Warsztaty projektowania sylabusów dla nauczycieli akademickich Jak włączyć media i treści z zakresu zrównoważonego rozwoju do programów nauczania, 5 czerwca 2023 r. w godz. 13.00-16.00, szkolenie online

Zapraszamy nauczycieli akademickich,  a także wszystkich zainteresowanych tworzeniem interesujących programów nauczania na szkolenie z zakresu kreatywnego pisania sylabusów z wykorzystaniem mediów jako narzędzia promocji ekologicznych postaw oraz nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

Szkolenie odbędzie  się 5 czerwca br. w formule online w godz. 13.00-14.00.

Link do warsztatów

Warsztaty będą prowadzone języku angielskim.

Uczestnictwo jest bezpłatne.

W czasie warsztatów będzie można poznać nowoczesne metody i narzędzia prowadzenia zajęć oraz  dowiedzieć się, jak włączyć do programów nauczania treści nt. ekologicznych postaw, społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju i jak projektować interesujące sylabusy. Wiedzą i dobrymi praktykami podzielą się doświadczeni edukatorzy – nauczyciele akademicy:

Dr Monika Maslowska z Uniwersytetu Maltańskiego:Workshop: ‘Sustainability, Creativity and Pedagogy in Teaching Eco-Screenwriting’ -

Dr Ewelina Gutowska-Kozielska z Uniwersytetu Gdańskiego: Workshop: ‘Media, education & social responsibility’

Dr Magdalena Bulińska z Uniwersytetu Gdańskiego: ‘Creative teaching and modern teaching tools’

 

Informacje o warsztatach ożna znaleź tutaj:

https://www.linkedin.com/showcase/sumedproject/?viewAsMember=true

oraz

www.innocamp.pl

 


SUMED - Sustainable multidimensional media education contents

Curriculum Design Workshop for educators: ‘How to embed green media content in curricula’ – Monday, June 5th2023 online learning lab1:00 pm – 4:00 pm

Zoom:https://us02web.zoom.us/j/83888960356?pwd=WmJ6d0xRRUIzWGlDYnVuNUpOWlVTQT09

 

PROGRAMME

1:00 pm-1:50 pm:
Workshop: ‘Sustainability, Creativity and Pedagogy in Teaching Eco-
Screenwriting’ - Monika Maslowska, PhD (University of Malta)

2:00 pm-2:50 pm
Workshop: ‘Media, education & social responsibility’ - Ewelina Gutowska-Kozielska, PhD (University of Gdansk)

3:00 pm-3:50 pm
Workshop: ‘Creative teaching and modern teaching tools’ - Magdalena Bulińska, PhD (University of Gdansk)

3:50 pm-4:00 pm
Summary and discussion

DESCRIPTION OF WORKSHOPS
‘Sustainability, Creativity and Pedagogy in Teaching Eco-Screenwriting’: Monika Maslowska, PhD (University of Malta)

“Going green” inspires and educates the world of screen production by creating and promoting sustainable working practices. By reducing the environmental impact of filming essentials such as transport, construction, lighting and catering. “Going green” leads screen productions into a greener way of life, but what does it mean for us, the screenwriters and screenwriting teachers? How can we contribute to “going green”?

The workshop will explore:

•    a better understanding of creativity and sustainability in script development, story design, story world, and character development in green filmmaking
•    climate change and ecology that can be woven into any genre or storyline
•    eco-critical thinking and sustainability issues in creating screen narratives
•    the creative sustainability process from the point of view of the screenwriter training and integration
•    research collaborations that allow students/scriptwriters from the humanities to team up, through projects, with students from the science and social science disciplines
•    the ability to navigate between green marketing and greenwashing
•    the screenwriters write in different geographical locations and – cultural locations, but their works engage with the ways ecological considerations extend and flow across the borders

Bio note
Monika Maslowska is a screenwriter, script development expert, script supervisor, mentor and educator based in Malta. She teaches screenwriting and screen production at the University of Malta and the Institute for Education (Malta). She also collaborates with the Ministry for Sport, Youth, Research and Innovation training media literacy teachers and young adolescents in cinematic writing.

‘Media, education & social responsibility’ - Ewelina Gutowska-Kozielska, PhD (UG)
How media can provide a great platform for education & contribute to CSR.
Media content can be used for educational purposes & thus contribute to the development of critical thinking as a part of CSR. Media texts can be used for educational purposes in two ways - one, some of them have been created for that purpose, others - when audiences are equipped with proper tools can be used for education independently of the fact whether that was the reason for their creations in the first place. We must remember about the fact that the profile of the recipient, the way of perceiving the world by young people has changed. Students gain knowledge mainly from the media, so it is important to educate them using messages they know. We must use   platforms that are  of interest to  our students  to teach them the content that is of interest to us.

Bio note
Ewelina Gutowska-Kozielska isan Americanist, interested in culture and media, a researcher of constitutive rhetoric and feminism. She worked as the director of the Institute of English and American Studies of the University of Gdańsk, and then Vice-dean for student affairs at the Faculty of Philology. Educator, deputy director of the alternative school ŻyrafiaOsada in Gdańsk, a school that does it differently. A nature and books lover, mother, wife and friend.

‘Creative teaching and modern teaching tools’ - Magdalena Bulińska, PhD (UG)

The aim of the workshop is to introduce modern teaching methods and tools aimed at developing among students the competences defined as future competences (including creativity and innovation, teamwork skills, independence and self-education, critical thinking, problem-solving skills, sensitivity to culture and diversity, sustainable development). During the workshop, we will share experiences in the field of modern teaching methods and their potential use in the context of media education, in order to increase the effectiveness of the teaching process and motivate students to actively participate in the education process.

Bio note
I am an English and Iberian Studies graduate of Interfaculty Philology at the University of Warsaw. I have been affiliated with the University of Gdańsk since 2013 and have been working as an assistant professor in the Department of Iberian Studies since 2019. I defended my doctoral thesis in literary studies, researching proper names in American borderland women's literature. My research interests include women's borderland literature and literary translation. Another important area of my work and interests is quality education. I am a tutor and cooperate with the University of Gdansk Center for the Development of Teaching and Tutoring by conducting courses and training for university staff.

 

Warsztaty odbywają się w  ramach projektu: SUMED - Sustainablemultidimensional media contents (ENG) – Zrównoważone, wielowymiarowe treści medialne (POL).

Jest toprojekt dydaktyczny realizowany w ramach Programu Erasmus Plus. Priorytet/działanie: Cooperationpartnerships in highereducation (KA220-HED). Projekt realizowany w ramach międzynarodowego partnerstwa. Liderem projektu jest INNOCAMP PL Spółka z o.o. (Polska). Partnerzyprojektu: University of Gdańsk (Polska), Turku University of Applied Sciences (Finlandia), UniversitatPolitecnics De Valencia (Hiszpania), University of Malta (Malta).

Głównym celem projektu jest propagowanie zrównoważonego rozwoju, technologii i rozwiązań cyfrowych w sektorze szkolnictwa wyższego oraz na rynku pracy poprzez organizowanie kursów i warsztatów dla nauczycieli i studentów oraz stworzenie wspólnego środowiska edukacyjnego (nowych sylabusów i pilotażowych kursów) dla nauczycieli z czterech europejskich uniwersytetów – partnerów projektu. Zapewni to wszystkim uczestnikom projektu atrakcyjne narzędzia do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie edukacji medialnej w swoich organizacjach. Wszystkie te działania są skoncentrowane na szeroko rozumianych mediach, w tym edukacji i produkcji medialnej, tworzeniu medialnych treści, strategii public relations i media relations, reklamy, marketingu, kreowania wizerunku czy badań rynku.

 

 

Załącznik
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 17. Maj 2023 - 10:07; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 17. Maj 2023 - 10:11; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz