fbpx Gdańskie Kolokwia Psychologiczne: wykład prof. Siva Ram Vemuri 28.11.2019 | Wydział Nauk Społecznych

Gdańskie Kolokwia Psychologiczne: wykład prof. Siva Ram Vemuri 28.11.2019 | Wydział Nauk Społecznych

Gdańskie Kolokwia Psychologiczne: wykład prof. Siva Ram Vemuri 28.11.2019

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na wykład

prof. Siva Ram Vemuri

pt. Zarządzanie milczeniem w organizacji

Wykład prof. Vemuri, w ramach XIV edycji Gdańskich Kolokwiów Psychologicznych, odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 11.30 na Wydziale Nauk Społecznych UG w Auli S204.

O wykładzie:

W procesie wprowadzania zmian w organizacji osoby zarządzające na ogół ignorują milczącą obecność pracowników. Chociaż pozornie ta droga wprowadzania zmian wydaje się prostsza i konsumująca mniej czasu, to koszty takiego postępowania ponosi nie tylko „nieobecny” pracownik i „nieobecna” pracowniczka, ale – na dłuższą metę – cała organizacja i społeczeństwo. Profesor Siva Ram Vemuri w swoim wykładzie wskaże przyczyny milczenia organizacyjnego odpowiadając na pytanie: Dlaczego pracownicy i pracowniczki nie zabierają głosu w sprawach, które ich dotyczą? Omówi także koszty milczenia oraz narzędzia, których mogą użyć osoby zarządzające organizacją, aby jej członkinie i członkowie czuli się na tyle bezpiecznie, żeby przełamać milczenie. 

Profesor SIVA RAM VEMURI

jest zatrudniony w Asia Pacific College of Business and Law at Charles Darwin University, Australia. Reprezentuje nauki ekonomiczne, wykraczając poza ich granice. Jego prace naukowe mają charakter interdyscyplinarny, a obecnie transdyscyplinarny (podejście holistyczne). Jego doświadczenia zawodowe zdobyte nie tylko w Australii, ale także w Wielkiej Brytanii, Indiach, Jordanii, Papui Nowej Gwinei, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Malezji i Indonezji pozwoliły na sformułowanie koncepcji, zgodnie z którą  jednostka jest źródłem zrównoważonego wzrostu społeczeństw. To humanistyczne podejście do działań ekonomicznych wykorzystuje w szkoleniach i doradztwie organizacyjnym, koncentrując się na jakości procesów podejmowania decyzji ekonomicznych. Jego aktualne zainteresowania naukowe dotyczą milczenia organizacyjnego. Przemyślenia na ten temat można znaleźć między innymi w książce “The Ethics of Silence” napisanej z Nancy Billias (Palgrave McMillan, 2017) oraz  “Managing Silence in Workplaces” (Emerald, 2019).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 listopada 2019 roku, 14:02