6. Edycja Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza

Kapituła Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza informuje, że rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do 6. edycji konkursu.

Baner 6. edycji nagrody im. dr. Karola Jakubowicza

Zgodnie ze zmienioną w 2021 r. wersją regulaminu, prawo do zgłaszania wybitnych publikacji naukowych posiadają członkowie Kapituły, redaktorzy „Central European Journal of Communication” (redaktor naczelny oraz jego zastępca), laureaci Nagrody z poprzednich edycji, a także stali współpracownicy redakcji „Central European Journal of Communication” oraz badacze mediów publicznych z globalnej sieci the International Association of Public Service Media Researchers (IAPMR). Zgłoszenia maksymalnie dwóch publikacji można dokonać wyłącznie poprzez formularz elektroniczny, rozesłany poszczególnym uprawnionym osobom.

Na podstawie zgłoszeń nadesłanych przez uprawnione osoby w terminie do 31 marca 2023 roku, Kapituła Nagrody nominuje w kwietniu 2023 r. maksymalnie 6 spośród zgłoszonych publikacji, a następnie wybierze Laureata/Laureatkę.

Kapituła Nagrody oceni zgłoszone do konkursu monografie oraz artykuły naukowe wpisujące się w badania mediów i demokracji zgodnie z następującymi kryteriami:

  • oryginalności i poprawności metodologicznej,
  • znaczenia dla rozwoju badań mediów i demokracji,
  • oraz potencjału dla polityki medialnej i oddziaływania na świadomość społeczną.

Informacja o zwycięzcy/zwyciężczyni zostanie ogłoszona publicznie w dniu 28 kwietnia br., w rocznicę śmierci Patrona Nagrody, za pośrednictwem stron internetowych PTKS oraz „Central European Journal of Communication”.

Tekst: Dagmara Sidyk-Furman

Grafika: Maja Sosnowska

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 6. Marzec 2023 - 20:11; osoba wprowadzająca: Adam Majchrzak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Marzec 2023 - 20:14; osoba wprowadzająca: Adam Majchrzak