fbpx Wyjazdowe kursy języka angielskiego w Wielkiej Brytanii dla pracowników WNS - zgłoszenia do 21 stycznia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Wyjazdowe kursy języka angielskiego w Wielkiej Brytanii dla pracowników WNS - zgłoszenia do 21 stycznia

Wyjazdowe kursy języka angielskiego w Wielkiej Brytanii dla pracowników WNS - zgłoszenia do 21 stycznia

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wewnętrzny nabór pracowników do realizacji zadania w ramach projektu ProUG – udział w wyjazdowym kursie języka angielskiego w Wielkiej Brytanii. Planowany jest kurs wysokointensywny, pozwalający na podniesienie jakości i zakresu zarówno pracy naukowej osoby uczestniczącej w takim kursie, jak i oferty dydaktycznej oraz sposobu prezentacji wyników naukowych na forum międzynarodowym. Ponadto efekty szkolenia mają wpłynąć na podniesienie jakości kształcenia oraz umożliwić poszerzenie oferty zajęć anglojęzycznych na naszym wydziale, w ramach modyfikowanych kierunków studiów.


Informacje na temat zadania i warunków jego realizacji:

1. W ramach finansowania przewidziane jest opłacenie:

a. Kosztu dwutygodniowego kursu językowego w Wielkiej Brytanii;
b. Kosztu podróży w obie strony;
c. Kosztów zakwaterowania;
d. Kosztów diet wyjazdowych;

2. W ramach finansowania nie jest przewidywane opłacenie:

a. Dodatkowych opłat wynikających z odbywania kursu;

3. Szkolenie realizowane być może wyłącznie we wskazanej placówce szkoleniowej oraz wskazanym terminie

4. Szkolenia odbywały się będą w roku 2019 w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych

5. Konkretna placówka na terenie Wielkiej Brytanii wskazana będzie po zakończeniu procedur wymaganych w projekcie ProUG

6. Ostateczny budżet wyjazdu na kurs językowy będzie negocjowany z uczestnikiem i będzie ograniczony środkami przyznanymi w ramach projektu ProUG, a wynikającymi z przyjętych zasad rozliczania delegacji pracowników naukowych na dzień składania wniosku o finansowanie projektu;

7. Każdy kurs trwał będzie 2 tygodnie;

8. W ramach ProUG do finansowania jest przeznaczonych 8 kursów językowych w Wielkiej Brytanii;

9. Każda osoba odbywająca kurs językowy w ramach ProUG będzie zobowiązana do przygotowania raportu powyjazdowego (max. 3 strony A4) na temat możliwości wykorzystania uzyskanych umiejętności dydaktycznych dla Wydziału Nauk Społecznych, jakie stworzył kurs, raport musi zostać przedstawiony nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu kursu, przy czym nie później niż 15.10.2019;

10. Efektem końcowym kursu językowego podnoszącego kompetencje dydaktyczne kadr jest wdrożenie, tj. wykorzystanie zdobytych kompetencji w ramach prowadzonych zajęć ze studentami w wymiarze co najmniej 1 semestru;

11. Raport końcowy musi zostać przedstawiony nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu realizowania zajęć wymienionych w pkt. 9, lecz nie później niż do 30.05.2021.


Osoby chcące zgłosić swoją kandydaturę do uczestniczenia w kursie językowym w Wielkiej Brytanii proszone są o wypełnienie, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie formularza wg załączonego wzoru.

Termin i miejsce składania formularza: 21.01.2019
Biuro Dziekana WNS UG, pok. S304
p. mgr Danuta Wnuk

 

Do pobrania:

ZałącznikWielkość
PDF icon Ogłoszenie460.78 KB
PDF icon Formularz zgłoszeniowy1.04 MB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 stycznia 2019 roku, 15:01