Zasady wynajmu sal | Wydział Nauk Społecznych

Zasady wynajmu pomieszczeń dydaktycznych i powierzchni na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: 

Podania o wynajem pomieszczeń dydaktycznych i przestrzeni WNS sporządza się w formie pisemnej adresowanej do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Pismo powinno zawierać:

 • dokładną nazwę instytucji, adres i NIP organizacji chcącej dokonać rezerwacji
 • nr kontaktowy telefonu
 • adres e-mail
 • rzeczywisty czas rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia
 • określony rodzaj i wielkość  sali przez wskazanie przewidywanej liczby uczestników lub numeru konkretnej sali
 • dokładnie sprecyzowane wymagania techniczne i sprzętowe (sprzęt multimedialny, tłumaczenie symultaniczne itp.)
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do pobrania kluczy z portierni
 • wskazanie osoby odpowiedzialnej za wynajem
 • opinię opiekuna koła naukowego lub Dyrektora Instytutu.

Dostępność do wynajmowanych pomieszczeń należy potwierdzić:

Audytoria - u kierownika ds. aparatury mgr Jarosława Jurkowskiego i u osób sporządzających plany zajęć w poszczególnych Instytutach:

 • Instytut Pedagogiki – Pani mgr Karolina Malenda, nr pokoju A 408, tel. 58 523 42 50
 • Instytut Psychologii – Pani mgr Agnieszka Grela-Pinkas, nr pokoju C 302, tel. 58 523 43 36
 • Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa – Pani mgr Katarzyna Rudzińska, nr pokoju S 438, tel. 58 523 44 38
 • Instytut Politologii – Pani mgr Katarzyna Gluzińska-Korneluk, nr pokoju D 418, tel. 58 523 41 61

Pomieszczenia (sale dydaktyczne) – u osób sporządzających plany zajęć w poszczególnych Instytutach:

 • Instytut Pedagogiki – Pani mgr Karolina Malenda, nr pokojunr pokoju A 408, tel. 58 523 42 50
 • Instytut Psychologii – Pani mgr Agnieszka Grela-Pinkas, nr pokoju C 302, tel. 58 523 43 36
 • Instytut Filozofii, Socjologii i dziennikarstwa – Pani mgr Katarzyna Rudzińska, nr pokoju S 438, tel. 58 523 44 38
 • Instytut Politologii – Pani mgr Katarzyna Gluzińska-Korneluk, nr pokoju D 418, tel. 58 523 41 61

Sala Rady Wydziału – w Biurze Dziekana WNS, nr pokoju S 303/ S 304

Powierzchnie – u Pani mgr Małgorzaty Kuczkowskiej, nr pokojuS 112, tel. 58 523 42 10

W przypadku nieodpłatnego wynajmu pismo wraz ze zgodą Dziekana WNS należy dostarczyć do Kanclerza UG

Cennik i procedury związane z płatnym wynajmem opisuje Zarządzenie Rektora UG Nr 13/R/11 z dnia 28.01.2011 w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego.

Wypełniony i kompletny wniosek należy dostarczyć do Biura Dziekana WNS.

 

Miejsce skladania i odbierania wniosków:

Biuro Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

pok. S 303/ S 304, tel. 58 523 44 26.

 

Wzór wniosku u wynajem pomieszczeń i powierzchni na WNS

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 lutego 2019 roku, 14:51