Otwarte spotkanie w czasie 9. Międzynarodowej Konferencji M-B-K. Pomorze 2023

„Media akademickie i studenckie w świecie algorytmów i sztucznej inteligencji” 

Otwarte spotkanie w czasie 9. Międzynarodowej Konferencji MEDIA-BIZNES-KULTURA. Pomorze 2023 

12 października 2023, godz. 12.00-13.40 

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Aula S208 (transmisja na platformie Teams) 

W czasie 9. Międzynarodowej Konferencji MEDIA-BIZNES-KULTURA. Pomorze 2023 na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się otwarte spotkanie na temat mediów akademickich, w tym  także studenckich. W jego ramach będzie można wysłuchać tematycznych wystąpień i prezentacji oraz debaty:  „Media akademickie i studenckie w świecie algorytmów i sztucznej inteligencji”.  

Spotkanie na Uniwersytecie Gdańskim inauguruje projekt OFMA on Tour, realizowany przez Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich.  

Tematyka: 

W ostatnich latach media akademickie i studenckie w Polsce przeszły niemal całkowitą cyfryzację. Pisma akademickie i prasa studencka publikują teksty na stronach www, rozgłośnie w dużej mierze nadają swoje programy przez Internet, telewizje publikują materiały na YouTube, a koła fotograficzne – na Facebooku lub Instagramie. 

Kiedyś za popularność tytułów medialnych odpowiadał właściwy kolportaż i poczta pantoflowa. Dzisiaj – pozycjonowanie treści w wyszukiwarkach i zaangażowanie odbiorców w mediach społecznościowych. Czy w przyszłości będzie za to odpowiadać sztuczna inteligencja? O tym, jak obecnie media akademickie i studenckie publikują swoje treści i jak radzą sobie z algorytmami, będą dyskutować uczestnicy panelu. 

Spotkanie ma charakter otwarty i odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Będzie także transmitowane na platformie Teams.  

PROGRAM 

12 października 2023, godz. 12.00-13.40 

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4, kampus UG w Gdańsku Oliwie, Aula S208 

Wprowadzenie – Przedstawiciele: Wydziału Nauk społecznych UG, Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości 

Wystąpienia merytoryczne  

1. Zofia Przybysz (studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG)  

Uczestnictwo w digitalu – jak media studenckie budują więzi w dobie kultury medialnej? 

W dobie dynamicznie rozwijającej się kultury medialnej, którą zdominowały algorytmy kluczowym aspektem zawsze pozostanie budowanie więzi. Media studenckie kreują wspólną tożsamość i są głosem akademickiej społeczności, którą łączą wspólne wartości, zainteresowania i cele. Tworzą także przestrzeń do dialogu, inspirują i rozwijają w poczuciu wspólnoty. Obecnie koła naukowe mediów studenckich stoją przed wyzwaniem: Jak skutecznie tworzyć treści budujące poczucie więzi, a jednocześnie sprostać wyzwaniom algorytmów? 

2. Aleksander Szlęzak (student dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG) 

Funkcjonowanie telewizyjnych kół naukowych w Polsce 

W ostatnich latach poza licznie działającymi dziennikarskimi kołami prasowymi czy radiowymi na mapie polskich ośrodków szkolnictwa wyższego zaczęły pojawiać się koła telewizyjne. Z racji charakteru, tworzenie w nich materiałów wysokiej jakości wymaga zazwyczaj zaangażowania znacznej grupy studentów posiadających podstawy wiedzy merytorycznej i technicznej oraz umiejętności organizacyjne. Z tego powodu, w przeciwieństwie do kół prasowych i radiowych, koła telewizyjne najczęściej nie wypracowały jeszcze spójnego sposobu funkcjonowania, niepodatnego na fluktuacje osobowe i kadrowe. Niemniej jednak, jak podkreślają studenci, uczestnictwo w kołach będących substytutem profesjonalnych redakcji jest jednym z najistotniejszych elementów studiowania, pozwalającym na płynne przejście na rynek pracy. 

3. Prezentacja: Media w świecie finansów i świat finansów dla mediów - jak budować pole do współpracy – Warszawski Instytut Bankowości 

4. Panel dyskusyjny: Jak obecnie media akademickie i studenckie publikują swoje treści i jak radzą sobie z algorytmami? 

Udział wezmą: dr Konrad Knoch – opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego UG Neptun TV, dr Dominika Rafalska – opiekunka naukowa studenckiego portalu internetowego UG CDN, Paulina Kozień, redaktorka naczelna studenckiego portalu internetowego UG CDN, red. Alina Kietrys – współtwórczyni i wieloletnia opiekunka Studenckiego Radia MORS UG, redaktorka naczelna „Rocznika Sopockiego” (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG), Małgorzata Omilian-Mucharska – redaktorka naczelna Gazety GUMed (Gdański Uniwersytet Medyczny), prof. Krzysztof Goczyła – redaktor naczelny Pisma PG (Politechnika Gdańska), Sylwia Dudkowska-Kafar – redaktorka Gazety UG (Uniwersytet Gdański).

Moderacja dr Beata Czechowska-Derkacz, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG

Informacje o Konferencji na stronie: https://mediabizneskultura.ug.edu.pl/ 

Baner z patronami M-B-K

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 16. Wrzesień 2023 - 17:28; osoba wprowadzająca: Adam Majchrzak Ostatnia zmiana: środa, 4. Październik 2023 - 09:39; osoba wprowadzająca: Adam Majchrzak