fbpx O nas | Wydział Nauk Społecznych

O nas | Wydział Nauk Społecznych

O nas

Wydział Nauk Społecznych,  jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, powstał 1 grudnia 1990 r.
W jego skład wchodzą cztery Instytuty:
 
 

Oferujemy 14  kierunków studiów

pierwszego stopnia (licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie) i jednolite magisterskie:
 
Bezpieczeństwo narodowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dyplomacja
Filozofia
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Pedagogika wczesnej edukacji
Praca socjalna
Politologia
Psychologia 
Psychologia, specjalność neurobiopsychologia
Psychologia, specjalność psychoseksuologia
Psychologia, specjalność psychologia pracy i biznesu
Socjologia
 
oraz trzeciego stopnia doktoranckie (w zakresie: filozofii, pedagogiki, psychologii i socjologii).
 
Proponujemy również atrakcyjne studia podyplomowe.                                    
 

Oferta Wydziału umożliwia studentom aktywny udział w:

Realizujemy liczne projekty badawcze w oparciu o granty zarówno krajowe, jak i międzynarodowe oraz prowadzimy szeroką współpracę naukową z uniwersytetami w całej Europie i na świecie.
Projekty badawcze
 
Kadra WNS:
 • utytułowani, wybitni naukowcy, prowadzący swoje badania na całym świecie, publikujący i cytowani w prestiżowych czasopismach,
 • praktycy,
 • liderzy zmian,
 • eksperci konsultujący kluczowe dla środowiska programy i projekty wdrożeniowe,
 • aktywni obywatele,
 • opiniotwórcze autorytety w swoich dziedzinach i środowiskach lokalnych.
Wydział dba o rozwój poszukiwanych na rynku pracy kompetencji społecznych dzięki:
 • współpracy z pracodawcami
 • badaniu losów absolwentów
 • pracy zespołu ds. jakości kształcenia
 • badaniu opinii studentów
Budynek WNS UG
Budynek Wydziału jest jednym z najnowocześniejszych w kraju. Dysponujemy nowoczesnymi audytoriami, salami dydaktycznymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny oraz pracowniami specjalistycznymi :
 • obserwacyjna i terapeutyczna z lustrami weneckimi
 • metod diagnozy psychologicznej
 • metod psychoregulacji
 • socjologiczne
 • dziennikarstwa on-line
 • plastyczne
 • muzyczno-teatralne
 • studiem radiowym
 • studiem fotograficznym
 • studiem tv (w trakcie wyposażania)
Radio Mors, pracownie i sale dydaktyczne
 
 
Przy Wydziale funkcjonują stowarzyszenia i organizacje społeczne:
 
 

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 kwietnia 2018 roku, 12:03