WYBORY NA KADENCJĘ 2024-2028

30.04.2024

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 30 kwietnia 2024

Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Społecznych zwołuje zebranie wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Nauk Społecznych na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego (z wyłączeniem dziekana, prodziekanów i dyrektorów instytutów) w celu podjęcia uchwały w przedmiocie przeprowadzenia wyborów przedstawicieli tej grupy nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2024-2028 r.

Zebranie odbędzie się 13 maja 2024 r. o godz. 10.30 w budynku Wydziału Nauk Społecznych, w auli S209.

Przed zebraniem wyborczym o godz. 10:00 odbędzie się dyskusja dotycząca przedmiotu głosowania (wielkości Rady Wydziału).

Zebranie odbędzie się w formie hybrydowej

Dla osób chcących wziąć udział w Zebraniu Wyborczym zdalnie poniżej znajduje się link do spotkania w aplikacji MS Teams. Link do głosowania zostanie Państwu udostępniony na czacie podczas spotkania.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFiZjdmNzYtZjQ4OS00MzM2LTlkMGMtYWY2NWI4YTdmMWFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22fd10ecac-f680-43f3-80ea-e28306e3e04d%22%7d

 

23.04.2024

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 23 kwietnia 2024

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 23 kwietnia 2024

Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Społecznych informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2024 w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Nauk Społecznych na stanowisku innym niż profesora lub profesora uczelni zostali wybrani przedstawiciele WNS do Senatu UG oraz do Kolegium Elektorów UG na kadencję 2024-2028.

Przedstawicielami Wydziału Nauk Społecznych do Senatu UG została:

dr Beata Czechowska -Derkacz

Przedstawicielem Wydziału Nauk Społecznych do Kolegium Elektorów został:

dr Konrad Knoch

18.04.2024

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 18 kwietnia 2024

Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Społecznych informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 18 kwietnia 2024 w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Nauk Społecznych na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego zostali wybrani przedstawiciele WNS do Senatu UG oraz do Kolegium Elektorów UG na kadencję 2024-2028.

Przedstawicielami Wydziału Nauk Społecznych do Senatu UG zostali:

1.    dr hab. Tomasz Besta, prof. UG
2.    prof. dr hab. Michał Harciarek
3.    dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG

Przedstawicielami Wydziału Nauk Społecznych do Kolegium Elektorów UG zostali:

1.    dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG
2.    dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG
3.    dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG

 

04.04.2024

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 4 kwietnia 2024

W związku z zakończeniem etapu zgłaszania kandydatów Wydziałowa Komisja Wyborcza w dniu 4 kwietnia 2024 roku ogłasza listy kandydatów na przedstawicieli WNS do Senatu UG oraz do Kolegium Elektorów UG na kadencję 2024-2028

2 marca 2024

Wybory do Senatu UG oraz do Uczelnianego Kolegium Elektorów UG

Załączniki:

14 marca 2024

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 14 marca 2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w dniu 14 marca 2024 Rada Wydziału Nauk Społecznych podjęła uchwałę o udzieleniu rekomendacji prof. dr. hab. Michałowi Harciarkowi jako kandydatowi na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2024-2028. Kandydatura prof. Harciarka zostanie niezwłocznie przedstawiona Rektorowi UG.

Uchwała Rady Wydziału nr 1/03/24 w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatowi na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

 

16 lutego 2024

W związku z zakończeniem etapu zgłaszania kandydatów Wydziałowa Komisja Wyborcza w dniu 16 lutego 2024 ogłosiła listę kandydatów na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG na kadencję 2024 - 2028.

Lista kandydatów na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG na kadencję 2024 - 2028

 

1 lutego 2024

W związku z rozpoczęciem procedury wyborów na kadencję 2024-2028 Wydziałowa Komisja Wyborcza przedstawia terminarz czynności wyborczych Wydziału Nauk Społecznych.

Załączniki:

Zgodnie z terminarzem wyborczym w pierwszej kolejności odbędą się Wybory na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza 1 lutego 2024 r. ogłasza otwarcie listy kandydatów na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Kandydatów na dziekana oraz członków komisji skrutacyjnej można zgłaszać do 15 lutego 2024 r. (Marzena Wicher, pok. S403, e-mail: marzena.wicher@ug.edu.pl).

 

Wybory na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych odbędą się 14 marca 2024 r. o godz. 10.00 w auli S 205.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów oraz niezbędne formularze znajdują się w załączonych dokumentach.

Informacje o ordynacji wyborczej UG zawarte są w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.
 

Pliki do pobrania

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. luty 2024 - 08:11; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 16. Maj 2024 - 12:05; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch