fbpx Nabór wniosków do Programu Edukacja (operator programu: FRSE) | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Nabór wniosków do Programu Edukacja (operator programu: FRSE)

Nabór wniosków do Programu Edukacja (operator programu: FRSE)

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi nabór wniosków składanych w ramach następujących 4 komponentów:

 

1.      Komponent I. Profesjonalny rozwój kadry:

a) wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej;

b) intensywne szkolenia mające na celu doskonalenie kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, prowadzone w Polsce przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców.

 

2.      Komponent II. Mobilność w szkolnictwie wyższym:

a) dla studentów – mobilności i praktyki;

b) dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”.

Uwaga: w ramach komponentu II Wnioskodawca tj. UG może złożyć jeden zbiorczy wniosek na wszystkie działania, które przewiduje w ramach projektu.

 

3.      Komponent III. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego:

a) opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania, metod nauczania bądź nowych narzędzi;

b) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli/ trenerów);

  1. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego.

 

4.      Komponent IV. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego), poprzez:

  1. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania;
  2. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli, trenerów, wydarzenia kulturalne związane z edukacją);
  3. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu.

 

Nabór wniosków trwa do 15.09.2019 r.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej

 

W związku z koniecznością skoordynowania składania wniosków w ramach komponentu II, proszę o przesłanie zgłoszeń przez osoby lub podmioty zainteresowane udziałem w konkursie w ramach komponentu II na adres: projektyug@ug.edu.pl  do 31 lipca 2019 r.

Przy pozostałych komponentach obowiązuje procedura składania wniosków zgodnie z Regulaminem Zarządzania Projektami Rozwojowymi.

 

Kontakt:

Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi UG
Sekcja Przygotowywania i Wsparcia Projektów Rozwojowych

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

tel. +48 (58) 523 24 08

e-mail: projektyug@ug.edu.pl

 

ILN grantsfrse

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 lipca 2019 roku, 12:26