Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego

baner
 
Instytut Pedagogiki w roku akademickim 2015-2016 uruchamia Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego

Podstawowe informacje o kursie:

1. czas trwania: trzy miesiące (120 godzin, z czego 60 godzin zajęć dydaktycznych i 60 godzin praktyki)

2. tryb: niestacjonarny

3. Kandydaci: w kursie mogą uczestniczyć osoby, posiadające kwalifikacje do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej oraz legitymujące się świadectwem znajomości języka angielskiego w stopniu przynajmniej podstawowym, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r tj.:

a) egzamin FCE – ocena A lub B;
b) egzamin IELTS – wynik 5,0 – 6,0 pkt
c) egzamin TOEFL: wersja iBT – min. 57 pkt; wersja CBT – min. 3,5 pkt w TWE & min. 50 pkt w TSE; wersja PBT – min. 500 pkt & min.3,5 pkt w TWE + min.  50 pkt w TSE
d) egzamin CITY & Guilds Level 1 ESOL – poziom „Communicator”
e) egzamin Pearson Test of English General, Level 3 – ocena: pass, merit lub distinction, Edexcel
f) egzamin Pearson Test of English Academic – wynik 59-75 pkt;
g) egzamin EDI, LCCI IQ, JETSET – poziom 5

h) egzamin Aptis ( w wersji General, Advanced lub for Teachers) – wynik ogólny B2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez Britisch Counsil

i) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Englisch B2

4. uzyskiwane kwalifikacje: absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej (pozwalające spełnić trzeci wymóg określony w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. wobec osób bez kierunkowego wykształcenia językowego, obok kwalifikacji nauczyciela wczesnego nauczania oraz kwalifikacji merytorycznych (językowych) poświadczanych jednym ze świadectw wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012r.

5. Adres strony: http://www.kkwnja.ug.edu.pl/

6. Dokumenty rekrutacyjne:
b) Zdjęcie legitymacyjne
c) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub licencjackich w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej
d) Świadectwo znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym (patrz: pkt. 3 (a-g) powyżej)
 
7. W roku akademickim 2019/2020 nie będzie prowadzona rekrutacja na kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
 
 
8. Opłaty
Całkowita oplata za kurs wynosi 900 zł. Informacja o koncie, na które należy dokonać opłaty zostanie przekazana w momencie utworzenia kursu

Więcej informacji: mgr Sylwia Szutowicz

                             Tel. 58 523 4451

                             E-mail: kkwnja@ug.edu.pl

Dokumenty należy składać osobiście: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Gdańsk ul. Bażyńskiego 4, pok. A 408 w godz. 10.00 – 15.00 (oprócz poniedziałku).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 16. Wrzesień 2015 - 10:10; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 10. Październik 2019 - 14:19; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny