fbpx Ogłoszenia różne | Wydział Nauk Społecznych

Ogłoszenia różne | Wydział Nauk Społecznych

Kwiecień 2020

Data publikacji 04.04.2020

Uwaga I rok! Poniżej informacje dot. dołączenia do wykładu Psychologia rozwoju człowieka (środa, godz. 11.30) w aplikacji Zoom:
 
 
Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.
 
Join Zoom Meeting

 

Meeting ID: 148 387 908

Data publikacji 01.04.2020

Szanowni Państwo, poniżej bezpośredni link do kontaktu z dr Beatą Mańkowską (do 8.04.2020) poprzez MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTlmZjU1YTEtZGMyO...

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 4 kwietnia 2020 roku, 11:23

Marzec 2020

Data publikacji 25.03.2020

dr Beata Dutczak prosi wszystkie osoby zapisane na przedmiot Psychoedukacja osób psychotycznych o kontakt poprzez Skype (Beata Dutczak) w poniedziałek 30.03. o godz. 13 w celu ustalenia zasad odbywania się oraz odrobienia zajęć.

Data publikacji 23.03.2020

Wykład Zaburzenia afektywne dla st. stacjonarnych (prof. W. Radziwiłłowicz) od jutra nie będzie się odbywał on-line. Wykład zostanie odrobiony po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć.

Data publikacji 16.03.2020

 Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w okresie pracy zdalnej  i wstrzymanym zajęciom dydaktycznym, informujemy o godzinach pracy Księgarni PWN na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
                Księgarnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 17.00 .
                Zapraszamy do składania zamówień drogą e-mailową na adres ksiegarnia.gdansk3@pwn.com.pl  i telefonicznie 585234991 507 966 371
                Zapraszamy serdecznie
                Joanna Kotowicz i Judyta Gągała

 

Data publikacji 04.03.2020

Uwaga studenci!

W dniu 7 marca br. w Biurze karier realizowane są zajęcia warsztatowe z zakresu kompetencji komunikacyjnych pt. „Zarządzanie karierą” (godzina 9.00 -16.00) . Na chwilę obecną pozostało jeszcze około 10 miejsc wolnych.
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać bezpośrednio  poprzez mail : krzysztof.michalski@ug.edu.pl
Jeżeli znajdą się chętni – serdecznie zapraszamy.

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 marca 2020 roku, 12:14

Luty 2020

Data publikacji 20.02.2020

Zajęcia z przedmiotu "Zarządzanie zmianą społeczną i kulturową" odbędą się w terminach: 20.02.2020; 12.03.2020; 26.03.2020; 16.04.2020 oraz 28.05.2020 w godzinach 15-19.45 w sali C202.

Wykład otwarty 13 marca 2020 godz. 17.30 "O bierności w czasach moralnego kryzysu"
Wykład wygłosi p. IZABELA FALKOWSKA - psycholog kliniczny, szkoleniowy psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor PTPP, współtwórca Oddziału Pomorskiego PTPP oraz szkoły PSP Trójmiasto PTPP, Kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

Data publikacji 17.02.2020

Poprawa z Psychopatologii (prof. Wioletta Radziwiłłowicz) będzie możliwa w godzinach konsultacji prof. Radziwiłłowicz.

Data publikacji 12.02.2020

KONKURS DLA STUDENTÓW "ONKOPROFILAKTYKA DLA SZKOLNEGO DYDAKTYKA"
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach i dotyczy najlepszego projektu edukacyjnego, który będzie mógł być wykorzystywany przez nauczycieli szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
Projekt ten ma być propozycją cyklu 3, 45-minutowych spotkań edukacyjnych w formie scenariuszy dla nauczyciela biologii/pedagoga/wychowawcy, które będzie można przeprowadzić w ramach zajęć szkolnych.

Można zgłosić zatem
a) projekt dedykowany uczniom szkół podstawowych
b) projekt dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych
c) dwa projekty, jeden dedukowany nauczycielom szkół podstawowych i jeden dedykowany nauczycielom szkół ponadpodstawowych – oceniane oddzielnie

Ocenie będzie podlegać:
- forma projektu
- zawartość i trafność merytoryczna
- atrakcyjność formy przekazywania wiedzy
- adekwatność treści do grupy wiekowej odbiorców

W każdej kategorii
a) projekt dedykowany uczniom szkół podstawowych
b) projekt dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych Wybrane zostaną 3 najlepsze prace, których autorzy zostaną nagrodzeni. 

Cała przesłana praca nie może liczyć więcej niż 15 stron A4, pisanej czcionką 12.
Prace można przesyłać na adres email do 30.04.2020r.

W przypadku zgłoszenia pracy proszę napisać w tytule maila  "Onkoprofilaktyka dla szkolnego dydaktyka" oraz imiona i nazwiska autorów. W treści zaś podać nazwę:
- miasta
- uczelni
- wydziału
- kierunku studiów i rok
- dane dotyczące autorów (krótka biografia i dane kontaktowe [numer telefonu lub adres email])

Prace należy napisać samodzielnie, ale można korzystać ze wsparcia naukowego i merytorycznego opiekuna z uczelni.

Wszelkie informacje zawarte w proponowanych projektach muszą posiadać odniesienie do źródła pochodzenia danej informacji.

Projekty konkursowe (w formacie PDF), oraz pytania proszę przesyłać na adres e-mail:
jan.gruszka@wco.pl

Data publikacji 11.02.2020

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Etyka zawodu psychologa (dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla st. dziennych odbędzie się 20.02. o godz. 18.30 w sali C204.


Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Etyka zawodu psychologa (dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla st. zaocznych odbędzie się 22.02. o godz. 8.00 w sali C103.

Data publikacji 10.02.2020

Uwaga III rok dzienny, gr. 1! I zajęcia z Diagnostyki psychospołecznego funkcjonowania dziecka (dr Dorota Dykalska) odbędą się 19.02.2020 w godz. 9-11.15.

Data publikacji 06.02.2020

Uwaga III roku dzienny : termin poprawkowy z ćwiczeń: Psychologia procesów poznawczych (dr Beata Mańkowska) odbędzie się w dniu 19 lutego (środa) o godz. 14.30 w gab. C318.


<Uwaga III rok zaoczny:  termin poprawkowy z ćwiczeń: Psychologia procesów poznawczych (dr Beata Mańkowska) odbędzie się w dniu 22 lutego (sobota) o godz. 11.30 w gab. C318.

Data publikacji 05.02.2020

< Uwaga I rok dzienny! Zaliczenie poprawkowe dla st. dziennych z Historii myśli psychologicznej (prof. Katarzyna Skrzypińska) odbędzie się 29.02.2020 o godz. 12.00 w sali C105.

Data publikacji 04.02.2020

Uwaga III rok zaoczny! Zaliczenie poprawkowe dla st. zaocznych z Psychopatologii (prof. Wioletta Radziwiłłowicz) odbędzie się 23.02. o godz. 12.30 w sali C108.


Uwaga I rok zaoczny! Zaliczenie poprawkowe dla st. zaocznych z Historii myśli psychologicznej (prof. Katarzyna Skrzypińska) odbędzie się 29.02.2020 o godz. 12.00 w sali C105.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 lutego 2020 roku, 12:29

Styczeń 2020

Data publikacji 28.01.2020

Zaliczenie z Psychologii edukacyjnej (dr Paulina Pawlicka) dla studiów dziennych odbędzie się 31.01 o  godz.13.00 (C111/112), a dla studiów zaocznych: 9.02. o godz. 14 (C108).

Poprawa przedmiotu Introduction to Psychology (dr Marta Łockiewicz) odbędzie się 22.02., w godz. 13:00-13.45 (C316).

Data publikacji 27.01.2020

Zaliczenie z Kultur świata odbędzie się 30.01. o godz. 13.00 w sali C111/112.


Instytut Psychologii UG i Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne zapraszają na transmisję (za pośrednictwem skype'a) spotkania z prof. Adamem Lipszycem. Na spotkaniu odbędzie się dyskusja o jego najnowszej książce „Freud: Logika doświadczenia – Spekulacje marańskie“.
Transmisja spotkania odbędzie się w środę 29.01.2020 w godz 20.15-21.45 w auli 204.
 
W panelu dyskusyjnym udział wezmą: Zbigniew Kossowski - psychoanalityk szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA), również psychoanalityk dzieci i młodzieży, prowadzi praktykę prywatną w Warszawie) oraz  Ewa Saciłowska – Gąsior  - psychoanalityczka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA) i superwizorka i terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.      
Spotkanie poprowadzi Michał Gąsior - psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA), superwizor i terapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
 
Prof. Adam Lipszyc – filozof, tłumacz, eseista, doktor habilitowany nauk filozoficznych, profesor nadzwyczajny Polskiej Akademii Nauk. Autor takich książek jak: Ślad judaizmu w filozofii XX wieku (2009), Rewizja procesu Józefiny K. i inne lektury od zera (2011), Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina (2012), a także Czas wiersza. Paul Celan i teologie literackie (2015), Czerwone listy. Eseje frankistowskie o literaturze polskiej (2018). Wykładowca Collegium Civitas i Uniwersytetu Muri im. Franza Kafki., pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, uczy w Szkole Nauk Społecznych, w Collegium Civitas oraz na Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. Laureat nagrody „Literatury na Świecie“ im. Andrzeja Siemka, nagrody AllinazKulturstifung i Nagrody Literackiej Gdynia. Czerwone listy. Eseje frankistowskie o literaturze polskiej (Kraków, 2018).
 
„To jest filozoficzna książka o Freudzie. Staram się w niej pokazać, że z pism twórcy psychoanalizy wydobyć można splot koncepcji, które w sposób atrakcyjny opisują logikę ludzkiego doświadczenia. W moim przekonaniu, we Freudowską wizję człowieka wpisane są trzy ogólne tezy. Oto one: 1) człowiek jest wykolejonym zwierzęciem; 2) człowiek jest istotą wewnętrznie poróżnioną; 3) człowiek jest istotą społeczną ze społeczeństwem nieodwołalnie skłóconą. W siedmiu kolejnych rozdziałach próbuję te trzy uszczegółowić, rozwinąć i skomplikować. Moim celem nie jest odtworzenie źródłowej myśli Freuda, lecz jej częściowa modyfikacja przeprowadzona w trybie krytycznej lektury wybranych tekstów autora Objaśnienia marzeń sennych. W lekturze tej kieruję się trzema konceptami. Po pierwsze, staram się wygrywać napięcia rozdzierające owe teksty, tak by ujawnić nowe znaczenia, którego samemu Freudowi nie udało się wyrazić w sposób klarowny. Po drugie, modyfikując myśl twórcy psychoanalizy podążam nierzadko za późniejszymi teoretykami tej tradycji. Po trzecie, koncepcje Freuda łączę z ideami spadkobierców tradycji odmiennej, a mianowicie żydowskiego mesjanizmu. Wplatając cienką teologiczną myśli w psychoanalityczną materię, tworzę heterogeniczne konstrukty myślowe, które określam tu mianem „spekulacji marańskich“. Spekulacje te dotyczą zaś spraw najważniejszych:naszej cielesności, języka, pragnienia – i szczęścia“.
(Adam Lipszyc, Freud: Logika doświadczenia – Spekulacje marańskie. Instytut Badań Literackich. Wydawnictwo 2019).
Zaliczenie z fakultetu Praca z osobami które doświadczyły traumy dla st. dziennych i zaocznych (dr Magdalena Chrzan-Dętkoś) odbędzie się 8.02.2020 o godz. 13.00 w auli S208.

Zaliczenie z przedmiotu Etyka zawodu psychologa (dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla st. dziennych odbędzie się 30.01. o godz. 18.00 w auli S204.

Zaliczenie z przedmiotu Etyka zawodu psychologa (dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla st. zaocznych odbędzie się 01.02. o godz. 14.30 w auli S208.

 

Data publikacji 22.01.2020

Zaliczenie z Podstaw ochrony intelektualnej (dr Małgorzata Węgrzak) odbędzie się 31.01. 2020 o godz. 14.30 w auli S204.


Kolokwium z przedmiotu Developmental dyslexia (dr Marta Łockiewicz) odbędzie się 3.02.2020 o godz. 9.45 w C111/112.

Data publikacji 21.01.2020

Zaliczenie ( tzw. egzamin połówkowy) z Podstaw statystyki psychologicznej dla studiów zaocznych (prof. Roman Konarski) odbędzie się 2.02. o godz. 12.00 w auli S208. Uwaga! zmiana godziny zaliczenia.

Data publikacji 20.01.2020

plakat

Data publikacji 14.01.2020

Uwaga III rok dzienny! Zaliczenie z Psychopatologii dla st. dziennych (prof. Wioletta Radziwiłłowicz) odbędzie się 6.02. o godz. 10.00 w auli S204.


Uwaga III rok zaoczny! Zaliczenie z Psychopatologii (prof. Wioletta Radziwiłłowicz) dla st. zaocznych odbędzie się 1.02. o godz. 9.00 w auli S204.


Uwaga I rok zaoczny! Na Państwa prośbę, zaliczenie Z Historii myśli psychologicznej (prof. Katarzyna Skrzypińska) odbędzie się 1.02. o godz. 11.00 w auli S205.

Data publikacji 07.01.2020

Zaliczenie z Teorii uzależnień (dr Marcin Szulc) dla st. zaocznych odbędzie się 1.02.2020 o godz. 17.30 w auli s208.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 stycznia 2020 roku, 12:28

Grudzień 2019

Data publikacji 30.12.2019

Zaliczenie z przedmiotu Neurobiologia uzależnień dla st. niestacjonarnych (dr Wojciech Glac): 8.02.2020 o godz. 11.00 (aula S204).


Zaliczenie z Neurobiologii uzależnień dla st. stacjonarnych (dr Wojciech Glac) odbędzie się 3.02.2020 o godz. 11.00 w auli S204.
 

Data publikacji 17.12.2019

Zaliczenie ( tzw. egzamin połówkowy) z Podstaw statystyki psychologicznej dla studiów dziennych (prof. Roman Konarski) odbędzie się 3.02. o godz. 9.00 w auli S205.


Zaliczenie ( tzw. egzamin połówkowy) z Podstaw statystyki psychologicznej dla studiów zaocznych (prof. Roman Konarski) odbędzie się 2.02. o godz. 9.00 w auli S208.

Data publikacji 16.12.2019

W dniu 19.12.2019 wykład Neurologia kliniczna przeniesiony zostaje z sali C108 do sali C111/112.


Zaliczenie z Podstaw chronobiologii (prof. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć): 4.02.2020, godz. 12.00, C111/112.

Data publikacji 12.12.2019

Uwaga osoby zapisane na Parentification in family subsystems: contexts of lost childhood ! Uprzejmie przypominamy, że na najbliższych zajęciach (13.12.19) odbywa się ostateczna deklaracja przynależności do grup (wtorkowa 11:00-12:30 lub piątkowa 16:30-18:00). Obecność obowiązkowa.

Data publikacji 10.12.2019

Na wniosek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała wyznaczył dzień 20 grudnia 2019r. Dniem Rektorskim wolnym od zajęć i konsultacji.

Data publikacji 05.12.2019

Przeniesienie zajęć 6.12.2019 w związku z XI Konferencją Naukowo-Szkoleniową z cyklu „Teoria
 i praktyka terapeutyczna pt. Wyłaniająca się dojrzałość- o adolescentach w nowej rzeczywistości

- z auli S204 do auli S205

z Sali C108 do Sali C109

z Sali C111/112:

Opiniowanie seksuologiczne (dr Joanna Główczewska) w godz. 11.15-12.45 do Sali C109

Psychologia organizacji (dr Paweł Jurek) w godz. 13.45-15.15 do Sali C103

Parentifaction in family subsystems contexts of lost childhood    (mgr Judyta Borchet) w godz. 16.30-18.00 do Sali C110

Data publikacji 03.12.2019

Zaliczenie dla st. dziennych z Historii myśli psychologicznej odbędzie się 28.01.2020 o godz. 12.00 w auli S205.


Zaliczenie dla st. zaocznych z Historii myśli psychologicznej odbędzie się 1.02.2020 o godz. 12.00 w auli S208.

Data publikacji 02.12.2019

Parentifaction in family subsystems contexts of lost childhood (mgr Judyta Borchet) zajęcia dla 2 grupy będą się odbywały we wtorki w godz. 11-12.30 (sala C105)

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 stycznia 2020 roku, 12:38

Listopad 2019

Data publikacji 29.11.2019

Fakultet Zarządzanie różnorodnością (dr M. Żadkowska) w dniu 2.12.2019 rozpocznie się o godz. 15.30.

Data publikacji 28.11.2019

Uwaga studenci uczęszczający na zajęcia z Opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach karnych!
Szanowni Państwo,
W związku z zaplanowanym w dniu wyjściem do Sądu w dniu 29.11.2019 zgłoszona grupa 22 osób musi zostać podzielona na 2 mniejsze grupy. Dlatego też z :
Grupą 1, czyli 11 osób spotykamy się o 8:45 przed wejściem do Sądu tak jak tłumaczyłam, czyli przy wejściu od ul. Nowe Ogrody.
Grupą 2, czyli kolejnymi 11 osobami spotykamy się w Sądzie o godz. 10:30 pod salą 339A (czekając pod salą proszę zachować ciszę).
Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali, proszę o rygorystyczne przestrzeganie liczebności grup.
prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
Uwaga Studenci I roku! Szanowni Państwo, zachęcamy do wypełnienia ankiety znajdującej się w portalu studenta, w której możecie ocenić proces rekrutacji i pierwszy kontakt z UG. Dzięki Waszym opiniom, będziemy mogli usprawnić działania uczelni z korzyścią dla Was i przyszłych studentów.

Data publikacji 27.11.2019

Uwaga I rok NBP! Spotkanie z opiekunem roku (dr Agata Rudnik) odbędzie się 10.12. o godz. 13.00 w sali C110.

Data publikacji 26.11.2019

Uwaga III rok! Na Państwa prośbę zmieniono godziny seminariów kursowych u dr Doroty Godlewskiej-Werner oraz dr Blanki Kondratowicz (dotyczy semestru letniego). Prosimy o zapoznanie się ze skorygowanym planem zajęć pod zapisy tu:

Data publikacji 20.11.2019

Uwaga II i III rok dzienny! W dniu 22.11.2019, w związku z konferencją, wykłady z auli S204 zostają przeniesione do auli S205.

Data publikacji 13.11.2019

Uwaga I rok dzienny (wszystkie specjalności)! Zmiana planu - wykład Podstawy ochrony własności intelektualnej w II połowie semestru będzie się odbywał w czwartki. Prosimy o weryfikację planu.

Data publikacji 08.11.2019

Uwaga III rok! Ze względu na udział prof. Wioletty Radziwiłłowicz w konferencji, wykład z Psychopatologii w dniu 19.11. zostaje przesunięty z godziny 13.15 na godz. 16.45 (aula S205).


Uwaga II rok Pseksuologii! Dnia 22.11.2019 Historia seksuologii  (dr Joanna Główczewska) odbędzie się wyjątkowo w sali C210.

Data publikacji 05.11.2019

Uwaga II i III rok ! W dniu 22.11.2019 wykłady Psychologia procesów poznawczych (dr Edyta Orłowska) oraz Etyka zawodu psychologa (dr Aleksandra Szulman-Wardal) przeniesione zostają z auli S204 do auli S205.

Data publikacji 04.11.2019

Pierwsze zajęcia z Technik ISTDP w pomocy psychologicznej odbędą się zgodnie z planem, tj. 29.11.2019.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 listopada 2019 roku, 13:12

Październik 2019

Data publikacji 28.10.2019

Uwaga III rok dzienny, gr II. Diagnostyka inteligencji w ciągu życia (II tura) rozpocznie się tydzień później, tj. 14.11.2019


Uwaga, w zapisach na zajęcia umieszczono skorygowany plan zajęć pod zapisy na semestr letni dla studiów zaocznych (korekta dotyczy zwiększenia godzin zajęć dot. przygotowania pedagogicznego).

Data publikacji 23.10.2019

ZAPROSZENIE
Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, w ramach cyklu WYKŁADY OTWARTE, zaprasza 6 listopada 2019 roku o godz. 19.30. na bezpłatny wykład Pana Lecha Kality pt. "Superwizja: badania, techniki, zastosowania". Wykład odbędzie się w Gdańsku na ul. Śniadeckich 10.
Wykład jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłoszenie swojego udziału za pośrednictwem maila: pomorskie@ptpp.pl
Informacje również są zawarte na plakacie informacyjnym. 
 
Informacje o wykładzie i prelegencie:
Wykład stanowi prezentację superwizji jako narzędzia pracy psychologicznej. Autor zaznaczy, w jaki sposób perspektywa psychoanalityczna (zwłaszcza w paradygmacie relacyjnym/intersubiektywnym) przyczynia się do poszerzenia możliwości korzystania z superwizji. Omówi także wyniki badań naukowych dotyczących skuteczności superwizji we wspieraniu rozwoju procesów terapeutycznych oraz przedstawi praktyczne przykłady zastosowania superwizji w różnych kontekstach: w rozwoju psychoterapeutów, w profilaktyce krzywdzenia dzieci czy w interwencji kryzysowej.
 
Lech Kalita – psycholog, psychoterapeuta (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej), superwizor psychoterapii (Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Współzałożyciel i koordynator Centrum Terapii Depresji w Gdyni, wieloletni superwizor i konsultant Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, superwizor Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, prowadzi także prywatną praktykę. 
 

Data publikacji 22.10.2019

Przeniesienie zajęć w związku z KONFERENCJĄ „CZŁOWIEK W OBLICZU PRAWA” 24-25.10.2019

 I rok dzienny:

25.10.2019 (piątek)

9.45-11.15 Biologiczne podstawy zachowania (dr Arkadiusz Mański) – z Sali C110 do Sali C103

11.30-13.45 j. angielski (mgr Anna Tomaszewska) – z Sali C110 do Sali C103

II rok (wszystkie specjalności)

25.10.2019 (piątek)

11.00-12.30 Etyka zawodu psychologa (dr Aleksandra Szulman-Wardal) – z auli S204 do auli S205

III rok dzienne

24.10.2019 (czwartek)

13.00-15.15 Diagnostyka inteligencji w ciągu życia (dr Dorota Dykalska)  – z Sali C109 do Sali C104

III rok (wszystkie specjalności)

25.10.2019 (piątek)

9.45-11.15 Psychologia procesów poznawczych (dr Edyta Orłowska) – z auli S204 do auli S205

IV- V rok (poziom C)

25.10.2019 (piątek)

16.15-17.45 Public relations (mgr Magdalena Iwanowska) – z Sali C109 do Sali C104

Data publikacji 18.10.2019

Studentów IV roku seminarium magisterskiego prof. Marioli Bidzan zapraszamy na szkolenia:
(1)   Z EndNote w dniu 29 października, godzina 9:00 do 10:30 sala 054 parter w Bibliotece Głównej UG.
(2)   Z baz danych w dniu 7 listopada, godzina 9:00 do 10:30, sala 054 parter w Bibliotece Głównej UG.
Przed szkoleniem z EndNote Studenci proszeni są o rejestrację w bazie Web of Science.

Studentów IV roku seminarium magisterskiego prof. Małgorzaty Lipowskiej zapraszamy na szkolenia:
(1)   Z EndNote w dniu 5 listopada, godzina 9:00 do 10:30 sala 054 parter w Bibliotece Głównej UG.
(2)   Z baz danych w dniu 7 listopada, godzina 9:00 do 10:30, sala 054 parter w Bibliotece Głównej UG.
Przed szkoleniem z EndNote Studenci proszeni są o rejestrację w bazie Web of Science.

Data publikacji 14.10.2019

Pierwsze zajęcia z Technik ISTDP w pomocy psychologicznej odbędą się 6.12.2019. Zajęcia z 29.11.2019 zostaną odrobione po umówieniu się ze studentami.

Data publikacji 10.10.2019

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku organizacyjno-rekrutacyjne spotkanie koła studenckiego ANIMAw dniu 17 października na 16:45 w sali C105.

Nasze spotkanie przewidziane jest dla wszystkich chętnych, spragnionych wiedzy, poszukiwania nowości czy po prostu usprawnienia procesu edukacji. Czekamy na nowe twarze i świeże pomysły. W programie przewidujemy przedstawienie celów, planu działania i szczegółowych zadań, a także propozycji sekcji działających w obrębie koła.

Do zobaczenia! KNP ANIMA

Data publikacji 09.10.2019

Fakultet Nowoczesne techniki neuroobrazowe w dniu 25.11.2019 zostaje przedłużony, odbędzie się w godz. 11.30-13.00 (zmiana sali-sala C203).


Ćwiczenia z Psychologii procesów poznawczych w dniu 15.01.2019 w godz. 9-11.15 odbędą się w auli S204.

Data publikacji 01.10.2019

Ze względu na udział prof. Wioletty Radziwiłłowicz w konferencji, wykład z Psychopatologii 1.10.2019 odbędzie się w godz. 15.00-16.30 , natomiast konsultacje i seminarium prof. Wioletty Radziwiłłowicz w godz. 16.30-19.00.


Wykład z Psychometrii odbędzie się w godz. 13.15-14.45 (zmiana kolejności).


Informacja dla studentów zapisanych na  fakultet "Praca z pacjentem przewlekle chorym w warunkach szpitalnych"
dr Aleksandra Szulman-Wardal zaprasza Państwa serdecznie na spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Spotkanie odbędzie się w dniu 04.10.2019 r. o godzinie 10.20, w sali C 404.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 października 2019 roku, 12:56

Wrzesień 2019

Data publikacji 26.09.2019

STUDENCI I ROKU PSYCHOLOGII I SPECJALNOŚCI (studia stacjonarne)

 

Obowiązkowe spotkanie ze studentami I roku Psychologii (i specjalności) studiów stacjonarnych odbędzie się w środę 2.października o godz. 8.30 w auli S208. 

plakat


Archaiczne dziedzictwo człowieka obejmuje nie tylko dyspozycje, ale także pewne treści, ślady wspomnień po przeżyciach poprzednich pokoleń”. Zygmunt Freud

Współcześnie, celem pełniejszego rozumienia danej osoby, oprócz widzenia jej osobistego losu, próbujemy mieć na uwadze traumatyczne doświadczenia rodziny pochodzenia, a nawet historię, która niszczyła cały naród. Gdy dostrzegamy psychospołeczny i historyczny wymiar ludzkiego losu to więzy rodzinnych historii mogą zaistnieć w pamięci jako opowieść i stać się częścią przeszłości. W innym przypadku, niepomyślane i przemilczane oplatają niczym pajęcza sieć. Wykład, w oparciu o przykłady z literatury, ma na celu przybliżenie tematu traum transgeneracyjnych.

Wykład wygłosi: Joanna Chmarzyńska - Golińska - psychoterapeutka psychoanalityczna, od 20 lat prowadzi terapię indywidualną z dorosłymi i młodzieżą. Mieszka i pracuje w Gdańsku.

Data publikacji 09.09.2019

Przypominamy, że zaliczenie poprawkowe z Historii myśli psychologicznej odbędzie się 12.09.2019 o godz. 12.00 w sali C104.

Data publikacji 05.09.2019

Zapisy na zajęcia do wyboru zaplanowane na dzień 5.09.2019 rozpoczną się o godz. 11.00 i potrwają do 22.00.

Data publikacji 04.09.2019

Zaliczenie poprawkowe dla studiów zaocznych z Wstępu do psychologii dzieci i młodzieży (dr Magdalena Chrzan-Dętkoś) odbędzie się 14.09.2019 o godz. 13.00 w sali c108.

Data publikacji 01.09.2019

Zaliczenie poprawkowe z Wstępu do psychologii rodziny (dr Aleksandra Lewandowska-Walter) dla st. zaocznych odbędzie się 7.09.2019 o godz. 12.00 w sali c110.


Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Komunikacja jako wyznacznik jakości życia (dr Aleksandra Lewandowska-Walter) odbędzie się 7.09.2019 o godz. 12.30 w sali c110.


Zaliczenie poprawkowe z Psychologicznych aspektów ojcostwa (dr Rafał Lawendowski) odbędzie się 7.09.2019 o godz. 17.00 w sali C110.
Zaliczenie poprawkowe ze Wstępu do psychologii klinicznej (dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla studentów studiów dziennych odbędzie się 6.09.2019 o godz. 12.00 w sali C111/112.

Zaliczenie poprawkowe ze Wstępu do psychologii klinicznej (dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla studentów studiów zaocznych odbędzie się 7.09.2019 o godz. 9.00 w sali C111/112.


Zaliczenie poprawkowe z Pomocy psychologicznej (dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla studentów studiów dziennych odbędzie się 6.09.2019 o godz, 12.30 w sali C111/112.


Zaliczenie poprawkowe z Pomocy psychologicznej(dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla studentów studiów zaocznych odbędzie się 7.09.2019 o godz, 9.30 w sali C111/112.


Zaliczenie poprawkowe z Wstępu do psychologii sądowo-penitencjarnej (prof. Beata Pastwa-Wojciechowska) dla studentów wszystkich trybów studiów (dzienne oraz zaoczne) odbędzie się 7.09.2019 o godz. 13.00 w sali c108.
 
 
 
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 września 2019 roku, 13:50

Lipiec 2019

Data publikacji 25.07.2019

Zaliczenie poprawkowe z Historii myśli psychologicznej odbędzie się 12.09.2019 o godz. 12.00 w sali C104.
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 lipca 2019 roku, 13:10

Czerwiec 2019

Data publikacji 17.06.2019

Zaliczenie dla st. dziennych ze Wstępu do psychologii klinicznej (dr Aleksandra Szulman-Wardal) odbędzie się 24.06.2019 o godz. 15.30 w auli S205.

Zaliczenie dla st. dziennych z Pomocy psychologicznej (dr Aleksandra Szulman-Wardal) odbędzie się 24.06.2019 o godz. 16.00 w auli S205.


Zaliczenie dla st. zaocznych ze Wstępu do psychologii klinicznej (dr Aleksandra Szulman-Wardal) odbędzie się 29.06. o godz. 9.00 w auli S204.


Zaliczenie dla st. zaocznych z Pomocy psychologicznej (dr Aleksandra Szulman-Wardal) odbędzie się 29.06.2019 o godz. 9.30 w auli S204.


Zaliczenie ze Wstępu do psychologii międzykulturowej dla st. dziennych odbędzie się 24.06.2019 o godz. 10.00 (c109).


Zaliczenie ze Wstępu do psychologii międzykulturowej dla st. zaocznych odbędzie się 29.06.2019 o godz. 11.00 (c109)

Data publikacji 14.06.2019

Poprawa zaliczenia u mgr Pizuńskiej dla st. zaocznych: 15.06., godz. 10, sala D207
Poprawa zaliczenia u mgr Pizuńskiej dla st. dziennych: 17.06., godz. 10.30, sala c109.

Data publikacji 12.06.2019

Instytut Psychologii oraz Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne serdecznie zapraszają na transmisję wykładu Tomasza Kudelskiego "Lęk separacyjny- - perspektywa psychoanalityczna". Transmisja odbędzie się 12.06.2019 w godz. 20.15-21.45 na Wydziale Nauk Społecznych, w auli S204.
 
Tomasz Kudelski – psychoanalityk szkoleniowy i superwizor PTPa, psychoterapeuta psychoanalityczny i superwizor PTPP, szkoleniowy analityk grupowy i superwizor IAG Rasztów. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą w prywatnej praktyce w Warszawie.

Data publikacji 10.06.2019

Zaliczenie z Filozofii z etyką (dr Paweł Pijas) dla studiów zaocznych odbędzie się 23.06.2019 o godz. 13.00 w auli S208.

Data publikacji 07.06.2019

Egzamin zerowy z Pedagogiki (dr Adela Kożyczkowska) dla st. zaocznych odbędzie się 8.06. o godz. 10.00 w pok. S512.

Data publikacji 06.06.2019

Uwaga!!! Przypominamy, że spotkanie w sprawie zapisów z II, III i IV rokiem stacjonarnym dla wszystkich studentów / specjalności odbędzie się dn. 11.06. o 12.30 w auli S204.

Data publikacji 05.06.2019

Zaliczenie ze Wstępu do psychologii dzieci i młodzieży dla st. zaocznych (dr Magdalena Chrzan-Dętkoś) odbędzie się w auli S208 dnia 22.06.2019 w godz. 12-13.30


Instytut Psychologii we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychoanalitycznym zapraszają na wykład Donalda Campbella pt. "Przewidzieć Samobójstwo", który odbędzie się 7 czerwca w godz. 18-19.30 na Wydziale Nauk Społecznych, w auli S204.
 
Donald Campbell – pierwotny  trening odbył w psychoanalizie dziecięcej z Anną Freud w Hampstead Child  Course and Clinic ( obecnie Anna Freud Centre) w Londynie. Następnie  został psychoanalitykiem, później psychoanalitykiem  szkoleniowym pracującym z osobami dorosłymi w Brytyjskim Towarzystwie  Psychoanalitycznym. Był jego Prezesem i został jego członkiem honorowym.
Przez  30 lat był Kierownikiem Sekcji Psychoterapii Dzieci i Dorosłych w  Portman Clinic w Londynie, gdzie oferowano psychoterapię  psychoanalityczną brutalnym przestępcom  oraz osobom z diagnozą perwersji.
Był również Przewodniczącym w Portman Clinic oraz Sekretarzem w Zarządzie International Psychoanalytical Associacion.
Jego  teoretyczna tożsamość jest złożona i eklektyczna, począwszy od Freuda,  Anny Freud, rozszerzyła się o wpływ Glasser’a, Winnicott’a, Klein,  Biona, Perelberg,  Brittona, Steiner’a, Sandlera, Tuckett’a oraz Ogdena.
Opublikował  ponad 55 artykułów, których tematyka dotyczyła samobójstwa, przemocy,  nadużyć seksualnych, perwersji, adolescencji oraz filmów horrorów. Jest  współautorem  wraz z Robem Hale książki: Working in Dark: Understanding the Pre–Suicide State of Mind.

 

Data publikacji 04.06.2019

Szanowni Państwo, w dniu 11.06.2019 (wtorek) o godz. 14.00 w auli S204 odbędzie się Konkurs Seminariów Kursowych. Wszystkich Pracowników oraz Studentów serdecznie zapraszamy!

Data publikacji 03.06.2019

Zaliczenie ze Wstępu do psychologii rodziny dla studiów zaocznych odbędzie się 15.06. o godz. 12 w auli S209.


Zaliczenie z przedmiotu Komunikacja jako wyznacznik jakości życia rodzinnego dla st. zaocznych odbędzie się 15.06. o godz. 16 w auli S209.

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 czerwca 2019 roku, 11:25

Strony