fbpx PSYCHOSEKSUOLOGIA - nowy kierunek studiów | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

PSYCHOSEKSUOLOGIA - nowy kierunek studiów

PSYCHOSEKSUOLOGIA - nowy kierunek studiów

Inaugurując powstanie specjalności Psychoseksuologia w Instytucie Psychologii UG prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska wzięła czynny udział w dniu 3 czerwca 2016 r. w debacie poświęconej zdrowiu seksualnemu. Cykl debat o zdrowiu seksualnym organizowany jest już od ośmiu lat w Polsce przez prof.zw.dr hab. Zbigniewa Izdebskiego. W tym roku debata toczyła się wokół ważnego merytorycznie, aktualnego tematu „Społeczne i zdrowotne uwarunkowania obyczajowości seksualnej współczesnych Polaków”. Przesłanką do wybrania tego tematu była także 40. rocznica opublikowania książki Michaliny Wisłockiej „Sztuka kochania”.

Jak podkreśla prof. Izdebski obyczajowość seksualna jest kategorią, która stanowi dobrą kanwę do interdyscyplinarnej, wielowątkowej debaty. Obejmuje bowiem – z jednej strony – normy, wzory i modele postępowania odnoszące się do zachowań seksualnych, manifestacji i realizacji potrzeb seksualnych (to co jest deklarowane, pożądane, uznane za właściwe), z drugiej zaś dotyczy tego co realne, co możemy zaobserwować w postępowaniu poszczególnych osób, zwłaszcza w zachowaniach podejmowanych wobec partnera seksualnego, w celu zainicjowania związku, jego utrzymania lub zakończenia. Niektóre z tych zachowań, uznane przez prawo, religię lub otoczenie społeczne za ważne, poddane są kontroli społecznej mimo ich prywatnego charakteru. Tak ujmowana obyczajowość stała się dobrym punktem odniesienia do naukowego dyskursu na temat wybranych komponentówseksualności i zdrowia seksualnego współczesnych Polaków w różnych okresach życia, a także próby określenia kierunków przemian w tym zakresie.

W dyskusji oprócz prof. Pastwy-Wojciechowskiej wzięli m.in. udział prof. Lew-Starowicz i dr A. Depko.

 

PSYCHOSEKSUOLOGIA - nowy kierunek studiów

PSYCHOSEKSUOLOGIA 1PSYCHOSEKSUOLOGIA 2PSYCHOSEKSUOLOGIA 3
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jarosław Jurkowski
Treść wprowadzona przez: Jarosław Jurkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 czerwca 2016 roku, 13:50