konkurs

Rozdanie nagród – konkurs fact-checkingowy „DETEKTOR” II edycja

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 27 Czerwiec, 2023 - 15:33

19 czerwca 2023 roku na Uniwersytecie Gdańskim w Sali Rady Wydziału WNS odbyło się uroczyste rozdanie nagród ogólnopolskiego konkursu fact-checkingowego „DETEKTOR”. To już druga edycja nowatorskiego wydarzenia, które cieszy się rosnącym zainteresowaniem na polskich uczelniach.

Otwarte Drzwi - konkurs PFRON na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące zagadnienia niepełnosprawnści

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 27 Czerwiec, 2023 - 12:41

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Termin składania prac:

do 20 września 2023 r. do godz. 23:59

Miejsce składania prac:

Prace wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie (wersja pdf i docx) na adres konkurs@pfron.org.pl.

I edycja Nagrody im. Ewy Bieńkowskiej

Ostatnia modyfikacja: piątek, 28 Kwiecień, 2023 - 14:45

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw ogłasza I edycję Nagrody im. Ewy Bieńkowskiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym konkursie, którego przedmiotem jest wyłonienie najlepszej publikacji z zakresu ochrony praw osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wiktymologii,
a także praktycznych działań związanych z pomocą ofiarom przestępstw.

Konkurs piosenki obcojęzycznej - zgłoszenia do 7 kwietnia

Ostatnia modyfikacja: piątek, 31 Marzec, 2023 - 14:46

YOU’RE SINGING MY LANGUAGE – Konkurs Piosenki Obcojęzycznej to wydarzenie skierowane do osób śpiewających – studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy zdecydują się wykonać utwór w języku obcym.

Chcemy stworzyć swobodną przestrzeń do spotkania wokalistów, integracji międzyuczelnianej a także umożliwić studentom i doktorantom Uczelni Fahrenheita rozwój muzyczny i językowy.

Konkurs o Nagrodę im. Profesora Ryszarda Więckowskiego (wokół pedagogiki wczesnej edukacji)

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 27 Marzec, 2023 - 09:31

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac w ramach drugiej edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesora Ryszarda Więckowskiego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Nagroda przyznawana będzie badaczom, którzy poprzez swoją działalność naukową, przyczyniają się do zainicjowania dyskusji o charakterze interdyscyplinarnym wokół pedagogiki wczesnej edukacji.

Konkurs o Nagrodę im. dr. Pawła Stępki

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 16 Marzec, 2023 - 20:28

Wkrótce upływa termin zgłoszeń do konkursu o Nagrodę im. dr. P. Stępki. Nagroda przyznawana jest przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Wydziały Uniwersytetu Warszawskiego: Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz  Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych za najlepszą rozprawę doktorską oraz wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych.