Rekrutacja w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa trwa! | Wydział Nauk Społecznych

Rekrutacja w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa trwa!

Szukasz studiów, które poszerzą Twoje horyzonty myślowe i nauczą krytycznego myślenia? Chcesz zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności, by być atrakcyjnym na rynku pracy? Zapraszamy do Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Rekrutacja na stacjonarne studia licencjackie trwa do 10, a na studia magisterskie do 12 lipca!  Na studia niestacjonarne zapraszamy do września 2018 r.

Wejdź na: www.irk.ug.edu.pl

Zapraszamy absolwentów szkół średnich oraz studentów i absolwentów innych kierunków.  Wybierz filozofię, socjologię lub dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Gdańskim jako Twój pierwszy kierunek studiów lub jako uzupełnienie już zdobytego wykształcenia.

Filozofia  

Jeśli stawiasz sobie następujące pytania: kim jest człowiek? Czy życie ma sens? Czy istnieje dobro i zło? Czy jesteśmy wolni i odpowiedzialni? Co to jest prawda? Czym jest język? Jaka jest istota kultury, religii, nauki? – zapraszamy na studia filozoficzne! Będziemy wspólnie z Tobą poszukiwać odpowiedzi, zgłębiając teksty klasyków filozofii oraz podejmując dyskusję ze współczesnymi myślicielami. Poznasz metody rozwiązywania problemów filozoficznych, analizy tekstu, sztukę dyskusji i argumentacji.

Trening umysłu, jakim są studia filozoficzne, można wykorzystać praktycznie we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności. Absolwenci filozofii sprawdzają się tam, gdzie potrzebna jest głęboka analiza informacji, wysoki poziom umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, np. w mediach, biznesie i instytucjach kultury. Po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego można też pracować w szkolnictwie jako nauczyciel logiki, etyki, filozofii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Socjologia

Jeśli interesują Cię relacje międzyludzkie i chcesz wiedzieć, jak działa grupa oraz jakie miejsce możesz w niej zająć, zapraszamy na socjologię. Studia socjologiczne to miejsce dla osób, które mają krytyczny stosunek do świata i chcą ten świat zmieniać. Socjologia rozwinie Twoje horyzonty i da możliwość uczestnictwa w wielu ciekawych projektach, także międzynarodowych. Tutaj zyskasz pewność siebie, nauczysz się funkcjonować w grupie i wypowiadać publicznie Na studiach poznasz teorie wyjaśniające, jak toczy się życie społeczne, dowiesz się, jak projektować i prowadzić badania społeczne, uzyskasz głęboką, krytyczną wiedzę o zmianach, jakim podlega współczesny, zglobalizowany świat.

Absolwenci socjologii zostają liderami grup i społeczności, znajdują pracę w ośrodkach badań społecznych, instytucjach publicznych, samorządowych i kultury, w organizacjach pozarządowych, a także w mediach, agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, w firmach szkoleniowych i szeroko pojętym biznesie. Są ekspertami i specjalistami problemów społecznych oraz działaczami społecznymi i organizatorami wydarzeń.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek dla osób, które nie boją się wyzwań i chcą odkrywać świat. Od ludzi mediów wymaga się dzisiaj wielu różnych umiejętności – pisania, fotografowania, wykorzystania nowych technologii. Studia dziennikarskie są dobrym sposobem na zdobycie tych kompetencji w krótkim czasie. Do Twojej dyspozycji jest nowoczesna pracownia dziennikarstwa on-line, pracownie fotograficzne, studio radiowe, a  od 2018 r. najnowocześniejsze w północnej Polsce studio telewizyjne! Współpracujemy z trójmiejskimi mediami i przedsiębiorstwami, dlatego podczas studiów masz szansę na praktykę lub staż u jednego z partnerów kierunku.

Studia dziennikarskie przygotują Cię do pracy w zawodzie dziennikarza i reportera. Z pewnością odnajdziesz się także w  zawodach związanych z tradycyjnymi i nowymi mediami oraz z szeroko pojętą komunikacją społeczną (m.in. public relations i marketingiem). A może studia staną się inspiracją do wyboru własnej drogi: stworzenia agencji reklamowej, butiku kreatywnego lub studia PR?

Dlaczego warto studiować w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG?

Studia u nas to szerokie perspektywy zawodowe. Nasi absolwenci sprawdzają się tam, gdzie jest potrzebna elastyczność, wysoki poziom umiejętności krytycznego myślenia oraz umiejętności praktyczne, np. w mediach, biznesie i różnych instytucjach publicznych, samorządowych i kultury.

Studiując u nas, masz możliwość rozwijania swoich pasji w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Wśród nich: Koło Filozoficzne – dla osób, które lubią dyskutować o filozofii, Socjokolektiv – dla działaczy społecznych czy Inspiar – dla pasjonatów public relations. W Instytucie działają także studenckie Radio Mors oraz gazeta CDN. Dla pasjonatów międzynarodowych przygód proponujemy udział w programach MOST i Erasmus – tymczasowych studiów na innych uniwersytetach w Polsce i w wielu krajach Unii Europejskiej.

Zapraszamy na studia do Gdańska!

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
ul. Jana Bażyńskiego 4  
80-309 Gdańsk
 
Komisja Rekrutacyjna:
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. C 204
80-309 Gdańsk
tel.: +48 58 523 43 09

 

Plakat filozofiaPlakat socjologiaPlakat DziKS
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 lipca 2018 roku, 14:42