Schopenhaueralia 2024: Filozofia Niemiecka - relacja z konferencji

Schopenhaueralia 2024: Filozofia Niemiecka, Ogólnopolska Filozoficzna Konferencja Naukowa zorganizowana z okazji 236. rocznicy urodzin Artura Schopenhauera, odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 22-23 lutego 2024 roku. Wydarzenie zgromadziło szerokie grono uczestników z różnych środowisk akademickich oraz zainteresowanych filozofią, a także profesorów i doktorów z całej Polski.

Wykład inauguracyjny pt. Chrześcijańska monadologia, kantowska filozofia transcendentalna i przypowieść o zagubionej owieczce podczas Schopenhaueraliów 2024, wygłosił prof. zw. dr hab. Stanisław Judycki z Uniwersytetu Gdańskieg. Natomiast wykłady plenarne obejmowały szeroki zakres tematyczny: Filozofia nicości czy filozofia życia — Schopenhauer na tle myśli niemieckiej, przeprowadzony przez dr hab. prof. nadzw. Leona Miodońskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego; Prawa człowieka?; wygłoszony przez dr Krzysztofa Kędziorę z Uniwersytetu Łódzkiego; Fenomenologia form symbolicznych, czyli jak budujemy światy, zaprezentowany przez dr hab. Przemysława Parszutowicza z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Politechniki Gdańskiej.

Frekwencja podczas konferencji była dobra, co świadczy o wzrastającym zainteresowaniu rozważaniami Schopenhauera oraz tematyką filozofii niemieckiej w dyskursie naukowym. W wydarzeniu wzięli udział profesorowie i doktorowie z kadry naukowej Uniwersytetu Gdańskiego, m.in. prof. Martyna Koszkało (wicedyrektor Instytutu Filozofii), prof. Artur Szutta oraz dr Robert Koszkało, a także wielu innych naukowców i studentów z różnych uczelni.

Konferencja była nie tylko dyskursem intelektualnym; była świętem ciekawości, dowódem na trwałe znaczenie filozofii w naszym życiu. Wykłady inauguracyjne i plenarne prowadzone przez wybitnych specjalistów oraz krótkie referety wygłoszone przez studentów, doktorantów i absolwentów przybliżyły uczestnikom bogactwo myśli filozoficznej od Kanta, Leibniza i Schopenhauera, poprzez Nietzschego, Hegla aż po Wittgensteina i współczesnych filozofów niemieckich.

Podczas dwudniowego wydarzenia poruszane były tematy dotyczące istoty egzystencjalizmu, fenomenologii, historiozofii, filozofii prawa i religii, metafizyki, etyki, estetyki oraz filozofii społecznej. Dyskusje toczyły się wokół ciekawych zagadnień, ukazując bogactwo perspektyw i podejść badawczych.

„Tegoroczna konferencja była dla nas przełomowa, gdyż po raz pierwszy od wielu lat Schopenhaueralia uzyskały tytuł Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. To dla nas zaszczyt współtworzyć tę niezwykłą inicjatywę. Jesteśmy pod wrażeniem poziomu dyskusji oraz wnikliwych referatów i zainteresowania tematyką zarówno wśród studentów, doktorantów, jak i doktorów oraz profesorów. Bardzo dziękujemy za wsparcie Uniwersytetowi Gdańskiemu, Filozofuj, Fundacji Humanity Plus Philosophy, dyrekcji Instytutu Filozofii oraz wszystkim, którzy nas wspierali.”  –  mówią organizatorzy: Witkor Skindel (Prezes Koła Naukowego Filozofów), Stanisław Kamiński, Jakub Nowicki, Paweł Sobotkowski, Adam Jank, Paweł Homel, Antoni Gosiewski. 

Schopenhaueralia 2024 stanowiły nie tylko okazję do pogłębiania wiedzy filozoficznej, ale także manifestację trwałego znaczenia filozofii w życiu intelektualnym społeczeństwa. Dzięki aktywnej obecności uczestników oraz wysokiemu poziomowi prezentowanych referatów, konferencja z pewnością zainspirowała do dalszych poszukiwań i refleksji nad głębokimi problemami ludzkiego bytu.

Schopenhaueralia 2024 okazały się nie tylko intelektualną ucztą dla filozofów, ale także potwierdzeniem ciągłego zainteresowania oraz aktualnością niemieckiej filozofii dla współczesnego świata nauki i kultury.

 

 

Serdecznie pozdrawiam w imieniu swoim i Koła Naukowego Filozofów

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 28. luty 2024 - 09:53; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 28. luty 2024 - 10:40; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz