fbpx Ogłoszenia różne | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Ogłoszenia różne

Wrzesień 2020

Data publikacji 18.09.2020

UWAGA STUDENCI I ROKU TRYBU STACJONARNEGO! Przypominamy o konieczności zapisu poprzez Portal Studenta na lektoraty językowe (w przypadku kierunku Psychologia- język angielski) oraz wykonania testu plasującego. Zapisy będą aktywne do 20 września br.

Data publikacji 17.09.2020

Szanowni Studenci, informujemy, że od dnia 16.09.2020 godz. 17:00 do dnia 17.09.2020 godz. 15:00  nastąpi przerwa techniczna.  Dalsze zapisy będą możliwe po zakończeniu przerwy technicznej.

Data publikacji 15.09.2020

Szanowni Państwo
Mając na uwadze aktualną sytuację związaną z przebiegiem zapisów na zajęcia fakultatywne jednoznacznie przypominamy, iż wszelkie korekty zapisów będziecie Państwo mogli samodzielnie dokonywać w dniach 22-27.09.2020.
Nie ma zatem możliwości dokonywania jakichkolwiek korekt poprzez pracowników toków studiów do dnia 27.09.2020 r.
 
Dodatkowo w dniach 16-20.09.2020 wszystkie bramki zapisów zostaną otwarte i też będziecie Państwo mogli korygować samodzielnie swoje zapisy.
Wszystkie indywidualne przypadki, związane z problemami serwera, błędami technicznymi, będą rozstrzygane po 27.09.2020r. 
 

 

Dyrekcja Instytutu podejmuje także działania mające na celu rozstrzygnięcie sytuacji studentów 5 roku i wybranych kilku przedmiotów ćwiczeniowych. Komunikaty w tych kwestiach będą zamieszczane Państwu na dniach.

Szanowni Państwo,  w dniu 16 września 2020 r. o godz. 8.00 zostaną uruchomione elektroniczne zapisy na wykłady ogólnouczelniane. 

Zapisy zakończą się w dniu 24 września 2020 r. o godz. 20.00. 

Druga tura zapisów, dla osób, które z różnych przyczyn nie zapiszą się w terminie pierwszym odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. o godz. 8.00, zakończy 30 września o godz. 20.00. 

Wykłady ogólnouczelniane realizowane są w wymiarze 30 h i można za nie uzyskać 2 punkty ECTS. Wykłady kończą się uzyskaniem zaliczenia z oceną. 

W roku akademickim 2020/2021 wykłady ogólnouczelniane realizowane są w następujących terminach: poniedziałki, godz. 17.00 – 18.30  lub wtorki, godz. 8.00 – 9.30. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. wykłady ogólnouczelniane prowadzone będą w formie e-learningowej lub on-line. 

Informacje o wykładach ogólnouczelnianych zamieszczone są na stronie www Uniwersytetu Gdańskiego.

Zapisy na wykłady ogólnouczelniane są dostępne na Portalu Studenta dla studentów zgodnie z planem studiów, co oznacza, że tylko określone grupy studentów mają udostępnione zapisy na wykłady ogólnouczelniane w danym semestrze. 

Studenci wybierają wykład ogólnouczelniany spośród wykładów ogólnouczelnianych oferowanych przez inne Wydziały niż Wydział macierzysty studenta.  

UWAGA: 

Studenci, którzy studiują równolegle na dwóch kierunkach mają obowiązek zapisania się na dwa różne wykłady ogólnouczelniane. 

Studenci, którzy: 

1) powtarzają wykład ogólnouczelniany z powodu niezadawalających wyników w nauce, 

2) korzystają z długu punktowego ECTS, jeżeli dług ten dotyczy wykładu ogólnouczelnianego, 

3) wznawiają studia lub wracają z urlopów i mają wyznaczony wykład ogólnouczelniany w ramach różnic programowych  

w celu zapisania się na wykład ogólnouczelniany, ze względu na panujące zagrożenie zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2, powinni przesłać do Działu Kształcenia na adres e-mail: lidia.muszynska@ug.edu.pl wypełnionego wniosku o zapisanie na wykład ogólnouczelniany.

Powtarzając wykład ogólnouczelniany nie zawsze jest możliwość powtórzenia dokładnie tego samego wykładu. Bardzo często należy wybrać nowy wykład z aktualnej oferty wykładów ogólnouczelnianych. 

Data publikacji 09.09.2020

Zaliczenie poprawkowe z Wstępu do psychologii klinicznej (dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla studentów wszystkich trybów (zaoczne oraz dzienne) odbędzie się 12.09. o godz. 18.15.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 września 2020 roku, 8:19

Sierpień 2020

Data publikacji 11.08.2020

Zaliczenie poprawkowe z Wstępu do psychologii sądowo-penitencjarnej dla st. zaocznych odbędzie się 13.09.2020 godz. 8:00 (zaliczenie potrwa pół godziny).
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 sierpnia 2020 roku, 13:10

Lipiec 2020

Data publikacji 03.07.2020

Zaliczenie poprawkowe z Wstępu do psychologii organizacji, zarządzania i marketingu dla st. dziennych (prof. Anna M. Zawadzka) odbędzie się 3.09. o godz. 10.15.

Zaliczenie poprawkowe z Wstępu do psychologii organizacji, zarządzania i marketingu dla st. zaocznych (prof. Anna M. Zawadzka) odbędzie się 5.09.2020 o godz. 9.00.

Data publikacji 01.07.2020

Zaliczenie poprawkowe z Wstępu do psychologii sądowo-penitencjarnej (prof. Beata Pastwa-Wojciechowska) odbędzie się 8.09.2020 o godz. 9.00.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 lipca 2020 roku, 11:39

Czerwiec 2020

Data publikacji 19.06.2020

Uwaga I rok zaoczny! Link do egzaminu u prof. Krystyny Adamskiej znajdziecie Państwo w ogłoszeniach na Portalu Studenta. Link będzie aktywny 20.06. w godz. 10.00-10.30.


Uwaga I rok dzienny! Link do egzaminu u prof. Krystyny Adamskiej znajdziecie Państwo w ogłoszeniach na Portalu Studenta. Link będzie aktywny 23.06. w godz. 13.15-13.45.

Data publikacji 16.06.2020

Szanowni Państwo w dniu 20.06.20 odbędzie się test zaliczający Wstęp do psychologii klinicznej (dla st. dziennych i zaocznych). 


Link z testem będzie aktywny w godzinach od 9.00 do 9.30 TYLKO W TYM CZASIE. 
Dnia 19.06.20 otrzymacie Państwo kolejną wiadomość poprzez PS z linkiem, który będzie aktywny w kolejnym dniu o godzinie 9.00. 
Pozdrawiam 

Aleksandra Szulman-Wardal

Data publikacji 15.06.2020

Uwaga Studenci zdający egzaminy u prof. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej! Link do egzaminów u prof. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej zostanie umieszczony na Portalu Studenta.

Data publikacji 08.06.2020

Szanowni Państwo
 
W dniu 25.06.2020 r. odbędzie się spotkanie Dyrekcji Instytutu Psychologii ze studentami II-IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w sprawie zapisów na zajęcia fakultatywne 2020/2021.
 
Spotkanie odbędzie się poprzez aplikację Teams - link do spotkania poniżej.
 
Dla studentów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu - do 15 lipca,  wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wyborów zajęć, będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Instytutu Psychologii.
 

Zaliczenie ze Wstępu do psychologii międzykulturowej i rodzaju odbędzie się 16.06 o godz. 14.00 przez platformę Zoom.
Poniżej zaproszenie:
Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/9220063584?pwd=V0hBSHpncExYeGZaQTNpVmF4VEdTUT09

Data publikacji 01.06.2020

Uwaga II rok NBP! Zaliczenie z Neurohormonalnej regulacji czynności organizmu (dr Ziemowit Ciepielewski) odbędzie się 25.06.2020 o godz. 10.00.


Uwaga II rok Psychoseksuologii! Zaliczenie z Psychofizjologii seksualnej (dr Ziemowit Ciepielewski) odbędzie się 29.06.2020 o godz. 12.00.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 czerwca 2020 roku, 11:53

Maj 2020

Data publikacji 21.05.2020

Uwaga II rok zaoczny! Zaliczenie ze Wstępu do psychologii sądowo-penitencjarnej (prof. Beata Pastwa-Wojciechowska) odbędzie się 20.06.2020 o godz. 10.30.


Uwaga II rok zaoczny! Zaliczenie ze Wstępu do psychologii organizacji , zarządzania i marketingu (prof. Anna Maria Zawadzka) odbędzie się 13.06.2020 o godz. 9.00.


Uwaga II rok dzienny! Zaliczenie ze Wstępu do psychologii sądowo-penitencjarnej (prof. Beata Pastwa-Wojciechowska) odbędzie się 16.06.2020 o godz. 10.30.


Uwaga II rok dzienny! Zaliczenie ze Wstępu do psychologii organizacji , zarządzania i marketingu (prof. Anna Maria Zawadzka) odbędzie się 17.06.2020 o godz. 12.00.


Uwaga III rok Psychoseksuologia zaoczna! Egzamin zerowy z Seksuologii sądowej odbędzie się 31.05. o godz. 9.00.


Egzamin zerowy z Wprowadzenia do psychoterapii relacyjnej dla st. zaocznych (dr Karolina Lutkiewicz) odbędzie się 30.05. o godz. 9.00.


Egzamin zerowy z Wprowadzenia do psychoterapii relacyjnej dla st. dziennych (dr Karolina Lutkiewicz) odbędzie się 3.06.2020.

Data publikacji 15.05.2020

Zaliczenie przedmiotu Wprowadzenie do psychologii społecznej (ćwiczenia) prowadzonego przez mgr Magdaleną Iwanowską dla grup 1, 2, 3, 4 oraz psychoseksuologii (stacjonarne) odbędzie się 04.06.2020 r. w godz. 8.00-8.30. Na ok. 3 dni przed tym terminem przez Portal Studenta zostanie przesłany link do platformy, w której odbędzie się zaliczenie.


Zaliczenie przedmiotu Wprowadzenie do psychologii społecznej (ćwiczenia) prowadzonego przez mgr Magdaleną Iwanowską dla grup 1, 2, 3 (niestacjonarne) odbędzie się 24.05.2020 r. w godz. 18.45-19.15. Na ok. 3 dni przed tym terminem przez Portal Studenta zostanie przesłany link do platformy, w której odbędzie się zaliczenie.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 maja 2020 roku, 17:55

Wytyczne dotyczące realizacji praktyk w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, profesor UG przesłał ogólne wytyczne dotyczące realizacji praktyk. Tekst dokumentu jest zamieszczony poniżej.
Każdy Wydział oraz Instytut posiada dodatkowo swoje własne, specyficzne regulacje zawarte w regulaminach praktyk. W Instytucie Psychologii osobami odpowiedzialnymi za zaliczanie praktyk są opiekunowie praktyk właściwi dla danej ścieżki lub specjalizacji.

ZałącznikWielkość
PDF icon Praktyki na UG. Wytyczne 21.042.92 MB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 kwietnia 2020 roku, 10:51

Uwaga studenci

W związku ze zmianami kadrowymi w Instytucie Psychologii od dnia 20 kwietnia obsługą toków studiów dla studentów studiów stacjonarnych zajmuje się p. Monika Siedlecka (monika.siedlecka@ug.edu.pl), natomiast studentów studiów niestacjonarnych p. Monika Baldys (monika.baldys@ug.edu.pl). 
 
W sprawach związanych z praktykami (zawodowymi i pedagogicznymi) prosimy o kontakt z poszczególnymi opiekunami praktyk.
 
Jednocześnie pragniemy poinformować studentów 4-5 roku, iż czekamy na szczegółowe wytyczne Działu Kształcenia i Rektora dotyczące aktualnej sytuacji związanej z realizacją praktyk. Jak tylko je otrzymamy niezwłocznie pojawi się komunikat na stronie.
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku, 7:27

Kwiecień 2020

Data publikacji 30.04.2020

Uwaga Studenci! Zachęcamy do udziału w warsztatach z kompetencji miękkich w ramach Projektu ProUG w formie on-line. Kontakt i szczegółowe informacje: Krzysztof Michalski (krzysztof.michalski@ug.edu.pl) oraz Marcin Zieliński (marcin.zielinski@ug.edu.pl).

Data publikacji 21.04.2020

Uwaga osoby uczęszczające na wykład do prof. Krzysztofa Jodzio! Od tego tygodnia będą Państwu udostępniane na Portalu Studenta pliki audio wykładu.

Data publikacji 14.04.2020

Uwaga II rok Psychoseksuologii. Ćwiczenia Rozwój płci somatycznej i tożsamości płciowej (mgr Magdalena Nowacka) rozpoczną się wg planu w dniu jutrzejszym (15.04.2020). Poniżej link do spotkania:

Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/77670965366 Meeting ID: 776 7096 5366

Data publikacji 04.04.2020

Uwaga I rok! Poniżej informacje dot. dołączenia do wykładu Psychologia rozwoju człowieka (środa, godz. 11.30) w aplikacji Zoom:
 
 
Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.
 
Join Zoom Meeting

 

Meeting ID: 148 387 908

Data publikacji 01.04.2020

Szanowni Państwo, poniżej bezpośredni link do kontaktu z dr Beatą Mańkowską (do 8.04.2020) poprzez MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTlmZjU1YTEtZGMyO...

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 kwietnia 2020 roku, 10:06

Marzec 2020

Data publikacji 25.03.2020

dr Beata Dutczak prosi wszystkie osoby zapisane na przedmiot Psychoedukacja osób psychotycznych o kontakt poprzez Skype (Beata Dutczak) w poniedziałek 30.03. o godz. 13 w celu ustalenia zasad odbywania się oraz odrobienia zajęć.

Data publikacji 23.03.2020

Wykład Zaburzenia afektywne dla st. stacjonarnych (prof. W. Radziwiłłowicz) od jutra nie będzie się odbywał on-line. Wykład zostanie odrobiony po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć.

Data publikacji 16.03.2020

 Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w okresie pracy zdalnej  i wstrzymanym zajęciom dydaktycznym, informujemy o godzinach pracy Księgarni PWN na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
                Księgarnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 17.00 .
                Zapraszamy do składania zamówień drogą e-mailową na adres ksiegarnia.gdansk3@pwn.com.pl  i telefonicznie 585234991 507 966 371
                Zapraszamy serdecznie
                Joanna Kotowicz i Judyta Gągała

 

Data publikacji 04.03.2020

Uwaga studenci!

W dniu 7 marca br. w Biurze karier realizowane są zajęcia warsztatowe z zakresu kompetencji komunikacyjnych pt. „Zarządzanie karierą” (godzina 9.00 -16.00) . Na chwilę obecną pozostało jeszcze około 10 miejsc wolnych.
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać bezpośrednio  poprzez mail : krzysztof.michalski@ug.edu.pl
Jeżeli znajdą się chętni – serdecznie zapraszamy.

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 marca 2020 roku, 12:14

Luty 2020

Data publikacji 20.02.2020

Zajęcia z przedmiotu "Zarządzanie zmianą społeczną i kulturową" odbędą się w terminach: 20.02.2020; 12.03.2020; 26.03.2020; 16.04.2020 oraz 28.05.2020 w godzinach 15-19.45 w sali C202.

Wykład otwarty 13 marca 2020 godz. 17.30 "O bierności w czasach moralnego kryzysu"
Wykład wygłosi p. IZABELA FALKOWSKA - psycholog kliniczny, szkoleniowy psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor PTPP, współtwórca Oddziału Pomorskiego PTPP oraz szkoły PSP Trójmiasto PTPP, Kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

Data publikacji 17.02.2020

Poprawa z Psychopatologii (prof. Wioletta Radziwiłłowicz) będzie możliwa w godzinach konsultacji prof. Radziwiłłowicz.

Data publikacji 12.02.2020

KONKURS DLA STUDENTÓW "ONKOPROFILAKTYKA DLA SZKOLNEGO DYDAKTYKA"
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach i dotyczy najlepszego projektu edukacyjnego, który będzie mógł być wykorzystywany przez nauczycieli szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
Projekt ten ma być propozycją cyklu 3, 45-minutowych spotkań edukacyjnych w formie scenariuszy dla nauczyciela biologii/pedagoga/wychowawcy, które będzie można przeprowadzić w ramach zajęć szkolnych.

Można zgłosić zatem
a) projekt dedykowany uczniom szkół podstawowych
b) projekt dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych
c) dwa projekty, jeden dedukowany nauczycielom szkół podstawowych i jeden dedykowany nauczycielom szkół ponadpodstawowych – oceniane oddzielnie

Ocenie będzie podlegać:
- forma projektu
- zawartość i trafność merytoryczna
- atrakcyjność formy przekazywania wiedzy
- adekwatność treści do grupy wiekowej odbiorców

W każdej kategorii
a) projekt dedykowany uczniom szkół podstawowych
b) projekt dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych Wybrane zostaną 3 najlepsze prace, których autorzy zostaną nagrodzeni. 

Cała przesłana praca nie może liczyć więcej niż 15 stron A4, pisanej czcionką 12.
Prace można przesyłać na adres email do 30.04.2020r.

W przypadku zgłoszenia pracy proszę napisać w tytule maila  "Onkoprofilaktyka dla szkolnego dydaktyka" oraz imiona i nazwiska autorów. W treści zaś podać nazwę:
- miasta
- uczelni
- wydziału
- kierunku studiów i rok
- dane dotyczące autorów (krótka biografia i dane kontaktowe [numer telefonu lub adres email])

Prace należy napisać samodzielnie, ale można korzystać ze wsparcia naukowego i merytorycznego opiekuna z uczelni.

Wszelkie informacje zawarte w proponowanych projektach muszą posiadać odniesienie do źródła pochodzenia danej informacji.

Projekty konkursowe (w formacie PDF), oraz pytania proszę przesyłać na adres e-mail:
jan.gruszka@wco.pl

Data publikacji 11.02.2020

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Etyka zawodu psychologa (dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla st. dziennych odbędzie się 20.02. o godz. 18.30 w sali C204.


Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Etyka zawodu psychologa (dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla st. zaocznych odbędzie się 22.02. o godz. 8.00 w sali C103.

Data publikacji 10.02.2020

Uwaga III rok dzienny, gr. 1! I zajęcia z Diagnostyki psychospołecznego funkcjonowania dziecka (dr Dorota Dykalska) odbędą się 19.02.2020 w godz. 9-11.15.

Data publikacji 06.02.2020

Uwaga III roku dzienny : termin poprawkowy z ćwiczeń: Psychologia procesów poznawczych (dr Beata Mańkowska) odbędzie się w dniu 19 lutego (środa) o godz. 14.30 w gab. C318.


<Uwaga III rok zaoczny:  termin poprawkowy z ćwiczeń: Psychologia procesów poznawczych (dr Beata Mańkowska) odbędzie się w dniu 22 lutego (sobota) o godz. 11.30 w gab. C318.

Data publikacji 05.02.2020

< Uwaga I rok dzienny! Zaliczenie poprawkowe dla st. dziennych z Historii myśli psychologicznej (prof. Katarzyna Skrzypińska) odbędzie się 29.02.2020 o godz. 12.00 w sali C105.

Data publikacji 04.02.2020

Uwaga III rok zaoczny! Zaliczenie poprawkowe dla st. zaocznych z Psychopatologii (prof. Wioletta Radziwiłłowicz) odbędzie się 23.02. o godz. 12.30 w sali C108.


Uwaga I rok zaoczny! Zaliczenie poprawkowe dla st. zaocznych z Historii myśli psychologicznej (prof. Katarzyna Skrzypińska) odbędzie się 29.02.2020 o godz. 12.00 w sali C105.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 lutego 2020 roku, 12:29