fbpx Aktualne oferty praktyk | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Aktualne oferty praktyk

Aktualne oferty praktyk

Praktyki studenckie
w ramach programu „Obywatelski monitoring sądów rejonowych”

Oferta praktyk badawczych w Fundacji Court Watch Polska dla studentów
Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa


Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy


Praktyki Studenckie w firmie LUVIER SP. Z O.O.


Płatne praktyki w firmie Partner in Business Strategies

jako Ankieter w dziale badań telefonicznych CATI

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 lipca 2020 roku, 13:46