fbpx Ogłoszone konkursy NCN: OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8 | Wydział Nauk Społecznych

Ogłoszone konkursy NCN: OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8 | Wydział Nauk Społecznych

Ogłoszone konkursy NCN: OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8

Ogłoszone konkursy NCN: OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8

 

Trwa nabór wniosków do konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki:

OPUS 8 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. W konkursie udział może wziąć każdy badacz, niezależnie od posiadanego stopnia, dorobku czy doświadczenia naukowego. Na badania realizowane w ramach tego konkursu przeznaczono 180 mln zł.

PRELUDIUM 8 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Na realizację konkursu przeznaczono kwotę 30 mln zł. Okres realizacji badań nie może przekraczać 12 miesięcy, a wysokość finansowania pojedynczego projektu musi mieścić się w przedziale od 50 do 150 tys. zł.

SONATA 8 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Wnioskodawcą może być badacz ze stopniem naukowym doktora, uzyskanym nie wcześniej niż 5 lat przed datą złożenia wniosku. Do konkursu zakwalifikowane będą projekty badawcze, których okres realizacji wyniesie najmniej 12 miesięcy i nie przekroczy 36 miesięcy. Naukowcy w ramach konkursu mogą wnioskować o zakup aparatury naukowo-badawczej, która pomoże stworzyć unikatowy warsztat naukowy. Wśród wnioskodawców zostanie rozdysponowane 30 mln zł.

 

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia br.

 

Więcej informacji: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-09-15-ogloszenie-konkursow

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jarosław Jurkowski
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 1 grudnia 2014 roku, 20:51