fbpx Rada Dziekana | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Rada Dziekana

Skład Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

Autor: 
Biuro Dziekana WNS
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 marca 2021 roku, 11:12

Terminy posiedzeń Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG

rok akademicki 2020/2021 semestr zimowy

30 września 2020 r.

 

rok akademicki 2020/2021 semestr letni

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 listopada 2020 roku, 12:18

Uchwały Rady Dziekana: 2021

Autor: 
Biuro Dziekana

Uchwała nr 01/02/2021 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na  kierunku Pedagogika Wczesnej Edukacji studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 02/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie likwidacji Zakładu 

Uchwała nr 03/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Kierownika Zakładu

Uchwała nr 04/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Zakładu

Uchwała nr 05/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania na funkcję Kierownika Zakładu

Uchwała nr 06/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Zakładu

Uchwała nr 07/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania na funkcję Kierownika Zakładu

Uchwała nr 09/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przekształcenia projektu studiów podyplomowych Socjoterapia i Praca z Grupą

Uchwała nr 11/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 12/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia adresów urzędowania, godzin pracy i numerów telefonów komisji rekrutacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych UG w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 13/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie i programie studiów na kierunku praca socjalna, studia stacjonarne II stopnia od cyklu 2021-2023

Uchwała nr 14/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie i programie studiów na kierunku pedagogika specjalna, studia niestacjonarne II stopnia od cyklu 2021-2023

Uchwała nr 15/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie i programie studiów na kierunku pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne od cyklu 2021-2026

Uchwała nr 16/02/2021 Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie uruchomienia dwóch modułów specjalnościowych na kierunku pedagogika studia stacjonarne drugiego stopnia dla cyklu 2020-2022

Uchwała nr 01/03/2021r Rady Dziekana wydziału Nauk Społecznych z dnia 5 marca 2021r. w sprawie utworzenia kursu on-line "Jak pracować online z podopiecznym w placówce edukacyjnej, wsparcia dziennego oraz kuratorskim ośrodku? - Metody aktywizujące z elementami gamifikacji"

Uchwała nr 02/03/2021r Rady Dziekana wydziału Nauk Społecznych z dnia 5 marca 2021r. w sprawie projektu programu kursu on-line "Jak pracować online z podopiecznym w placówce edukacyjnej, wsparcia dziennego oraz kuratorskim ośrodku? - Metody aktywizujące z elementami gamifikacji"

Uchwała nr 02/03/2021r Rady Dziekana wydziału Nauk Społecznych z dnia 5 marca 2021r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierownika kursu on-line "Jak pracować online z podopiecznym w placówce edukacyjnej, wsparcia dziennego oraz kuratorskim ośrodku? - Metody aktywizujące z elementami gamifikacji"

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 marca 2021 roku, 14:24

Uchwały Rady Dziekana: 2020

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 marca 2021 roku, 10:43

Uchwały Rady Wydziału - archiwum

Uchwały do roku 2007

Uchwały kadencja 2008-20122012-2016

Uchwały kadencja 2016-2020: 
2016, 2017, 2018, 2019

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 października 2019 roku, 9:39