Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa w teorii i praktyce - książka pod redakcją Łukasza Wirkusa i Marty Pięty-Chrystofiak

Nakładem Wydawnictwa UG ukazała się książka Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa w teorii i praktyce pod redakcją Łukasza Wirkusa i Marty Pięty-Chrystofiak - pracowników Instytutu Pedagogiki UG.

Niniejsza książka jest skutkiem kilkuletnich doświadczeń związanych z uruchomieniem studiów podyplomowych – Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa na Uniwersytecie Gdańskim. Wykładowcami i jednocześnie autorami artykułów składających się na tom, są doświadczeni mediatorzy sądowi i praktycy w obszarze wymiaru sprawiedliwości, a także specjaliści w dziedzinie interwencji kryzysowej. Zawarte w monografii teksty poruszają temat idei sprawiedliwości naprawczej, metod wpływu społecznego, negocjacji, a także różnych form mediacji: sądowych i pozasądowych, rodzinnych, szkolnych czy rówieśniczych. Autorzy przyglądają się aspektom zawierania umów cywilnych i ugód mediacyjnych, procedurom interwencji kryzysowych, czy systemowi pieczy zastępczej w Polsce.

„Recenzowana monografia niewątpliwie poszerza wiedzę zarówno o mediacjach sądowych, jak i interwencji kryzysowej, mocno ją osadzając w praktyce społecznej i obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. (…) Jest wartościową publikacją i zalecam jej lekturę specjalistom, którzy na co dzień stosują w praktyce mediacje sądowe oraz podejmują interwencje kryzysowe” (recenzent dr. hab. Andrzej Urbanek, prof. AP).

 

Link do publikacji

 

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 8. Maj 2023 - 08:38; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 8. Maj 2023 - 08:42; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz