Zasady wynajmu sal na Wydziale Nauk Społecznych | Wydział Nauk Społecznych

Zasady wynajmu sal na Wydziale Nauk Społecznych

Podania o wynajem pomieszczeń dydaktycznych i przestrzeni WNS sporządza się w formie pisemnej adresowanej do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Wzór podania (wniosku) dostępny jest jako załącznik u dołu strony. Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie dokumentu - jest to warunkiem rozpatrzenia wniosku oraz wystawienia faktury.

 

Dostępność do wynajmowanych pomieszczeń należy potwierdzić:

Audytoria - u kierownika ds. aparatury mgr Jarosława Jurkowskiego (tel. 58 523 42 07) i u osób sporządzających plany zajęć w poszczególnych Instytutach:

  • Instytut Psychologii – Pani mgr Agnieszka Grela-Pinkas, nr pokoju C 302, tel. 58 523 43 36
  • Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa – Pani mgr Katarzyna Rudzińska, nr pokoju S 438, tel. 58 523 44 38
  • Instytut Politologii – Pani mgr Katarzyna Gluzińska-Korneluk, nr pokoju D 418, tel. 58 523 41 61
  • Instytut Pedagogiki – Pani mgr Karolina Malenda, nr pokoju A 408, tel. 58 523 42 50

Pomieszczenia (sale dydaktyczne) – u osób sporządzających plany zajęć w poszczególnych Instytutach:

  • Instytut Psychologii – Pani mgr Agnieszka Grela-Pinkas, nr pokoju C 302, tel. 58 523 43 36
  • Instytut Filozofii, Socjologii i dziennikarstwa – Pani mgr Katarzyna Rudzińska, nr pokoju S 438, tel. 58 523 44 38
  • Instytut Politologii – Pani mgr Katarzyna Gluzińska-Korneluk, nr pokoju D 418, tel. 58 523 41 61
  • Instytut Pedagogiki – Pani mgr Karolina Malenda, nr pokojunr pokoju A 408, tel. 58 523 42 50

Sala Rady Wydziału – w Biurze Dziekana WNS, nr pokoju S 303/ S 304

Powierzchnie – u Pani mgr Małgorzaty Kuczkowskiej, nr pokojuS 112, tel. 58 523 42 10

 

W przypadku nieodpłatnego wynajmu pismo wraz ze zgodą Dziekana WNS należy dostarczyć do Kanclerza UG.

Cennik i procedury związane z płatnym wynajmem opisuje Zarządzenie Rektora UG Nr 13/R/11 z dnia 28.01.2011 w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.

Wypełniony i kompletny wniosek należy dostarczyć do Biura Dziekana WNS.

 

Miejsce skladania i odbierania wniosków:

Biuro Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

pok. S 303/ S 304, tel. 58 523 44 26

 

Wzór wniosku o wynajem sal na WNS

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiweicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiweicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 lutego 2019 roku, 7:30