Stypendia Ministra dla wybitnych młodych naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz dziewiętnasty przyznało stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Wyniki postępowania ogłoszono w piątek 21 czerwca. Wśród wyróżnionych osób znalazło się ośmioro naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego.

Wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej mogą być zgłaszane przez rektorów uczelni oraz dyrektorów instytutów PAN, instytutów badawczych, instytutów międzynarodowych - lub inne osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podczas ostatniej (dziewiętnastej) edycji postępowania Ministrowi Nauki przedstawiono 1708 wniosków.

Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół doradczy metodą punktową, w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. Listy rankingowe wniosków wraz z rekomendacjami zostały przedstawione Ministrowi Nauki - Dariuszowi Wieczorkowi, który na ich podstawie przyznał stypendia 228 młodym naukowcom, w tym 32 doktorantom. Stypendia Ministra otrzymali młodzi naukowcy reprezentujący 53 dyscypliny naukowe i artystyczne, w tym ośmioro naukowców z UG.

Stypendia Ministra zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł.

Stypendyści z Uniwersytetu Gdańskiego

W dziedzinie nauk społecznych:

  • mgr Julia Maria Balcerowska (Wydział Nauk Społecznych; Instytut Psychologii) - psychologia
  • dr Judyta Borchet (Wydział Nauk Społecznych; Instytut Psychologii) - psychologia
  • dr hab. Hanna Wolska (Wydział Prawa i Administracji; Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska) - nauki prawne

W dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:

  • dr Marcin Łobejko (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki; Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki) - nauki fizyczne
  • dr inż. Natalia Majewska (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki; Instytut Fizyki Doświadczalnej) - nauki fizyczne
  • dr inż. Joanna Potapowicz (Wydział Oceanografii i Geografii; Katedra Hydrologii) - nauki o Ziemi i środowisku
  • mgr Bartłomiej Patryk Wilman (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) - nauki o Ziemi i środowisku
  • dr inż. Agata Woźniak-Pawlikowska (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed; Instytut Biotechnologii UG) - biotechnologia

 

Szczegółowe informacje o stypendiach na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opracowanie: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz/Zespół Prasowy UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. Czerwiec 2024 - 12:54; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. Czerwiec 2024 - 12:55; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch