Obrona pracy doktorskiej

Rada Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia o   

publicznej obronie rozprawy doktorskiej 

mgr Bartosza Hojnackiego 

pt. Osobowościowe predyktory zachowań kontrproduktywnych menedżerów 

Obrona odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r.  (czwartek)
o godz. 
10:00 

w budynku Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie w Sali Rady Dziekana S329. 

Promotor:            prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska 

Promotor pomocniczy:        

dr Zdzisław Nieckarz 

Recenzenci: 

dr hab. Romuald Derbis, prof. Uniwersytetu Opolskiego

dr hab. Łukasz Baka, prof. APS w Warszawie

prof. dr hab. Augustyn Bańka  

prof. dr hab. Adam Biela 

 

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG
przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Listopad 2022 - 06:16; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: środa, 30. Listopad 2022 - 12:49; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny