fbpx Rekrutacja na XIV edycję studiów podyplomowych "Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju" | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Rekrutacja na XIV edycję studiów podyplomowych "Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju"

Rekrutacja na XIV edycję studiów podyplomowych "Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju"

Baner

 

Rekrutacja na KWALIFIKACYJNE studia podyplomowe rozpoczęta!

 

DLACZEGO Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju NA UG?

Studia posiadają status studiów kwalifikacyjnych, które przygotowują, od strony teoretycznej i praktycznej, do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).

 

KWALIFIKACJE

W ramach Studiów absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju (jeśli spełniają warunki zgodnie z Rozporządzeniem MEN - Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

Słuchacze zgodnie ze swoimi zainteresowaniami dokonują wyboru jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych:

Całościowe Zaburzenia Rozwoju lub Specyficzne Trudności w Uczeniu się

i w jej ramach doskonalą umiejętności praktyczne. Dodatkowo, istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji z obu ścieżek w kolejnych edycjach studiów, na podstawie bolońskiego systemu uznawalności kształcenia.

 

TERMINY I ETAPY REKRUTACJI

  • Rejestracja w IRK: od 30.06.2020 do 30.09.2020 r.
  • Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od 01.10.2020 do 09.10.2020 r.
  • Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 10.10.2020 r.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie internetowej studiów.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 lipca 2020 roku, 13:36