Ogólne informacje i dokumenty

Szanowni studenci,

 

Praktyki obowiązkowe obejmują 120h. Z reguły trwają 4 tygodnie i zgodnie z regulaminem należy je odbyć do końca 5. semestru. Najlepszym czasem są wakacje.

ZALICZENIE u kierownika praktyk na podstawie wypełnionego i potwierdzonego zeszytu praktyk i porozumienia na czas nieokreślony (nie dotyczy praktyk organizowanych przez biuro karier) w 6 semestrze. Plik porozumienia do pobrania obok.

Min. 2 tyg. przed rozpoczęciem praktyk należy wydrukować 2 egz. i dać do podpisu dyrektorowi/prezesowi instytucji praktykodawcy oraz przynieść do mnie osobiście lub zostawić w mojej przegródce w sekretariacie IFSiD. Ja przekażę do podpisu p. prodziekan i można go będzie odebrać osobiście lub w przegródce.

Uniwersytet oferuje ubezpieczenie NNW, do czego potrzebne jest podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, terminu praktyk i nazwy praktykodawcy).

Jak zorganizować praktyki?

Praktyki można zaliczyć u pracowników IFSiD biorąc udział w badaniach przez nich organizowanych (nie jest wymagana umowa/porozumienie ale konieczny podpisany zeszyt praktyk).

Informacji o ofertach dotyczących praktyk organizowanych przez UG udziela Biuro Karier UG i wystawia skierowania:

http://ug.edu.pl/absolwenci/biuro_karier

Oferty w ramach rządowego programu praktyk w administracji publicznej znajdują się tutaj:

www.oferty.praca.gov.pl

Obok w zakładce są też pliki z ofertami skierowanymi do IFSiD z różnych instytucji.

Praktyki można zorganizować samemu, w organizacji, która spełnia warunki wymienione w pkt. 6 lub 7 Regulaminu praktyk (poniżej).

W takiej sytuacji, proszę zgłosić się do mnie (mailowo: p.pawliszak@gmail.com lub osobiście w godzinach konsultacji [od połowy lipca i w sierpniu mam urlop] i podać nazwę proponowanej firmy/organizacji oraz profil jej działalności, a także datę urodzenia i termin praktyk w celu ubezpieczenia.

 

UWAGA – zgłoszenie jest b. ważne, bo jeśli nie zaakceptuję praktyki, to nie podpiszę zaliczenia.

Bywa, że organizacja ma już porozumienie z UG na czas nieokreślony, wtedy nie trzeba podpisywać porozumienia (rejestr porozumień): (http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_stud/praktyki/pl/rejestr_porozumien/)

Regulamin praktyk mówi, m.in.:

5. Zgodnie ze standardami nauczania i planami studiów na kierunku socjologia ustala się, że studenckie praktyki zawodowe:
 1. dotyczą studiów stacjonarnych I stopnia;
 2.  trwają 120 godzin ;
 3. student może zaproponować miejsce i termin odbywania  praktyki;
 4. zakres praktyki jest zindywidualizowany i wynika z charakteru instytucji w której student odbywa praktykę
   e.   student jest zobowiązany odbyć praktykę do końca V semestru w dowolnym terminie
         Praktyki odbywane w roku akademickim nie zwalniają studenta z obowiązku
          uczestniczenia w zajęciach na uczelni.
6. Praktyki studentów IFSiD UG na kierunku: socjologia mogą odbywać się w następujących placówkach:
 • pracownie badań społecznych;
 • instytucje samorządowo- administracyjne jak urzędy gmin, miast, urzędy pracy
 • domy pomocy społecznej, domy dziecka, hospicja;
 • instytucje pożytku publicznego, fundacje, organizacje pozarządowe;
 • instytucje kultury jak muzea, domy kultury, biblioteki
 • media komunikacyjne i agencje informacyjne
 • przedsiębiorstwa, szczególnie te, które prowadzą rozwiniętą działalność marketingową i zarządzanie zasobami ludzkimi
 1. Studenci mogą odbywać praktyki uczestnicząc w badaniach naukowych prowadzonych przez poszczególnych pracowników naukowych Instytutu Socjologii UG.

 

                                                           Powodzenia

                                                           Piotr Pawliszak – p.pawliszak@gmail.com

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 8. Lipiec 2020 - 13:41; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: środa, 8. Lipiec 2020 - 13:41; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch