fbpx Zapisy na zajęcia | Wydział Nauk Społecznych

Zapisy na zajęcia | Wydział Nauk Społecznych

Przedmioty anulowane dnia 25.09.2019

 

Studia stacjonarne

     
           

1

Komunikacja jako wyznacznik życia rodzinnego

2

Psychologiczne aspekty szczęścia

 

3

Psychologia kłamstwa i manipulacji

 

4

Psychologia sensu życia

   

5

Psychologia pracy w praktyce

   
           
 

Studia niestacjonarne

   
           

1

Teaching reading & writing to young learners

   
           

Studenci, którzy zapisali się na przedmioty, które zostały anulowane będą mogli dopisać się (administracyjnie)  na następujące zajęcia:

 

 

Studia stacjonarne

             
                   

1

Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych

       

2

Wprowadzenie do psychoterapii relacyjnej

       

3

Systemy motywacyjne w organizacji

         

4

Trening mentalny

             

5

Układy receptorowe mózgu

           

6

Zjawisko wypalenia zawodowego

         

7

Wybrane techniki relaksacyjne

         
                   
                   
 

Studia niestacjonarne

           
                   

1

Psychologia przywództwa

           

2

Psychologia kulturowa i  międzykulturowa z perspektywy jednostki organizacyjnej

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 września 2019 roku, 8:32

Dotyczy studentów realizujących przygotowanie pedagogiczne III-V rok psychologii

Deklaracja dotycząca realizacji praktyk pedagogicznych w ramach zapisów dotyczy tylko roku akademickiego 2019/2020. Oznacza to, że osoba deklarująca odbycie praktyk zrealizuje w bieżącym roku akademickim 150h (lub ostatnią część praktyk, jeśli rozłożyła je na etapy). Osoby, które chcą w tym roku zrealizować tylko część praktyk, proszę o wstrzymanie się z deklaracją do kolejnego roku akademickiego. 
 
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 września 2019 roku, 13:48

LISTA ANULOWANYCH PRZEDMIOTÓW

 

Studia niestacjonarne

1.

Rozwój płci somatycznej i tożsamości płciowej

             

2.

Wstęp do seksuologii

                 

3.

Diagnoza organizacji

                 

4.

Systemy motywacyjne

                 

5.

People Analytics: the way to improve HRM decisions

           

6.

Pomoc psychologiczna dla rodzin migracyjnych

             

7.

Zjawisko wypalenia zawodowego

               
                         

 

Studia stacjonarne

1.

Funkcjonowanie małżeństw bezdzietnych

             

2.

Psychologia motywacji

                 

3.

Psychologia religii i duchowości

               

4.

Psychologia sportu- teoria i praktyka

               

5.

Psychologiczne aspekty ojcostwa

               

6.

Specyfika pracy kuratora sądowego

               

7.

Terapia rodzin

                   

8.

Cyberprzemoc

                   

9.

Korelacja Genotyp- Fenotyp w niepełnosprawności intelektualnej na podłożu chorób monogenowych- perspektywa psychologiczna

         
         

10.

Metody badań nad małżeństwem i rodziną

             

11.

Monitoring w sporcie

                 

12.

Penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności

         

13.

Pomoc psychologiczna dla rodzin migrujących

             

14.

Psychologia muzyki

                   

15.

SPSS w praktyce psychologicznej

               

16.

Testy psychometryczne w biznesie - teoria i praktyka  konstruowania

         

17.

Diagnostyka inteligencji osoby dorosłej

               

18.

Metodyka pracy kuratora sądowego

               

19.

Psychofizyczne uwarunkowania sukcesu sportowego

           

20.

Psychologiczne aspekty aktywności sportowej

             

21.

Diagnoza organizacji

                 

22.

Metody i narzędzia stosowane w psychologii ekonomicznej

           

23.

Psychoterapia relacyjna w praktyce

               

24.

Psychofizyczne aspekty treningu sportowego

             

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 września 2019 roku, 14:24

Uwaga!

Autor: 
Dorota Godlewska-Werner

Zapisy na zajęcia do wyboru zaplanowane  na dzień 5.09.2019 rozpoczną się o godz. 11.00 i potrwają do 22.00.

 
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 września 2019 roku, 8:11