O nas | Wydział Nauk Społecznych

O nas

WNS

 

Prezentacja Wydziału

 
Prezentacja Wydzału
 

Wydział Nauk Społecznych jako jednostka organizacyjna powstał 1 grudnia 1990 r.

W jego skład wchodzą cztery Instytuty:

OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA NA 11 KIERUNKACH:

 

 

W TRYBACH:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym – zaocznym

NA STUDIACH:

PROPONUJEMY RÓWNIEŻ ATRAKCYJNE STUDIA PODYPLOMOWE

 

Oferta Wydziału umożliwia studentom aktywny udział w:

KN

Realizujemy liczne PROJEKTY w oparciu o  GRANTY zarówno krajowe, jak i międzynarodowe oraz prowadzimy szeroką współpracę naukową z uniwersytetami w całej Europie i na świecie.

projekty

 

KADRA WNS:

 • utytułowani, wybitni naukowcy, prowadzący swoje badania na całym świecie, publikujący i cytowani w prestiżowych czasopismach,
 • praktycy,
 • liderzy zmian,
 • eksperci konsultujący kluczowe dla środowiska programy i projekty wdrożeniowe,
 • aktywni obywatele,
 • opiniotwórcze autorytety w swoich dziedzinach i środowiskach lokalnych.

Wydział dba o rozwój poszukiwanych na rynku pracy kompetencji społecznych dzięki:

 • współpracy z pracodawcami
 • badaniu losów absolwentów
 • pracy zespołu ds. jakości kształcenia
 • badaniu opinii studentów

BUDYNEK Wydziału jest jednym z najnowocześniejszych w kraju

budynek

Dysponujemy:

 • nowoczesnymi audytoriami
 • salami dydaktycznymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny
 • pracowniami specjalistycznymi:
 • obserwacyjne i terapeutyczne z lustrami weneckimi
 • metod diagnozy psychologicznej
 • metod psychoregulacji
 • socjologiczne
 • dziennikarstwa on-line
 • plastyczne
 • muzyczno-teatralne
 • studiem radiowym
 • studiem tv (w trakcie wyposażania)
 • studiem fotograficznym

Pracownie

Przy Wydziale funkcjonują STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE SPOŁECZNE:

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Jarosław Jurkowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, 9:45