Czwartkowe spotkania naukowe w Instytucie Psychologii

 

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy na naukowe spotkania czwartkowe, które odbywać się będą w każdy drugi czwartek miesiąca. Spotkania te mają na celu swobodną wymianę myśli naukowej w społeczności Instytutu Psychologii, a więc dyskusję o naszych wynikach/przemyśleniach/pomysłach. Spotkania są otwarte dla wszystkich, zarówno dla pracowników, jak i studentów.

 

Najbliższe spotkanie odbędzie się 12 maja w godzinach 10:30-12:00, na którym o badaniach dotyczących profilaktyki depresji poporodowej, prowadzonych w ramach projektu Przystanek Mama opowie dr Magdalena Chrzan-Dętkoś.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V oś priorytetowa dla obszaru zdrowia, POWR.05.01.00-00-0023/18-00, liderem jest Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.

 

Spotkania odbywają się przez MS Teams, w ramach zespołu "Obiady Czwartkowe".

Kod potrzebny do dołączenia do zespołu (polecamy): zeyknjp

 

Osoby, które nie chcą dołączać do zespołu mogą uczestniczyć w spotkaniach bezpośrednio poprzez link.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad0dcf2b75a554e7ea73deae8eb5270bd%40thread.tacv2/1649930017462?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22133fd79f-0ba5-4d2f-b2a7-d70cb6c67b88%22%7d

Serdecznie zapraszamy!

 

Artur Sawicki
Natasza Kosakowska-Berezecka

 

Najbliższe spotkanie:

 

Zapraszam na majowy „czwartkowy obiad”, podczas którego chciałabym przedstawić wyniki oraz obserwacje z pierwszych trzech latach wdrażania programu profilaktycznego depresji poporodowej „Przystanek MAMA”. Program realizowany jest na terenie trzech województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Program jest odpowiedzą na zmiany w standardzie opieki okołoporodowej (od 2019 położne zobowiązane są do prowadzenia badań przesiewowych pod kątem depresji dwa razy w okresie ciąży i po porodzie).

 

Program obejmuje prowadzenie badań przesiewowych (do tej pory wykonano 25 764 badań Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (w tym ok. 11 000 on-line), szkolenia personelu medycznego (21 szkoleń, 323 przeszkolone osoby), superwizje dla pielęgniarek i położnych oraz wczesną interwencję psychologiczną – trzy bezpłatne konsultacje psychologiczne (620 konsultacji psychologicznych), grupy wsparcia dla matek. Przystanek Mama to również praca ok. 40 studentów, którzy uczestniczą w zbieraniu danych, spotkaniach ze specjalistami, opracowaniu danych naukowych.

 

Niektóre z otrzymanych wyników:

  1. 9 % kobiet uczestniczących w badaniu przesiewowym podczas wizyt patronażowych/obowiązkowych szczepień i 75 % w badaniu przesiewowym online ma podwyższony wynik badania przesiewowego wskazujący na „podwyższone ryzyko depresji poporodowej (PPD)”. 
  2. Nasilenie objawów depresji poporodowej podczas pandemii Covid 19: najwyższe wyniki zaobserwowano podczas drugiego i trzeciego „lockdownu”.
  3. 40 % kobiet u których wynik badania ESDP nie jest podwyższony podczas wizyty patronażowej, ma podwyższony wyniku po upływie kilku miesięcy od porodu. 
  4. Z konsultacji psychologicznych skorzystało około 30 % kobiet (n=290), których wynik w ESDP wskazywał na „prawdopodobną diagnozę depresji” (dane z kontaktu bezpośredniego z położnymi). 58 procent kobiet, biorących udział w konsultacjach zostało skierowanych na dalsze leczenie psychologiczne i /lub psychiatryczne.
    13 % z nich miało myśli samobójcze.  

 

Serdecznie zapraszam na majowy „obiad”!

 

dr Magdalena Chrzan-Dętkoś 

Koordynatorka merytoryczna „Przystanek MAMA” – region północny 

Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rady ds. Oceny Programu „Przystanek Mama” przy Ministerstwie Zdrowia.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. Styczeń 2022 - 08:59; osoba wprowadzająca: Monika Baldys Ostatnia zmiana: czwartek, 14. Kwiecień 2022 - 13:04; osoba wprowadzająca: Monika Baldys