Ogłoszenia różne | Wydział Nauk Społecznych

Listopad 2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 listopada 2017 roku, 8:32

Październik 2017

Dodatkowy wykład p. Agnieszki Myśliwiec-Ferduły pt. Różne oblicza superego. Ujęcie teoretyczne i kliniczne.

Instytut Psychologii UG i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej zapraszają na wykład Pani Agnieszki Myśliwiec-Ferduły pt. Różne oblicza superego. Ujęcie teoretyczne i kliniczne.

Pani Agnieszka Myśliwiec-Ferduła jest psychoanalitykiem szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizorem i psychoterapeutą szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Od kilku lat pracuje w Komisji Szkoleniowej PTPa. Wcześniej pracowała w Komisji Etycznej PTPa. Prowadzi seminaria w ramach PTPa, SPA, KSPP.

Wykład podejmuje temat braku jednorodnej koncepcji superego, zarysowuje podstawowe różnice w sposobie jego rozumienia, czasu kształtowania i znaczenia w świecie psychicznym, zwłaszcza w relacji ego-superego.  Celem wykładu jest też rozróżnienie normalnego superego od patologicznego  superego i pokazanie jak patologiczne superego uzurpuje sobie status i prawo do bycia autorytetem - normalnym superego i odsuwa ego od jego obiektów. Opisy pracy terapeutycznej starają się zilustrować  jak rozpoznanie formy superego i rozumienie dynamiki wewnętrznego świata pacjenta może być użyteczne klinicznie, nawet, kiedy teoretycznie pozostaje dużo niewyjaśnionych kwestii.

Wykład odbędzie się w sobotę 4 listopada 2017 o godz. 17.30 w sali C108.

Godziny Dziekańskie 02.11.2017

Uwaga Studenci Psychologii !

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ustala Godziny Dziekańskie w dn. 02.11.2017 - w tym dniu zajęcia na kierunku Psychologii nie odbędą się.

dodano 20.10.2017

Uwaga pilna zmiana na planie zajęć I roku Psychoseksuologii oraz Pracy i Biznesu !

Uwaga Studenci I roku Psychologii Pracy i Biznesu oraz Psychoseksuologii !

Z uwagi na zmieniejszenie liczebności grup na obu specjalnościach od poniedziałku 23.10.2017 następuje zmiana planu - zredukowaniu ulegają "drugie" grupy tworząc jedną łączoną dla każdej ze specjalności.

Od tego czasu nie będzie już podziału na grupy ćwiczeniowe dla specjalności Psychoseksuologia I rok st. stacjonarne oraz Psychologia Pracy i Biznesu I rok st. stacjonarne !

Aktualny plan zajęć znajdziecie Państwo pod tym linkiem. Prosimy o pilne zapoznanie się z nowym planem.

Nowa lista łączona grup znajduje się tu: PSYCHOSEKSUOLOGIA / PRACY I BIZNESU

dodano 20.10.2017

Uwaga pilna informacja dla III roku Psychologii grupy NBP !

Uwaga Studenci Psychologii !

Zgodnie z nowym planem zajęć, ćwiczenia "Psychopatologii" z dr Moniką Fryze będą odbywać się we wtorki w godz. 09:00-11:15 w II i III turze. Abyście mogli Państwo uczestniczyć w tych zajęciach, należy odebrać w pok. C 323 (Instytut Psychologii), u p. Aleksandry Turzyńskiej, identyfikatory potwierdzające bycie aktywnym studentem. Każda osoba powinna zgłosić się osobiście - identyfikatory nie będą wydawane osobom trzecim!

Dodatkowo na każde zajęcia student zobowiązany jest do posiadania obuwia ochronnego.

dodano 18.10.2017

Uwaga zmiany w planach zajęć wszystkich roczników Psychologii !

Uwaga Studenci Psychologii !

Nastąpiła zmiany "kosmetyczne" na planach Psychologii - prosimy o zapoznanie się z nowymi planami.

Plany dostępne tutaj.

dodano 16.10.2017

 

plakat

Uwaga studenci,
prof. Maria Kaźmierczak

Zapraszam studentów 4 roku na pierwsze seminarium magisterskie w dniu 17.10.2017 o godzinie 14.00. Proszę wszystkich o obecność.
Z powodu wyjazdu służbowego odwołuję wykład z Psychologii Różnic Indywidualnych w dniu 10.10.2017. Wykład będzie odrobiony poprzez wydłużenie 2 kolejnych wykładów, które odbędą się w godzinach 9.00-11.15.

dodano 06.10.2017

Uwaga Studenci Psychologii I roku studia niestacjonarne!

Dyrektor ds. dydaktycznych dr Dorota Godlewska-Werner zaprasza na spotkanie ze wszystkimi studentami studiów psychologicznych I roku (tryb niestacjonarny), które odbędzie się w niedzielę 15 października o godzinie 10:00 w auli S 204.

dodano 06.10.2017

Uwaga studenci – przedmioty anulowane!!!

Z przyczyn od nas niezależnych zostają anulowane poniższe przedmioty.

Z systemu zostaną państwo wypisani automatycznie proszę zapisać się na inny przedmiot drogą administracyjną przez koordynatora ds. Zapisów na zajęcia.

Psychologiczne aspekty aktywności sportowej mgr P. Dąbrowski tryb dzienny –wieczorowy

Wybrane metody i narzędzia stosowane w psychologii prof. A. M. Zawadzka tryb dzienny –wieczorowy

dr D. Dykalska- Bieck tryb dzienny-wieczorowy:

Poradnictwo psychologiczno –pedagogiczne

Nowoczesne metody i technologie w diagnozie dziecka

Diagnoza gotowości szkolnej

Nowoczesne metody rehabilitacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

dodano 05.10.2017

 

Uwaga studenci

Pierwsze zajęcia z fakultetu pani prof. Marioli Bidzan „ Psychologiczne aspekty prokreacji „ odbędą się nie 6 października a 20.

dodano 05.10.2017

Uwaga spotkanie organizacyjne I roku Psychologii !

Uwaga Studenci Psychologii I roku wszystkie specjalności !

Dyrektor ds. dydaktycznych dr Dorota Godlewska-Werner zaprasza na spotkanie ze wszystkimi studentami studiów psychologicznych I roku (tryb stacjonarny), które odbędzie się w środę 4 października o godzinie 10:15 w auli S 204.

dodano 02.10.2017

Uwaga spotkanie organizacyjne I roku Psychologii ogólnej !

Uwaga Studenci Psychologii ogólnej I roku !

Opiekun I roku Psychologii ogólnej mgr Ariadna Łada zaprasza na spotkanie organizacyjne w dn. 03.10 zaraz po inauguracji roku akademickiego - ok. godz. 12:00 do sali C 108. Obecność obowiązkowa.

dodano 02.10.2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 28 października 2017 roku, 8:31

Wrzesień 2017

Uwaga dotyczy lektoratu z języka angielskiego grupa mgr Zofii Judyckiej !

Uwaga Studenci Psychologii I roku Neurobiopsychologii!

Prowadząca mgr Zofia Judycka zaprasza grupę lektoratu języka angielskiego specjalności NBP na spotkanie organizacyjne w dn. 04.10.2017 o godz. 09:05 w s. C 103. Obecność obowiązkowa.

dodano 29.09.2017

Uwaga dotyczy zajęć "Praca z pacjentem przewlekle chorym w warunkach szpitalnych"

Uwaga Studenci Psychologii IV-V roku!

Zajęcia "Praca z pacjentem przewlekle chorym w warunkach szpitalnych" z dr Aleksandrą Szulman-Wardal rozpoczynają się w dn. 09.10.2017 zajęciami w Szpitalu w Kościerzynie. Pierwsze obowiązkowe spotkanie organizacyjne dot. szczegółów zajęć odbędzie się w dn. 06.10.2017 o godz. 11:00 w pok. C 404 w Instytucie Psychologii WNS.

dodano 28.09.2017

Rozpoczęcie zajęc na kierunku PSYCHOLOGIA ! UWAGA BŁĄD !

Uwaga Studenci Psychologii !

W związku z ostatnimi zmianami informujemy, że zajęcia na kierunku Psychologia rozpoczynają się w dn. 02.10.2017 zgodnie z planem zajęć.

W dn. 03.10.2017 odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauk Społecznych i z tej okazji zostały ogłoszone Godziny Dziekańskie przez cały dzień, co oznacza BRAK ZAJĘĆ w dn. 03.10.2017.

Następnego dnia tj. 04.10.2017 zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć.

dodano 27.09.2017

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 - uwaga zmiana!

Uwaga Studenci Psychologii !

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się w dn. 03.10.2017 o godz. 10:00 w auli S 204/205. W tym dniu obowiązują godziny Dziekańskie i zajęcia nie odbędą się.

Zajęcia dydaktyczne zaczynają się z dn. 02.10.2017 zgodnie z planem zajęć dla danego rocznika.

edytowano 22.09.2017
dodano 19.09.2017

Dyplomatorium absolwentów Psychologii - uwaga zmiana!

Szanowni Państwo,

W dn. 28.09.2017 o godz. 14:00 w auli S 205 S204 odbędzie się Dyplomatorium Psychologii.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym szczególnym wydarzeniu Instytutu Psychologii.

edytowano 14.09.2017
dodano 07.09.2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 września 2017 roku, 7:02

Sierpień 2017

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UG

Na wniosek Parlamentu Studentów UG oraz Rady Doktorantów UG, Władze Uniwersytetu Gdańskiego wprowadziły zmiany dla studentów i doktorantów w zakresie dostępu wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie oraz likwidację  jednorazowej opłaty pobieranej na poczet wydania identyfikatora. 

Powyższa zmiana polega na  poszerzeniu katalogu osób, od których studenci i doktoranci będą mogli brać w użytkowanie samochody uprawnione do wjazdu na teren Kampusu, a rozbudowa systemu parkingowego o czytnik legitymacji studenckich i doktoranckich umożliwi likwidację opłaty związanej z wydaniem identyfikatora wjazdu.

Od dnia 01.10.2017r. wjazd na teren Kampusu będzie możliwy na podstawie ważnej legitymacji studenckiej bądź doktoranckiej- po uprzednim wypełnieniu wniosku.

Powyższe zasady dotyczą studentów i doktorantów Wydziałów UG usytuowanych na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. Studenci i doktoranci spoza Kampusu, aby uzyskać prawo wjazdu, winni posiadać aktualne zaświadczenie z dziekanatu o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych na Kampusie Oliwa".

Informujemy również, iż opłaty wniesione przez studentów i doktorantów na poczet wydania identyfikatora zostaną zwrócone. Procedura zwrotu zostanie przedstawiona w terminie późniejszym.

Zasady rejestracji legitymacji oraz składania wniosków będą przedstawione odrębnym komunikatem.

Dla pozostałych użytkowników systemu parkingowego zasady dostępu pozostają bez zmian, zmianie ulega tylko termin uruchomienia systemu parkingowego na 01.10.2017r.

Ważne! Ograniczony wjazd na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie.

Szanowni Studenci Psychologii,

Od dn. 01.09.2017 nastąpi uruchomienie systemu kontroli wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie.

Dostęp do budynku WNS (oraz wszystkich pozostałych) będzie odbywał się poprzez wszystkie dostępne bramy, jeżeli do tego czasu wyrobicie Państwo spersonalizowany identyfikator zbliżeniowy.

Identyfikator można otrzymać tylko na siebie (osobę aktywnie studiującą), która jest właścicielem (lub współwłaścielem) samochodu osobowego – w innych przypadkach wjazd na kampus nie będzie możliwy.

Wyjątkiem jest posiadanie motoru, skutera, motoroweru lub roweru – wjazd na kampusu odbywa się w tych przypadkach wyznaczoną ścieżką dla jednośladów zaraz obok szlabanów bez konieczności posiadania identyfikatora.

Koszt wydania identyfikatora to 15 zł a opłatę należy uiścić w kasie Uniwersytetu Gdańskiego, która znajduje się na trzecim piętrze budynku Rektoratu UG. Dokonanie opłaty musi zostać potwierdzone na wypełnionym wniosku o wydanie identyfikatora zbliżeniowego.

WNIOSEK oraz CAŁY REGULAMIN wjazdu i parkowania na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie dostępny jest TUTAJ. Prosimy o poświęcenie 5 minut i dokładne zapoznanie się z regulaminem!

Wjazd dla gości (po wcześniejszym umówieniu się) będzie możliwy poprzez bramę nr 5 (przy Bibliotece Głównej) po pobraniu od Straży Uniwersyteckiej jednorazowej, zwrotnej karty wjazdu.

Wjazd z wykorzystaniem identyfikatorów będzie obowiązywał:
Poniedziałek – Czwartek: 06:00 – 22:00
Piątek: 06:00 – 15:00

Przypominamy! Na terenie Kampusu zabrania się parkowania na drogach wewnętrznych, dojazdowych, chodnikach, trawnikach i innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.

dodano 09.08.2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 września 2017 roku, 9:07

Czerwiec 2017

ZAPISY NA ZAJĘCIA 2017/2018

Uwaga Studenci Psychologii !

Zapisami na zajęcia w Instytucie Psychologii zajmuje się Pani Angelika Rudzińska (angelika.rudzinska@ug.edu.pl) - prosimy wysyłać maile dot. zapisów na zajęcia wyłącznie do niej. Przesłanie maila do innego pracownika znacznie opóźni proces odpowiedzi.

dodano 29.06.2017

Zmiana godziny egzaminu !

Uwaga Studenci Psychologii !

Egzamin z przedmiotu "Psychologia wychowawcza" z dr Rafałem Lawendowskim odbędzie się w dn. 23.06.2017 - zmianie uległa godzina - egzamin został przeniesiony na godz. 08:00.

dodano 09.06.2017

Uwaga praca!

SZANOWNI ABSOLWENCI KIERUNKU PSYCHOLOGIA !

Uprzejmie informuję, iż Zakład Karny w Koszalinie prowadzi nabór na stanowisko młodszego psychologa działu penitencjarnego na etat funkcjonariusza (etat mundurowy).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.sw.gov.pl w zakładce „praca”.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31.07.2017r.

Osoby zainteresowane służbą w Zakładzie Karnym w Koszalinie proszone są o składanie wymaganych dokumentów.

dodano 08.06.2017

Wpisy do kart egzaminacyjnych !

Uwaga Studenci Psychologii !

Wpisy do kart egzaminacyjnych za przedmiot "Praca psychologa z rodziną w realiach szkolnych" (dr Justyna Michałek-Kwiecień) będzie można uzyskać u Dyrektor dr Doroty Godlewskiej-Wernej w godzinach konsultacji.

dodano 05.06.2017

Uwaga Studenci ! Możliwość wzięcia udziału w eksperymencie ewakuacyjnym w Gdańsku !

Uwaga Studenci Psychologii !

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie pragnie zaprosić studentów do wzięcia czynnego udziału w eksperymencie ewakuacyjnym w dniu 10.06.2017 roku o godzinie 22:00 w tunelu drogowym pod Martwą Wisłą.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w ciekawych badaniach, które Akademia Górniczo-Hutnicza przeprowadza już po raz kolejny, a po raz pierwszy w Gdańsku! Poprzedni nasz eksperyment miał miejsce w październiku 2016 w tunelu drogowym w Lalikach na trasie S1 i spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.

Na miejscu zapewniamy poczęstunek, profesjonalną opiekę służb ratowniczych oraz ciekawe doświadczenie. Przewidziany czas badań to ok. 2- 2,5 godziny. Wszystkie informacje podane zostaną drogą mailową bezpośrednio do zainteresowanych osób.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie udziału pod adres mailowy: nschmidt@agh.edu.pl z podaniem imienia nazwiska, adresu mailowego oraz opcjonalnie numeru telefonu do dnia 6.06.2017 roku.

Osoby, które wyrażą chęć wzięcia udziału w eksperymencie zostaną przewiezione autokarem do miejsca prowadzenia badań zaś po przeprowadzeniu zostaną odwiezione w okolice Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego.

Pozostałe szczegóły (miejsce i godzina zbiórki) zostaną przesłane do Państwa drogową mailową kilka dni przed eksperymentem.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

dodano 02.06.2017

Konkurs seminariów kursowych dla studentów III roku (wszystkie tryby)

Uwaga Studenci Psychologii III roku!

W dn. 06.06.2017 o godz. 14:00 odbędzie się coroczny konkurs seminariów kursowych. Zapraszamy studentów wraz z prowadzącymi do auli S 204.

dodano 01.06.2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 czerwca 2017 roku, 6:45

Maj 2017

Godziny dziekańskie w dn. 02-03.05.2017 !

Uwaga Studenci Psychologii !

W uzgodnieniu z Parlamentem Studentów Uniwersytetu Gdańskiego i na prośbę Prorektora ds. Studenckich dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. nadzw. - w związku z koniecznością zabezpieczenia terenu Kampusu Oliwskiego UG przed koncertami >>Neptunalia  2017<< - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Tadeusz Dmochowski prof. nadzw. ogłasza godziny dziekańskie w dniu 2 i 3 czerwca br. od godz. 15.00 – zajęcia dydaktyczne nie odbędą się.

dodano 25.05.2017

Zapisy na zajęcia fakultatywne 2017/2018 ! PILNE !

Uwaga Studenci II, III, IV roku Psychologii (wszystkie tryby) !

Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne, seminaria (kursowe i magisterskie) oraz ścieżki specjalizacyjne na przyszyły rok akademicki 2017/2018, zostaną uruchomione w dn. 26.06.2017(!).

Spotkanie organizacyjne (obowiązkowe), na którym poruszane będą ważne zagadnienia dot. technicznej strony zapisów, odbędzie się:

dla studentów st. stacjonarnych (Ogólna, Neurobiopsychologia) oraz niestacjonarnych-wieczorowych: 26.05.2017 o godz. 15:30 w auli S 204.

dla studentów st. niestacjonarnych-zaocznych: 27.05.2017 o godz. 10:00 w auli S 208 (końcówka zajęć z prof. R. Konarskim II roku).

Pełen terminarz, procedury oraz prezentacje (do zapoznania się przed spotkaniem organizacyjnym) dot. zapisów 17/18 dostępny w zakładce ZAPISY NA ZAJĘCIA na stronie Instytutu Psychologii.

dodano 15.05.2017

Sekreteriat ds. Toku studiów będzie nieczynny !

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje, że w dniach 18 maj – 20 czerwca br. sekretariat ds. Toku studiów - będzie nieczynny z powodu  programowania systemu do zapisów na zajęcia w Instytucie Psychologii.

Pozdrawiam serdecznie,
Angelika Rudzińska
specjalista ds. administracji
Instytut Psychologii - Sekretariat ds. Toku Studiów

dodano 15.05.2017

Zmiany sal w dn. 11.05. 2017 !

Uwaga Studenci Psychologii !

W dn. 11.05.2017 ze względu na konferencję odbywającą się na terenie WNS zostaje wprowadzona następująca zmiana sal:

Zajęcia z sali C 108:

-Prawa człowieka (prof. Joanna Senyszyn) zostają przeniesione do auli S 204.

Zajęcia z sali C 111/112:

-Neurobiologia behawioralna (dr Irena Majkutewicz) zostają przeniesione do sali C105.

-Marketing polityczny (prof. Magdalena Żemojtel - Piotrowska) zostają przeniesione do sali C105.

Zajęcia z sali C 105:

-Metodologia badań psychologicznych (dr Paweł Atroszko) zostają przeniesione do sali C 107.

Zmiany mają charakter jednorazowy.

dodano 09.05.2017

Pilna wiadomość dla I roku Psychologii !

Uwaga Studenci I roku Psychologii !

Osoby, które były nieobecne na wykładzie u prof. Henryka Olszewskiego w dn. 26.04.2017r. i nie podpisały dokumentów związanych ze studiowaniem u dr A. Mańskiego proszone są o zgłoszenie się na konsultacje do dr Doroty Dykalskiej- Bieck w dniu 15.05.2017r. na konsultacje w godz. 15.00-16.30. Prosimy o potraktowanie tej wiadomości priorytetowo!

dodano 09.05.2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 maja 2017 roku, 7:30

Kwiecień 2017

Godziny dziekańskie !

Uwaga Studenci Psychologii !

W dn. 04-05.05.2017 Dziekan Wydziału Nauk Społecznych wyznaczył godziny dziekańskie.

Zajęcia w tych dniach nie odbędą się.

dodano 27.04.2017

Uwaga egzaminy !

Uwaga Studenci Psychologii !

Proszę sprawdzać zakładkę "Egzaminy" - na bieżąco dodawane są terminy egzaminów z Psychologii.

dodano 27.04.2017

Zmiana sali w dn. 27.04.2017 !

Uwaga Studenci Psychologii !

W dn. 27.04.2017 (czwartek) nastąpi zmiana auli dla zajęć "Neuropsychologia kliniczna dorosłych" z prof. Krzysztofem Jodzio - zajęcia odbędą się w auli S204 zamiast w auli S205.

Zmiana jednorazowa.

dodano 24.04.2017

Pilna wiadomość od dr Arkadiusza Mańskiego !

Uwaga Studenci I roku Psychologii !

Po środowym wykładzie u prof. Henryka Olszewskiego o godz. 13:00 prosimy studentów I roku Psychologii o pozostanie w auli S 204 w celu podpisania b. ważnego dokumentu dot. Państwa studiów. Dr Arkadiusz Mański wytłumaczy Państwu czego dotyczy dokument.

W razie nieobecności któregoś ze studentów na wykładzie prof. Olszewskiego prosimy o przybycie na konsultacje dr Mańskiego w dn. 28.04.2017 w godz. 13:00-14:45 w s. C304.

Prosimy o potraktowanie tej wiadomości priorytetowo.

dodano 24.04.2017

Uwaga konferencja!

Koło Naukowe Studentów Psychologii działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na III Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową Psychologii i Psychoterapii w Paradygmacie Humanistycznym “W stronę człowieka”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2017 (piątek- niedziela) na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wymieniany w tytule, bardzo szeroko rozumiany, „paradygmat humanistyczny” można mniej lub bardziej utożsamić z: psychologią antynaturalistyczną (w opozycji do naturalistycznej), psychologią konstrukcjonistyczną (w opozycji do postpozytywistycznej), psychologią hermeneutyczną (w opozycji do kauzalistycznej), psychologią idiograficzną (w opozycji do nomotetycznej) oraz psychologią rozumiejącą (w opozycji do wyjaśniającej). Nie ograniczamy tematyki konferencji wyłącznie do tzw. klasycznej psychologii humanistycznej spod znaku Maslowa i Rogersa.

Bardzo wstępny zarys planu rozkładu tematyki paneli na bloki konferencji:

Blok badawczo-teoretyczny - Badania jakościowe, porównawcze i spekulatywne, historia humanistycznej myśli psychologicznej, refleksja filozoficzna.

Blok terapeutyczny - Wystąpienia poświęcone szkołom psychoterapii powiązanym z nurtami fenomenologicznymi, egzystencjalnymi, personalistycznymi, transpersonalnymi i ekspresyjnymi, a także badaniom nad tymi szkołami oraz etyce terapeuty.

Blok analityczny - Wystąpienia poświęcone szkołom terapii psychoanalitycznym i psychodynamicznym, antypsychiatrii, postpsychiatrii oraz psychoterapii C. G. Junga, a także badaniom nad tymi formami pracy z osobą.Wieczorem 2go czerwca dla wszystkich zainteresowanych przewidziana będzie możliwość uczestnictwa w zbiegającym się terminami wydarzeniu - III edycji "Balu Pod Świadomością" - kostiumowym, charytatywnym balu historycznym organizowanym w Dworku Białoprądnickim pod Krakowem z okazji urodzin Zygmunta Freuda (organizatorem Balu jest Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ przy współpracy z Samorządem Studentów Wydziału Filozoficznego UJ).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 12tego maja 2017 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla uczestników biernych, czynni będą proszeni o wniesienie symbolicznej opłaty 30 złotych.

Szczegółowe informacje w poniższym linku.

dodano 18.04.2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 kwietnia 2017 roku, 16:37

Marzec 2017

Specjalność PSYCHOSEKSUOLOGIA – wystąpienie prof. Z. Izdebskiego !

Opiekun specjalności PSYCHOSEKSUOLOGIA – prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska – serdecznie zaprasza studentów PSYCHOSEKSUOLOGII, jak również wszystkich zainteresowanych studentów kierunku PSYCHOLOGIA, na wykład prof. Zbigniewa Izdebskiego pt. „Zdrowie seksualne Polaków – najnowszy raport z badań”.

Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek 30 marca 2017 o godz. 09:00 w auli S 205.

dodano 27.03.2017

Uwaga warsztaty VII Sympozjum Naukowego Przereklamowana Konsumpcja !

Zapraszam do udziału w warsztatach przygotowanych dla Państwa w ramach  VII Sympozjum Naukowego Przereklamowana Konsumpcja pt. "Zmerkantylizowane życie: od dzieciństwa do dorosłości", które odbędą się 6 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Udział w warsztatach jest potwierdzany stosownym zaświadczeniem.

Szczegółowe informacje w poniższym linku.

dodano 23.03.2017

Uwaga informacje dot. studenckich wymian wakacyjnych USA !

Zakończenie rekrutacji na programy wymiany wakacyjnej w USA - 30.03.2017 !

Już tylko do 30 marca można zgłaszać się na wakacyjne wymiany studenckie w Stanach Zjednoczonych. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Polska zapraszają do aplikowania na wymiany, które odbywają się w miesiącach czerwiec - wrzesień 2017 roku, czyli nie kolidują ze studiami. Studenci mają także uproszczone procedury wizowe, a pracodawcy amerykańscy od 20 lat zatrudniają studentów z polskich uczelni wyższych, w tym od 9 lat z Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji w pliku pdf.

dodano 21.03.2017

Uwaga wykład dodatkowy !

Uwaga Studenci Psychologii !

Instytut Psychologii UG wraz z Polskim Towarzystwem Psychoanalitycznym zapraszają na transmisję wykładu Pana dr Freda Busha dotyczącego problematyki szkolenia psychoanalitycznego. Tytuł wykładu: "Troubling problems of authority in psychoanalytical institutes". (Wykład będzie tłumaczony na język polski.)

Transmisja wykładu odbędzie się w sobotę 1 kwietnia 2017 o godz. 10:00 w auli S204.

Dr Fred Bush jest psychoanalitykiem szkoleniowym i superwizorem. Od 40 lat  zajmuje się badaniami i  prowadzi szkolenia z zakresu psychoanalizy w instytutach i towarzystwach psychoanalitycznych w USA i poza granicami.  Pisanie i prezentowanie swojego myślenia jest dla niego ważnym sposobem komunikowania rozwoju własnych idei. Wygłosił  ponad 150 referatów, opublikował ponad 50 artykułów, wydał trzy książki, z których ostatnia (2016) to: „Creating A Psychoanalytical Mind. A Psychoanalytical Method and Theory”. Jego prace przetłumaczono na 7 języków.

dodano 20.03.2017

Uwaga wykład dodatkowy !

Uwaga Studenci Psychologii !

Instytut Psychologii UG wraz z Polskim Towarzystwem Psychoanalitycznym zapraszają na transmisję wykładu Pana dr Sławomira Murawca pt. "Identyfikacja projekcyjna w świetle psychoanalizy".

Transmisja wykładu odbędzie się w środę 22 marca 2017 o godz. 20.15 w auli S204.

dodano 20.03.2017

Uwaga godziny Rektorskie dn. 20.03.2017 !

Uwaga Studenci Psychologii !

W dn. 20.03.2017 zostały ogłoszone dni Rektorskie - zajęcia, konsultacje oraz seminaria nie będą odbywały się w tym dniu.

dodano 17.03.2017

Uwaga ogłoszenie o wyjątkowym wykładzie !

Szanowni Studenci Psychologii !

Serdecznie zapraszamy na wykład w piątek 17.03.2017  na 15:45 do auli S205 na temat ciekawych inicjatyw edukacyjnych w Gdańsku.
Gościem będzie p. Katarzyna Hall, była Minister Edukacji oraz założyciel Akademii Dobrej Edukacji.

Pozdrawiam serdecznie
Agata Hofman

dodano 14.03.2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 kwietnia 2017 roku, 11:35

Luty 2017

Uwaga ogłoszenie dot. programu ERASMUS !

Uwaga Studenci Psychologii !

Rekrutacja do programu Erasmus dla studentów wydłużona do 05.03 do godz.15:00 - zgłoszenia (list motywacyjny, formularz aplikacyjny oraz skan zaświadczenia o średniej) można również przesyłać drogą mailową na adres: natasza.kosakowska@ug.edu.pl.

Osoby, których podania zostaną pomyślnie rozpatrzone zapraszam 06.03 w godzinach 13:30-15:00 obowiązkowe dopełnienie formalności w pokoju C 311 (złożenie finalnego formularza aplikacyjnego, oryginału zaświadczenia o średniej).
Po tym terminie nie będzie już możliwe składanie podań na wyjazd w roku akademickim 2017/2018.

Z pozdrowieniami,
Natasza Kosakowska-Berezecka

dodano 28.02.2017

Uwaga nagłe anulowanie przedmiotów w semestrze letnim !

Uwaga Studenci Psychologii !

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Insytutu Psychologii, zostają anulowane przedmioty: Teaching reading & writing to young learners oraz The psychology of language.

Osoby zapisane na przedmiot zostały automatycznie wypisane z przedmiotów.

Ewentualny zapis na inny przedmiot tylko za pośrednictwem koordynatora ds. zapisów na zajęcia p. Angeliki Rudzińskiej.

dodano 28.02.2017

Uwaga zmiana sali II - V rok !

Uwaga Studenci Psychologii II-V roku !

Od dnia 21.02.2017 następuje zmiana sali dla następujących zajęć:

II rok:
"Podstawy statystyki psychologicznej" z prof. Romanem Konarskim będą odbywać się w s. C108.
III rok:
"Wstęp do psychologii klinicznej dziecka" z prof. Małgorzatą Lipowską będą odbywać się w s. C111/112
IV-V rok:
"Nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia zachowania wśród dzieci i młodzieży" z prof. Małgorzatą Lipowską będą odbywać się w s. C111/112.

Zmiana obowiązuje do końca semestru!

dodano 21.02.2017

Uwaga zmiana sali "Praktyka edukacyjna" dr A. Hofman

Uwaga Studenci Psychologii IV-V rok !

Zajęcia „Praktyka edukacyjna” z dr Agatą Hofman w dn. 20.02 zostały przeniesione do sali C 210.

Zmiana do końca semestru!

dodano 20.02.2017

Uwaga zmiana auli w dn. 23.02.2017 !

Uwaga Studenci Psychologii III-V rok !

W dn. 23.02.2017 nastąpi zmiana auli dla zajęć „Neuropsychologia kliniczna dorosłych” z prof. Krzysztofem Jodzio oraz „Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci” z dr Magdaleną Chrzan – Dętkoś.

Zajęcia w tym dniu odbędą się w auli S 204.

dodano 20.02.2017

Uwaga zmiana sali od 15.02.2017 !

Uwaga IV-V rok st. dziennych !

W dn. 23.02.2017 w godz. 15:30-18:00 będą realizowane ostatnie wpisy do indeksów u prof. Marty Bogdanowicz w gabinecie C316.

dodano 20.02.2017

Uwaga zmiana sali od 15.02.2017 !

Uwaga IV-V rok Psychologii !

Od dn. 15.02.2017 następuje zmiana sali dla zajęć "Podstawy dietetyki" z dr Ziemowitem Ciepielewskim z sali C210 do sali C108.

Zmiany zostały wprowadzone do końca semestru.

dodano 14.02.2017

Uwaga zmiany sal od 14.02.2017 !

Uwaga II i IV-V rok Psychologii !

Od dn. dzisiejszego tj. 14.02.2017 następują zmiany sal dla następujących zajęć:

II rok:
- Podstawy statystyki psychologicznej (prof. R. Konarski) z auli S204 do sali C111/112 !

IV-V rok:
-Psychologia zaburzeń osobowości (prof. Beata Pastwa - Wojciechowska) z sali C111/112 do auli S204!
-Układy receptorowe mózgu (dr Ziemowit Ciepielewski) z sali C111/112 do sali C110 !

Zmiany zostały wprowadzone do końca semestru.

dodano 14.02.2017

Wpisy u dr Edyty Sinackiej-Kubik !

Uwaga III-V rok st. dzienne !

Wpisy u dr Edyty Sinackiej-Kubik odbędą się w dn. 16.02.2017 w godz. 16:00-16:30 w sali C209.

dodano 14.02.2017

Zmiany na planie !

Uwaga I rok Psychologii ogólnej !

W związku z przemieszaniem grup dla zajęć dr Anny Jankowskiej i dr Magdaleny Chrzan-Dętkoś, zmianie uległ plan zajęć na wtorki - proszę zapoznać się ze zmienionym planem zajęć.

dodano 13.02.2017

Wykład dodatkowy

1. Instytut Psychologii UG wraz z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej zapraszają na wykład Pani Beaty Maciejewskiej pt. “Fenomeny psychotyczne u pacjentów neurotycznych: autystyczne otorbienie, enklawa, fantom, wewnętrzna krypta”.

Wykład dotyczy ukrytych zjawisk, które występują w przebiegu niektórych terapii i analiz. Zjawiska te często są komunikowane w bardzo niejasny sposób, nieodkryte wpływają na tworzenie się impasu w terapii i zablokowanie rozwoju pacjenta. Ich odkrycie i zrozumienie zapobiega załamaniom w późniejszym życiu pacjenta.
Fenomeny te związane są z traumami i nieprzeżytymi żałobami, czasami należącymi do kogoś innego.
Pani Beata Maciejewska jest psychoanalitykiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Wykład odbędzie się w 18 lutego 2017 (sobota) o godz. 12 w auli S204.

dodano 10.02.2017

Wykład dodatkowy

Instytut Psychologii UG wraz z Polskim Towarzystwem Psychoanalitycznym zapraszają na wykład Pani dr heb. Ewy Kobylińskiej-Dehe „Mówienie ciałem i głosy milczenia. O Annie P., która nie mogła mówić – próba rozumienia scenicznego”.

Instytut Psychologii UG wraz z Polskim Towarzystwem Psychoanalitycznym zapraszają na wykład Pani dr heb. Ewy Kobylińskiej-Dehe "Mówienie ciałem i głosy milczenia. O psychoanalitycznej pracy z mutystyczną pacjentką."

Wykład odbędzie się 17 marca 2017 (piątek) o godz. 19 w auli S204.

Dr Ewa Kobylińska-Dehe jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Prowadzi seminaria i superwizje we Frankfurckim Instytucie Psychoanalitycznym i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadzi również psychoanalizy szkoleniowe w Instytucie Anny Freud we Frankfurcie. Jest analitykiem grupowym (GRAS) i członkiem Osteuropakomission Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Kieruje projektem o dziejach psychoanalizy w Polsce na International Psychoanalytic University w Berlinie. Studiowała romanistykę, filozofię i psychologię w Poznaniu, Paryżu i Frankfurcie.

Zainteresowania kliniczne: psychoanalityczna terapia fokalna, rozumienie sceniczne, cielesny wymiar nieświadomych inscenizacji.

 

dodano 10.02.2017

Uwaga informacja o wpisach do indeksów !

Uwaga Studenci IV-V roku !

Prof. Marta Bogdanowicz zaprasza studentów po wpisy z przedmiotu "Diagnoza dysleksji" oraz "Specyficzne trudności w uczeniu się" w dn. 09.02.2017 w godz. 14:00-17:00 w gabinecie C316.

dodano 09.02.2017

Uwaga wolontariat !

Uwaga Studenci Psychologii !

W dn. 13-14.02.2017 jest możliwość uczestniczenia w wolontariacie - zgłoszenia tylko do 09.02.2017.
Więcej informacji TUTAJ lub http://wolontariat.sopot.pl/ .

 

dodano 07.02.2017

Uwaga pilna informacja dot. przedmiotu "Psychologia internetu" !

Uwaga Studenci IV-V roku !

Zajęcia "Psychologia internetu" z mgr Magdaleną Mendyką będą odbywały się w II połowie semestru (zamiast co drugi tydzień, jak było dotychczas w planie).

dodano 03.02.2017

Uwaga odwołanie zajęć prof. Marii Kaźmierczak !

Uwaga Studenci IV-V roku st. dziennych !

W dn. 13.02.2017 zostają odwołane pierwsze zajęcia z "Rola empatii w radzeniu sobie z kryzysem rodzinnym" z prof. Marią Kaźmierczak. Najbliższe zajęcia odbędą się w dn. 20.02.2017. Odrobienie zajęć odbędzie się po ustaleniu ze studentami.

dodano 02.02.2017

Uwaga pilna informacja dot. przedmiotu prof. Joanny Senyszyn !

Uwaga Studenci IV-V roku st. dziennych !

Z przyczyn zdrowotnych i zwolnienia lekarskiego prof. Joanny Senyszyn, przedmiot "Prawa człowieka" zostanie odwołany w dn. 23.02 oraz 09.03.

Najbliższy wykład odbędzie się w dn. 23.03.2017 - zgodnie z planem.

Odrobienie nastąpi w kwietniu lub maju - szczegółowe informacje będą podane na stronie Instytutu.

dodano 01.02.2017

Uwaga ! Dyplomy Nagrody Rektora !

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje, ze w dniu 1 lutego br. w godzinach 13:00-15:30 mogą się Państwo zgłaszać do pokoju C 322 po odbiór dyplomów – nagrody Rektora UG.

dodano 01.02.2017

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 marca 2017 roku, 12:30

Styczeń 2017

Uwaga pilna informacja dot. przedmiotu ze ścieżki NBP !

Szanowni Studenci Psychologii,

Z przyczyn niezależnych od Instytutu Psychologii został anulowany przedmiot „Neuromodulacja w terapii chorób ośrodkowego układu nerwowego” z mgr Karoliną Plucińską.

Studenci zostaną automatycznie wypisani z tego przedmiotu – prosimy o zapisanie się na inny przedmiot podczas korekt od 06.02.2017 r.

dodano 31.01.2017

Uwaga pilna informacja dot. przedmiotów w indeksie elektronicznym !

Uwaga Studenci Psychologii !!!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że przedmioty obowiązkowe oraz fakultatywne wyświetlają się w indeksie studenta po uzupełnieniu danych o podania oraz aktualne listy studentów dwa tyg. przed sesją zimową oraz letnią!

Proszę nie zgłaszać ewentualnych braków  w indeksie przed tym terminem a zwłaszcza z innego semestru niż obowiązujący w danym momencie.

W przypadku gdy po upływie ww. terminu nadal brakuje przedmiotu w indeksie proszę o kontakt mailowy z adnotacją braki w indeksie po wyznaczonym terminie.

dodano 26.01.2017

Uwaga zmiana zajęć na semestr letni z prof. Marią Kaźmierczak !

Uwaga Studenci Psychologii IV-V roku !!!

Zajęcia "Rola empatii w radzeniu sobie z kryzysem rodzinnym" z prof. Marią Kaźmierczak zostały przeniesione z poniedziałków 16:45-18:15 na środy w godz. 17:30-19:00.
będą realizowane jak dotychczas zaplanowano - w poniedziałki na 16:45-18:15.
 

dodano 20.01.2017
edytowano 31.01.2017

Uwaga zmiana zajęć na semestr letni z mgr Anną Wentą !

Uwaga Studenci Psychologii IV-V roku !!!

Zajęcia "Uzależnienie od seksu" z mgr Anną Wentą będą realizowane w I połowie semestru zamiast w II połowie semestru.
 

dodano 20.01.2017

Uwaga zmiana zajęć na semestr letni z prof. Marią Kaźmierczak !

Uwaga Studenci Psychologii IV-V roku !!!

Zajęcia "Rola empatii w radzeniu sobie z kryzysem rodzinnym" z prof. Marią Kaźmierczak zostały przeniesione z poniedziałków 16:45-18:15 na środy w godz. 17:30-19:00.
 

dodano 20.01.2017

Uwaga wpisy u dr Ewy Szcześniak !

Uwaga Studenci Psychologii IV-V roku !!!

Wpisy z przedmiotu "Psychologia zeznań świadków" z dr Ewą Szcześniak odbędą się w dn. 23.01.2017 w godz. 14:45-15:15 w sali C202.
Będzie to jedyny termin aby "złapać" prowadzącą.

dodano 20.01.2017

Informacja o zajęciach "Nowoczesne położnictwo" z dr Bogumiłą Kiełbratowską

Uwaga Studenci Psychologii IV-V roku !!!

Zajęcia "Nowoczesne położnictwo" z dr Bogumiłą Kiełbratowską odbywające się w najbliższy weekend - 21.01 - będą realizowane w sali C 109.

dodano 18.01.2017

Uwaga studenci III - V rok wszystkich trybów !

Uwaga Studenci Psychologii !

Samodzielna korekta zapisów przez studentów na semestr letni zostaje uruchomiona 6 lutego o godz. 9:00. i będzie trwała do  24 lutego godz. 20:00.

dodano 13.01.2017

Wykład pani Małgorzaty Ojrzyńskiej - "Spadkobiercy. Rozważania o traumie transgeneracyjnej"

Instytut Psychologii UG wraz z Polski Towarzystwem Psychoanalitycznym zapraszają na transmisję wykładu pani Małgorzaty Ojrzyńskiej "SPADKOBIERCY. ROZWAŻANIA O TRAUMIE TRANSGENERACYJNEJ".

Transmisja wykładu odbędzie się w środę 11 stycznia 2017 o godz. 20.15 w auli S204.

Pani Małgorzata Ojrzyńska jest psychoanalitykiem szkoleniowym PTPa.

dodano 09.01.2017

Uwaga terminy spotkań zajęć "Nowoczesne położnictwo" z dr Bogumiłą Kiełbratowską !

Uwaga Studenci Psychologii IV-V roku !!!

Uwaga zmiana!
W dn. 07.01 odbyło się pierwsze spotkanie z zajęć "Nowoczesne położnictwo" z dr Bogumiłą Kiełbratowską - z przyczyn technicznych ogłoszenie nie zostało wywieszone na stronie Instytutu, za co przepraszamy.
Na I spotkaniu prowadząca ustaliła szczegóły następnych zajęć - informacja będzie podana poprzez portal facebook przez studentów obecnych na spotkaniu.

Kolejne spotkania wyznaczone zostały na:
-14.01,
-21.01,
-28.01,

w godzinach 09:00-15:00 (chyba, że prowadząca ustali inaczej).

Zajęcia odbędą się w sali C109.

dodano 09.01.2017
edytowano 16.01.2017

 

Uwaga nastąpiło anulowanie przedmiotu na semestr letni !!!

Uwaga Studenci Psychologii III-V roku !!!

Instytut Psychologii uprzejmie informuje, że przedmiot "Psychologia turystyki" z prof. Magdaleną Żemojtel-Piotrowską został anulowany w semestrze letnim.
Osoby zapisane na przedmiot zostały automatycznie z niego wpisane - prosimy dokonać zapisu na inny przedmiot
w terminie korekt zapisów na zajęcia w lutym.

dodano 09.01.2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Turzyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Turzyńska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 31 stycznia 2017 roku, 9:18

Strony