fbpx Akademia Młodych Naukowców - uczniowie w roli badaczy (relacja) | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Akademia Młodych Naukowców - uczniowie w roli badaczy (relacja)

Akademia Młodych Naukowców - uczniowie w roli badaczy (relacja)

W grudniu 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się konferencja wieńcząca projekt "Akademia Młodych Naukowców", sfinansowany przez Fundację mBanku. Projektem kierowała doktorantka WNS - mgr Judyta Borchet, zaangażowana była również grupa pracowników Instytutu Psychologii UG, który patronował przedsięwzięciu.

Zadaniem "Akademii Młodych Naukowców" była edukacja matematyczna oraz popularyzacja matematyki i statystyki wśród młodzieży. Podczas wykładów i zajęć organizowanychw ramach projektu uczniowie zdobyli wiedzę, którą mieli okazję wykorzystać praktycznie - do rozwiązania postawionych przed nimi problemów badawczych. Przedsięwzięcie realizowane było od września do grudnia 2018 r. przy współpracy Grupy Entuzjastów Statystyki przy Instytucie Psychologii UG, Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego FEERIA oraz Szkoły Podstawowej nr 92 w Gdańsku. Wyniki swoich badań młodzież przedstawiła na konferencji 9 grudnia 2018 r. Trzy najlepsze projekty zostały nagrodzone przez jury.

Wyniki badań przeprowadzonych przez młodzież zostały przedsawione w formie graficznej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

 

Więcej informacji:

Facebook

relacja Radia MORS

 

 

obowiązki nastolatkówprzyjaźnie online i offlinetelefony jako narzędzia wykorzystywane do naukiudział młodzieży w wolontariaciewybór szkoły średniej prze uczniówwymiar pracy rodziców a samopoczucie ich dzieci
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 25 stycznia 2019 roku, 10:36