Plan zajęć – zmiany | Wydział Nauk Społecznych

Czerwiec 2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 czerwca 2017 roku, 10:39

Maj 2017

Dot. przedmiotu "Pedagogika ogólna" z dr Agatą Hofman !

Uwaga Studenci Psychologii !

W dn. 02.06.2017 zajęcia z "Pedagogiki ogólnej" z dr Agatą Hofman odbędą się wyjątkowo w Przedszkolu Gedania 1922 - zostanie wygłoszony wykład ze światowej sławy pedagogiem André Sternem. Więcej info pod tym linkiem. Sprawy organizacyjne proszę omówić z prowadzącą.

dodano 25.05.2017

Zmiany godzin wykładu "Zaburzenia afektywne" z prof. W. Radziwiłłowicz !

Uwaga Studenci Psychologii !

W dn. 30.05.2017 nastąpi zmiana godzin dla wykładu "Zaburzenia afektywne" z prof. Wiolettą Radziwiłłowicz - zajęcia odbędą się w godz. 10:00-11:30 w auli S 205.

Zmiana wyjątkowa i jednorazowa.

dodano 22.05.2017

Zmiany sal w dn. 11.05. 2017 !

Uwaga Studenci Psychologii II roku NBP, I rok Psychologii ogólnej oraz I rok Psychoseksuologii !

W dn. 25.05.2017 nastąpią zmiany sal dla przemiotów "Neurobiologia behawioralna" z dr Ireną Majkutewicz oraz "Metodologia badań psychologicznych" z dr Pawłem Atroszko:

- "Neurobiologia behawioralna" odbędzie się w sali C 108 (zamiast C 111/112),

- "Metodologia badań psychologicznych" odbędzie się w sali C 107 (zamiast C 105).

Zmiany są jednorazowe.

dodano 22.05.2017

Zapisy na zajęcia fakultatywne 2017/2018 ! PILNE !

Uwaga Studenci II, III, IV roku Psychologii (wszystkie tryby) !

Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne, seminaria (kursowe i magisterskie) oraz ścieżki specjalizacyjne na przyszyły rok akademicki 2017/2018, zostaną uruchomione w dn. 26.06.2017(!).

Spotkanie organizacyjne (obowiązkowe), na którym poruszane będą ważne zagadnienia dot. technicznej strony zapisów, odbędzie się:

dla studentów st. stacjonarnych (Ogólna, Neurobiopsychologia) oraz niestacjonarnych-wieczorowych: 26.05.2017 o godz. 15:30 w auli S 204.

dla studentów st. niestacjonarnych-zaocznych: 27.05.2017 o godz. 10:00 w auli S 208 (końcówka zajęć z prof. R. Konarskim II roku).

Pełen terminarz, procedury oraz prezentacje (do zapoznania się przed spotkaniem organizacyjnym) dot. zapisów 17/18 dostępny w zakładce ZAPISY NA ZAJĘCIA na stronie Instytutu Psychologii.

dodano 15.05.2017

Terminy zajęć z mgr Agatą Rudnik !

Uwaga Studenci Psychologii !

Ostatnie zajęcia z " Diagnozy MMPI-2" z mgr Agatą Rudnik odbędą się:

st. wieczorowe - 12.05.2017 17:15-19:30.
st. dzienne - 02.06.2017 12:30-14:45.

dodano 11.05.2017

Zmiany sal w dn. 11.05. 2017 !

Uwaga Studenci Psychologii !

W dn. 11.05.2017 ze względu na konferencję odbywającą się na terenie WNS zostaje wprowadzona następująca zmiana sal:

Zajęcia z sali C 108:

-Markery zaburzeń ośrodkowego układu nerowowego (dr Grażyna Jerzemowska) zostają przeniesione do auli S 209.

-Prawa człowieka (prof. Joanna Senyszyn) zostają przeniesione do auli S 204.

Zajęcia z sali C 111/112:

-Neurobiologia behawioralna (dr Irena Majkutewicz) zostają przeniesione do sali C105.

-Marketing polityczny (prof. Magdalena Żemojtel - Piotrowska) zostają przeniesione do sali C105.

Zajęcia z sali C 105:

-Metodologia badań psychologicznych (dr Paweł Atroszko) zostają przeniesione do sali C 107.

Zmiany mają charakter jednorazowy.

dodano 09.05.2017

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 maja 2017 roku, 7:40

Kwiecień 2017

Godziny dziekańskie !

Uwaga Studenci Psychologii !

W dn. 04-05.05.2017 Dziekan Wydziału Nauk Społecznych wyznaczył godziny dziekańskie.

Zajęcia w tych dniach nie odbędą się.

dodano 27.04.2017

Uwaga zmiana sali w dn. 07.04.2017 !

Uwaga Studenci II roku Psychologii !

W dn. 07.04.2017 nastąpi zmiana auli dla zajęć "Pomoc psychologiczna" oraz "Wstęp do psychologii klinicznej" z dr Aleksandrą Szulman - Wardal - zajęcia odbędą się w auli S207.

Zmiana ma charakter jednorazowy.

dodano 05.04.2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 kwietnia 2017 roku, 16:39

Marzec 2017

Uwaga zmiana sali w dn. 04.04.2017 !

Uwaga Studenci I roku Psychologii !

W dn. 04.04.2017 nastąpi zmiana sali dla zajęć „Wprowadzenie do psychologii społecznej” z prof. Krystyną Adamską – zajęcia odbędą się w auli S209.

Zmiana ma charakter jednorazowy.

dodano 29.03.2017

Uwaga zmiana sali w dn. 04.04.2017 !

Uwaga Studenci I roku Psychologii !

W dn. 04.04.2017 nastąpi zmiana sali dla zajęć „Psychologia emocji i motywacji” z dr Emilią Martynowicz– zajęcia odbędą się w sali C108.

Zmiana ma charakter jednorazowy.

dodano 29.03.2017

Uwaga zmiana sali w dn. 06.04.2017 !

Uwaga Studenci IV-V roku Psychologii !

W dn. 06.04.2017 nastąpi zmiana sali dla zajęć "Marketing polityczny” z prof. Magdaleną Żemojtel-Piotrowską – zajęcia odbędą się w auli S204.

Zmiana ma charakter jednorazowy.

dodano 29.03.2017

Uwaga zmiana sali w dn. 06.04.2017 !

Uwaga Studenci II roku NBP !

W dn. 06.04.2017 nastąpi zmiana sali dla zajęć „Neurobiologia behawioralna” z dr Ireną Majkutewicz – zajęcia odbędą się w sali C213/214.

Zmiana ma charakter jednorazowy.

dodano 29.03.2017

Uwaga zmiana sali w dn. 04.04.2017 !

Uwaga Studenci III roku NBP !

W dn. 04.04.2017 nastąpi zmiana sali dla zajęć „Diagnoza neuropsychologiczna” z prof. Michałem Harciarkiem – zajęcia odbędą się w sali C111/112.

Zmiana ma charakter jednorazowy.

dodano 29.03.2017

Uwaga zmiana sali w dn. 31.03.2017 !

Uwaga Studenci I roku Psychologii!

W dn. 31.03.2017 nastąpi zmiana sali dla zajęć j. angielskiego z mgr  Anną Tomaszewską – zajęcia odbędą się w sali C209.

Zmiana ma charakter jednorazowy.

dodano 29.03.2017

Uwaga zmiana sali w dn. 31.03.2017 !

Uwaga Studenci I roku Psychologii!

W dn. 31.03.2017 nastąpi zmiana sali dla zajęć j. angielskiego z mgr Katarzyną Białostocką-Marcinkiewicz – zajęcia odbędą się w sali C207.

Zmiana ma charakter jednorazowy.

dodano 29.03.2017

Uwaga zmiana auli w dn.  21.03.2017 !

Uwaga Studenci I roku !

W dn. 21.03.2017 nastąpi zmiana auli dla zajęć "Wprowadzenie do psychologii społecznej" z prof. Krystyną Adamską: zajęcia odbędą się w auli S211.

Zmiana ma charakter jednorazowy.

dodano 14.03.2017

Uwaga zmiana terminu "Diagnozny dziecka w wieku szkolnym" z dr Dorotą Dyklaską-Bieck!

Uwaga Studenci III roku !

II tura dla przedmiotu "Diagnoza dziecka w wieku szkolnym" z dr Dorotą Dykalską-Bieck rozpocznie się wyjątkowo od 29.03.2017.

dodano 10.03.2017

Uwaga zmiana godzin fakultetu "SPSS w praktyce" z mgr Darią Pizuńską !

Uwaga Studenci IV-V roku !

Od dn. 14.03.2017 nastapi zmiana godzin fakultetu "SPSS w praktyce" z mgr Darią Pizuńską - zajęcia będą odbywać się w godz. 17:30-19:00.

Zmiana odnotowana na planie.

dodano 09.03.2017

Uwaga zmiana godzin seminarium kursowego z dr A. Mańskim

Uwaga Studenci III roku NBP !

Od dn. 10.03.2017 nastąpi zmiana godzin seminarium kursowego dr Arkadiusza Mańskiego - zajęcia będą realizowane w piątki w godz. 11:30-13:00 w sali C105. 

Zmiana odnotowana na planie.

dodano 02.03.2017

Uwaga zmiana zajęć z dr M.Łockiewicz !

Uwaga Studenci III-V roku !

Od dn. 01.03.2017 nastąpi zmiana godzin zajęć "Developmental dyslexia" z dr Martą Łockiewicz - zajęcia będą realizowane w środy w godz. 15:30-17:00.

Zmiana nastapiła również dla III roku z zajęć "Seminarium kursowe" z dr Martą Łockiewicz - zajęcia będą realizowane w środy w godz. 17:15-18:45.

Sale pozostają bez zmian. Zmiana odnotowana na planie.

dodano 01.03.2017

Uwaga zmiana sali dla I roku NBP !

Uwaga Studenci I roku NBP !

Od dn. 07.03.2017 nastąpi zmiana sali dla zajęć "Psychologia rozwoju człowieka" z dr Pauliną Pawlicką - zarówno grupa I jak i II będzie realizowała zajęcia w sali C 202.

Zmiana odnotowana na planie.

dodano 01.03.2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 marca 2017 roku, 11:33

Luty 2017

Uwaga nagłe anulowanie przedmiotów w semestrze letnim !

Uwaga Studenci Psychologii !

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Insytutu Psychologii, zostają anulowane przedmioty: Teaching reading & writing to young learners oraz The psychology of language.

Osoby zapisane na przedmiot zostały automatycznie wypisane z przedmiotów.

Ewentualny zapis na inny przedmiot tylko za pośrednictwem koordynatora ds. zapisów na zajęcia p. Angeliki Rudzińskiej.

dodano 28.02.2017

Uwaga zmiana sal od dn. 22.02.2017 !

Uwaga Studenci Psychologii III, IV, V rok !

Od dn. 22.02.2017 nastąpi zmiana sali dla następujących przedmiotów:
III rok:
Seminarium kursowe z dr Dagmarą Budnik-Przybylską - zmiana sali na C104.

IV-V rok:
"Nowoczesne metody rehabilitacji (...)" oraz "Diagnoza gotowości szkolnej" z dr Dorotą Dykalską-Bieck - zmiana sali na C105.

Zmiany odnotowane na planie zajęć.

dodano 22.02.2017

Uwaga zmiana auli w dn. 23.02.2017 !

Uwaga Studenci Psychologii III-V rok !

W dn. 23.02.2017 nastąpi zmiana auli dla zajęć „Neuropsychologia kliniczna dorosłych” z prof. Krzysztofem Jodzio oraz „Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci” z dr Magdaleną Chrzan – Dętkoś.

Zajęcia w tym dniu odbędą się w auli S 204.

dodano 20.02.2017

Uwaga zmiana sali od 20.02.2017 !

Uwaga III-V rok Psychologii !

Od dn. 20.02.2017 następuje zmiana sali dla zajęć "Praktyka edukacyjna" z dr Agatą Hofman z sali C207 do sali C210.

Zmiany zostały wprowadzone do końca semestru.

dodano 17.02.2017

Uwaga zmiana sali od 20.02.2017 !

Uwaga II rok Psychologii NBP!

Od dn. 20.02.2017 następuje zmiana sali dla zajęć "Neurohormonalna regulacja czynności organizmu" z prof. Andrzej Borman z sali C111/112 do sali C110.

Zmiany zostały wprowadzone do końca semestru.

dodano 14.02.2017

Uwaga zmiana sali od 15.02.2017 !

Uwaga IV-V rok Psychologii !

Od dn. 15.02.2017 następuje zmiana sali dla zajęć "Podstawy dietetyki" z dr Ziemowitem Ciepielewskim z sali C210 do sali C108.

Zmiany zostały wprowadzone do końca semestru.

dodano 14.02.2017

Uwaga zmiany sal od 14.02.2017 !

Uwaga II i IV-V rok Psychologii !

Od dn. dzisiejszego tj. 14.02.2017 następują zmiany sal dla następujących zajęć:

II rok:
- Podstawy statystyki psychologicznej (prof. R. Konarski) z auli S204 do sali C111/112 !

IV-V rok:
-Psychologia zaburzeń osobowości (prof. Beata Pastwa - Wojciechowska) z sali C111/112 do auli S204!
-Układy receptorowe mózgu (dr Ziemowit Ciepielewski) z sali C111/112 do sali C110 !

Zmiany zostały wprowadzone do końca semestru.

dodano 14.02.2017

Zmiany na planie !

Uwaga I rok Psychologii ogólnej !

W związku z przemieszaniem grup dla zajęć dr Anny Jankowskiej i dr Magdaleny Chrzan-Dętkoś, zmianie uległ plan zajęć na wtorki - proszę zapoznać się ze zmienionym planem zajęć.

dodano 13.02.2017

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 marca 2017 roku, 8:36

Ogłoszenia Grudzień

Zmiany na planie !

Uwaga I rok st. zaocznych Psychologii !

Zostały naniesione poprawki dot. zajęć dr J. Mianowskiego oraz dr K. Skrzypińskiej na planie zajęć w dn. 07.01 oraz 22.01.

Prosimy o zapoznanie się. Nowy plan dostępny tutaj.

dodano 14.12.2016

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 grudnia 2016 roku, 6:51

Ogłoszenia Listopad

Uwaga uczęszczający na zajęcia "Psychologia zeznań świadków" dr Ewa Szcześniak !

Uwaga Studenci uczęszczający na zajęcia "Psychologia zeznań świadków" u dr Ewy Szcześniak !!!

W porozumieniu z grupą dr Ewa Szcześniak zmieniła godziny zajęć w dn. 25.11 na 10:00-15:30.

Zmiana została naniesiona na plan.

dodano 02.11.2016

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 grudnia 2016 roku, 6:57

Uwaga zmiana zajęć "Psychopatologia" z lek. med. Dorotą Matkowską-Białko !!!

Uwaga Studenci III roku st. wieczorowych !!!

Zajęcia z  "Psychopatologii" z lek. med. Dorotą Matkowską-Białko, ze względu na nieobecność doktor w I turze, zostały przeniesione z I tury na II turę !!!

Pierwsze zajęcia rozpoczynają dn. 10.11.16 w Szpitalu ul. Srebrniki 1 Oddział.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 października 2016 roku, 9:34

Odrabiane zajęcia z mgr Ariadną Ładą "Psychologia rozwoju człowieka" I rok Psychoseksuologia !!

Uwaga Studenci I roku Psychoseksuologii !

Odrabiane zajęcia z mgr Ariadną Ładą z "Psychologii rozwoju człowieka" odbędą się dn. 25.10 w godz. 15:00-16:30 w sali C103.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 października 2016 roku, 13:06

Zmiana auli dn. 27.10. "Biologiczne podstawy zachowania" prof. Michał Harciarek

Uwaga Studenci I roku st. dziennych !!

Dn. 27.10. nastąpi jednorazowa zmiana auli dla zajęć "Biologiczne podstawy zachowania" prof. Michała Harciarka z auli S205 do auli S204 !

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 października 2016 roku, 11:28

Strony