Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji (ERNAPE-PL)

W dniach 21-22 maja 2023 roku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji (ERNAPE-PL):

RODZICE I NAUCZYCIELE W KRYZYSOWYCH CZASACH
[PARENTS AND TEACHERS IN CRISIS TIMES]

Wydarzenie zorganizowane było przez Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Społecznej), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, przy wsparciu Urzędu Miasta Gdańsk, gdańskiego projektu szkolno-samorządowego Kreatywna Pedagogika, oraz European Research Network About Parents in Education (ERNAPE). Patronat nad konferencją objęła Prezydent Miasta Gdańsk.

Międzynarodowy wymiar konferencji nadały wystąpienia  głównych prelegentek:

  • Audrey Addi-Raccah (Tel-Aviv University), Paola Dusi (University of Verona): Mapping the field of parent-school relationships: lessons from the recent literature / Mapując pole relacji rodzice – szkoła: lekcje z przeglądu najnowszej literatury zagadnienia
  • Angelika Paseka (University of Hamburg): Home-School Partnership in Germany: Expectations, Experiences and Current Challenges / Partnerstwo domu i szkoły w Niemczech. Oczekiwania, doświadczenia i bieżące wyzwania
  • Katarzyna Świeczkowska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku / Polish Association for Persons with Intellectual Disabilities Gdańsk District): School in Support Circles – a model of child disability and its family suport / Szkoła w Kręgach Wsparcia - propozycja wspomagania rodzin dzieci z niepełnosprawnościami

Ze względu na organizację konferencji w ramach polskiej gałęzi ERNAPE wystąpienia gościń, jak i dyskusje wokół nich były tłumaczone symultanicznie.

W konferencji wzięli udział prelegenci reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski oraz praktycy, którzy podzielili się swoim doświadczeniem. Dyskusje wokół prezentowanych tematów nie cichły nawet w kuluarach. Uczestnicy prowadzili rozważania wokół kryzysowych czasów w edukacji, skupiając się między innymi na współpracy placówek oświatowych z rodzicami, pieczy zastępczej, niepełnosprawności, postawach nauczycieli i rodziców, wyzwaniach pandemicznych i post pandemicznych.

W przerwach można było podziwiać wystawy zdjęć poruszające tematykę rodzin osób z niepełnosprawnościami a także wysłuchać koncertu Remont Pomp.
Otwierająca konferencję Pani Wiceprezydent Monika Chabior życzyła owocnych obrad i takie też one były. Życzymy sobie aby te rozważania przyczyniły się do realnych zmian w świecie naukowym i praktycznym oraz abyśmy spotkali się w jeszcze szerszym gronie na kolejnej konferencji Polskiej Sieci Badawczej Rodziców w Edukacji (ERNAPE-PL).

 

dr Alicja Zbierzchowska, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Społecznej

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Maj 2023 - 12:42; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 26. Maj 2023 - 13:11; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz