Jubileuszowa konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości 21-22.09.2023

W tym roku mija 10. rocznica założenia Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości.

Z tej okazji zapraszamy na VI Międzynarodową Jubileuszową Konferencję z okazji 10. rocznicy Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości (PTPRiD), która odbędzie się 21-22 września 2023 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Temat przewodni Konferencji brzmi „Psychologia religii i duchowości w obliczu dynamicznych zmian osobistych i ogólnospołecznych”. Będzie to szczególne spotkanie z okazji 10. rocznicy formalnego powstania PTPRiD.

Konferencja ma być platformą dyskusji nad wnioskami z badań i analiz dotyczących psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka w obszarze religii i duchowości we współczesnym świecie. Na spotkaniu chcemy pokazać dynamiczny rozwój psychologii religii i duchowości oraz podkreślić rolę badań podstawowych prowadzonych w ujęciu interdyscyplinarnym. Pandemia COVID-19 i działania wojenne w Ukrainie przyniosły wzrost poczucia lęku, niepewności i zagrożenia, co ma przełożenie na wyniki badań nad jakością życia. Z tego względu na Konferencji ważne miejsce zajmie problematyka wywodząca się z psychologii klinicznej i psychiatrii, a także psychologii międzykulturowej i indygenicznej.

Mamy nadzieję, że Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń między badaczami a praktykami i stanie się forum do poszukiwania praktycznych rozwiązań w obszarze pomocy i wsparcia. Do udziału zapraszamy nie tylko psychologów, ale także psychiatrów, socjologów, pedagogów, teologów, religioznawców, filozofów, kulturoznawców, lekarzy, psychoterapeutów, pracowników socjalnych zainteresowanych badaniem wzajemnych relacji między religią, duchowością, zdrowiem i relacjami społecznymi.

Wśród zaproszonych gości, którzy wygłoszą wykłady plenarne są uznani badacze m.in. prof. Michael E. Nielsen (Georgia Southern University), prof. Tatjana Schnell (Universität Innsbruck) i prof. Halina Grzymała-Moszczyńska (Akademia Ignatianum w Krakowie).

Informacje organizacyjne

Językami konferencji są angielski i polski. Planujemy wydać Księgę Jubileuszową w języku angielskim wraz z recenzowanymi artykułami, nadesłanymi przez uczestników.

Otwarcie rejestracji: 15 grudnia 2022 r.
Rejestracja i zgłaszanie abstraktów: do 30 marca 2023 r.
Przesyłanie informacji zwrotnej o akceptacji wystąpień: do 1 maja 2023 r.
Dokonywanie opłaty konferencyjnej tzw. early birds: do 1 czerwca 2023 r.
Dokonywanie regularnej opłaty konferencyjnej: do 1 lipca 2023 r.
Rejestracja i dokonywanie opłaty przez uczestników biernych: do 1 lipca 2023

Zapraszamy na stronę internetową konferencji:

www.prs2023.ug.edu.pl/

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 8. Grudzień 2022 - 14:24; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Marzec 2023 - 08:04; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz