Badanie dotyczące długotrwałych skutków COVID-19

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącego wpływu przebytej infekcji COVID-19 na funkcjonowanie poznawcze i mózgowe.

 

Informacja o badaniu:

W grudniu 2019 roku cały świat stanął w obliczu pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2, która istotnie przyczyniła się do wzrostu śmiertelności. Szybko okazało się również, że u około 30% pacjentów z COVID-19 występują powikłania neurologiczne, takie jak utrata węchu i smaku, udar, encefalopatia, majaczenie, drgawki, zapalenie opon mózgowych, a także zaburzenia neuropsychologiczne.

Opublikowane dotychczas opisy przypadków sugerują, że deficyty neuropsychologiczne u osób po COVID-19 mogą mieć względnie trwały charakter, jednak długofalowe następstwa neuropsychologiczne i neurofizjologiczne COVID-19 nie były jak dotąd systematycznie badane.

Chcielibyśmy zbadać, czy osoby, które chorowały na COVID-19 i wyzdrowiały mogą nadal przejawiać nieprawidłowości poznawcze i mózgowe. Osoby zainteresowane projektem zachęcamy
do kontaktu.

Kogo szukamy?

•    Osób, które przechorowały COVID-19 oraz osób, które nie chorowały na COVID-19 (grupa kontrolna).
•    Osób powyżej 65 r.ż. (niezależnie od poziomu wykształcenia) oraz osób powyżej 40 r.ż.
z wykształceniem: średnim/zawodowym/technicznym.

Czynniki wykluczające udział w badaniu: obecność nowotworów złośliwych, wystąpienie udaru, depresja, choroby psychiczne, zaburzenia neurologiczne, demencja.

Korzyści dla uczestników badań: 

•    Kompleksowa diagnoza neuropsychologiczna procesów poznawczych,
•    Badanie EEG,
•    Kompleksowe badanie biochemiczne, w tym m.in. morfologia ogólna, gazometria, pomiar kortyzolu, d-dimerów, kreatyniny, homocysteiny,
•    Kompleksowe badanie węchu,
•    Badanie spirometryczne,
•    Wynagrodzenie za udział w badaniu.

Kontakt:

Email: badaniecovid@ug.edu.pl
Telefon: 725-993-333

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego.

Z uwagi na duże zainteresowanie badaniami, możliwy jest wydłużony okres oczekiwania na kontakt ze strony badaczy. Prosimy o wyrozumiałość.

 

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Kwiecień 2023 - 15:02; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 28. Kwiecień 2023 - 15:03; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz