fbpx Ogłoszenia dla studiów zaocznych | Wydział Nauk Społecznych

Ogłoszenia dla studiów zaocznych | Wydział Nauk Społecznych

Luty 2020

Data publikacji 28.02.2020

Cyberprzemoc (mgr Mateusz Lammek) dnia 1.03.2020- zajęcia rozpoczną się 15 minut później.

Data publikacji 11.02.2020

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Etyka zawodu psychologa (dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla st. zaocznych odbędzie się 22.02. o godz. 8.00 w sali C103.


Dodatkowe konsultacje mgr Pauliny Anikiej w przerwie międzysemestralnej dla st. zaocznych odbędą się 15.02 godz. 12.00 w c404.

Data publikacji 10.02.2020

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ PRACA PSYCHOLOGA PRAKTYKA Z MŁODZIEŻĄ
Szanowni Państwo, pozostały do przygotowania następujące tematy warsztatów:
Zajęcia 29.02

2. Warsztaty zwiększające zaufanie w grupie.

3. Skuteczna komunikacja interpersonalna.

Zajęcia 18.04
7. Zarządzanie wrażeniem i autoprezentacja
Jeszcze raz podkreślam, że aby zajęcia się odbyły konieczne jest Państwa zaangażowanie. Dobierzcie się w pary i przygotujcie jeden z powyższych tematów w taki sposób aby zagospodarować godzinę zajęć z młodzieżą (w formie warsztatu). Bardzo ważne jest to, żebym wiedział, która para przygotowuje który temat. Proszę do mnie napisać jak Państwo się obdzieliliście. Decyduje kolejność zgłoszeń! Zasady tworzenia konspektu przesyłam w załączniku i wstawiam na portal studenta w zakładce materiały do zajęć z Pracy psychologa praktyka z młodzieżą.
Marcin Szulc

Data publikacji 06.02.2020

Uwaga III rok zaoczny:  termin poprawkowy z ćwiczeń: Psychologia procesów poznawczych (dr Beata Mańkowska) odbędzie się w dniu 22 lutego (sobota) o godz. 11.30 w gab. C318.

Data publikacji 04.02.2020

Uwaga III rok zaoczny! Zaliczenie poprawkowe dla st. zaocznych z Psychopatologii (prof. Wioletta Radziwiłłowicz) odbędzie się 23.02. o godz. 12.30 w sali C108.


Uwaga I rok zaoczny! Zaliczenie poprawkowe dla st. zaocznych z Historii myśli psychologicznej (prof. Katarzyna Skrzypińska) odbędzie się 29.02.2020 o godz. 12.00 w sali C105.

Data publikacji 03.02.2020

Spotkanie organizacyjne dla studentów uczestniczących w zajęciach "Praca psychologa praktyka z młodzieżą"(st. zaoczne)

W dniu 8.02 o 11.30 w S 208 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników zajęć. "Praca psychologa praktyka z młodzieżą". Podczas spotkania zostaną przydzielone tematy warsztatów do opracowania przez studentów oraz warunki zaliczenia. Zajęcia rozpoczynają się 29.02 (dwa bloki) dlatego należy przygotować się do nich wcześniej. Obecność obowiązkowa.
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 lutego 2020 roku, 13:42

Styczeń 2020

Data publikacji 29.01.2020

Poprawa przedmiotu Introduction to Psychology dla st. zaocznych (dr Marta Łockiewicz) odbędzie się 22.02., w godz. 13:00-13.45 (C316).

Data publikacji 28.01.2020

Zaliczenie z Psychologii edukacyjnej (dr Paulina Pawlicka) dla studiów zaocznych odbędzie się 9.02. o godz. 14 (C108).

Data publikacji 27.01.2020

Zaliczenie z fakultetu Praca z osobami które doświadczyły traumy dla st. dziennych i zaocznych (dr Magdalena Chrzan-Dętkoś) odbędzie się 8.02.2020 o godz. 13.00 w auli S208


Zaliczenie z przedmiotu Etyka zawodu psychologa (dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla st. zaocznych odbędzie się 01.02. o godz. 14.30 w auli S208.

Data publikacji 21.01.2020

Zaliczenie ( tzw. egzamin połówkowy) z Podstaw statystyki psychologicznej dla studiów zaocznych (prof. Roman Konarski) odbędzie się 2.02. o godz. 12.00 w auli S208. Uwaga! zmiana godziny zaliczenia.

Data publikacji 14.01.2020

Uwaga III rok zaoczny! Zaliczenie z Psychopatologii (prof. Wioletta Radziwiłłowicz) dla st. zaocznych odbędzie się 1.02. o godz. 9.00 w auli S204.


Uwaga I rok zaoczny! Na Państwa prośbę, zaliczenie Z Historii myśli psychologicznej (prof. Katarzyna Skrzypińska) odbędzie się 1.02. o godz. 11.00 w auli S205.

Data publikacji 07.01.2020

Zaliczenie z Teorii uzależnień (dr Marcin Szulc) dla st. zaocznych odbędzie się 1.02.2020 o godz. 17.30 w auli s208.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 stycznia 2020 roku, 11:20

ZASADY WYBORU WYKŁADU WYDZIAŁOWEGO NA IV ROKU -STUDIA NIESTACJONARNE- W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 października 2019 roku, 13:49

Grudzień 2019

Data publikacji 30.12.2019

Zaliczenie z przedmiotu Neurobiologia uzależnień dla st. niestacjonarnych (dr Wojciech Glac): 8.02.2020 o godz. 11.00 (aula S204).

Data publikacji 17.12.2019

Zaliczenie ( tzw. egzamin połówkowy) z Podstaw statystyki psychologicznej dla studiów zaocznych (prof. Roman Konarski) odbędzie się 2.02. o godz. 9.00 w auli S208.

Data publikacji 03.12.2019

Zaliczenie dla st. zaocznych z Historii myśli psychologicznej odbędzie się 1.02.2020 o godz. 12.00 w auli S208.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 stycznia 2020 roku, 12:39

Listopad 2019

Data publikacji 28.11.2019

Uwaga Studenci I roku! Szanowni Państwo, zachęcamy do wypełnienia ankiety znajdującej się w portalu studenta, w której możecie ocenić proces rekrutacji i pierwszy kontakt z UG. Dzięki Waszym opiniom, będziemy mogli usprawnić działania uczelni z korzyścią dla Was i przyszłych studentów.

Data publikacji 18.11.2019

Uwaga III rok zaoczny ( gr. 4) i III rok Psychoseksuologii zaoczny! Skorygowano plan na 26.01.2020. Prosimy o weryfikację naniesionych zmian

Data publikacji 13.11.2019

Uwaga IV rok zaoczny!
Szanowni Państwo,
szczegółowy plan wykładów wydziałowych znajduje się tu: https://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_psychologii/studenci/biezacy_rok_akademicki/plany_zajec. Osoby, które nie zapisały się na wykład, zostały dopisane administracyjnie do wykładu dr Barbary Kijewskiej albo dr Beaty Słobodzian. Terminy grudniowe wykładów dra Krzysztofa Ulanowskiego- ze względu na wyjazd służbowy- zostały zmienione (prosimy o weryfikację).

Data publikacji 04.11.2019

Egzamin zerowy z Patologii w organizacjach dla studentów niestacjonarnych odbędzie się 23.11.2019 o godz. 15.00 w C213/214

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 listopada 2019 roku, 13:41

Październik 2019

Data publikacji 28.10.2019

Uwaga, w zapisach na zajęcia umieszczono skorygowany plan zajęć pod zapisy na semestr letni dla studiów zaocznych (korekta dotyczy zwiększenia godzin zajęć dot. przygotowania pedagogicznego).

Data publikacji 09.10.2019

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością zapewnienia studentom studiów niestacjonarnych możliwości uczestniczenia w wyborach parlamentarnych w dniu 13 października br. Dziekan WNS, dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. nadzw., ogłosił godziny dziekańskie.

Data publikacji 03.10.2019

dr Zdzisław Nieckarz odwołuje zajęcia "Rekrutacja i selekcja" 5.10.2019. Odrobienie po umówieniu ze studentami.

Data publikacji 02.10.2019

Obowiązkowe spotkanie ze studentami I roku Psychologii studiów niestacjonarnych odbędzie się w sobotę 12.października o godz. 12.00 w auli S204.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 października 2019 roku, 12:57

Wrzesień 2019

Data publikacji 09.09.2019

Uwaga I rok zaoczny! Przypominamy, że na Państwa prośbę - zaliczenie poprawkowe z Historii myśli psychologicznej odbędzie się 12.09.2019 o godz. 12.00 (w sali C104).

Data publikacji 04.09.2019

Zaliczenie poprawkowe dla studiów zaocznych z Wstępu do psychologii dzieci i młodzieży (dr Magdalena Chrzan-Dętkoś) odbędzie się 14.09.2019 o godz. 13.00 w sali c108.

Data publikacji 01.09.2019

Zaliczenie poprawkowe z Wstępu do psychologii rodziny (dr Aleksandra Lewandowska-Walter) dla st. zaocznych odbędzie się 7.09.2019 o godz. 12.00 w sali c110.


Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Komunikacja jako wyznacznik jakości życia (dr Aleksandra Lewandowska-Walter) odbędzie się 7.09.2019 o godz. 12.30 w sali c110.


Zaliczenie poprawkowe z Psychologicznych aspektów ojcostwa (dr Rafał Lawendowski) odbędzie się 7.09.2019 o godz. 17.00 w sali C110.
Zaliczenie poprawkowe ze Wstępu do psychologii klinicznej (dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla studentów studiów zaocznych odbędzie się 7.09.2019 o godz. 9.00 w sali C111/112.

Zaliczenie poprawkowe z Pomocy psychologicznej (dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla studentów studiów zaocznych odbędzie się 7.09.2019 o godz, 9.30 w sali C111/112.


Zaliczenie poprawkowe z Wstępu do psychologii sądowo-penitencjarnej (prof. Beata Pastwa-Wojciechowska) dla studentów wszystkich trybów studiów (dzienne oraz zaoczne) odbędzie się 7.09.2019 o godz. 13.00 w sali c108.
 
 
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 września 2019 roku, 6:49

Czerwiec 2019

Data publikacji 17.06.2019

Zaliczenie dla st. zaocznych ze Wstępu do psychologii klinicznej (dr Aleksandra Szulman-Wardal) odbędzie się 29.06. o godz. 9.00 w auli S204.

Zaliczenie dla st. zaocznych z Pomocy psychologicznej (dr Aleksandra Szulman-Wardal) odbędzie się 29.06.2019 o godz. 9.30 w auli S204.

Data publikacji 14.06.2019

Poprawa zaliczenia u mgr Pizuńskiej dla st. zaocznych: 15.06., godz. 10, sala D207

Data publikacji 10.06.2019

Zaliczenie z Filozofii z etyką (dr Paweł Pijas) dla studiów zaocznych odbędzie się 23.06.2019 o godz. 13.00 w auli S208.

Data publikacji 07.06.2019

Egzamin zerowy z Pedagogiki (dr Adela Kożyczkowska) dla st. zaocznych odbędzie się 8.06. o godz. 10.00 w pok. S512.

Data publikacji 05.06.2019

Zaliczenie ze Wstępu do psychologii dzieci i młodzieży dla st. zaocznych (dr Magdalena Chrzan-Dętkoś) odbędzie się w auli S208 dnia 22.06.2019 w godz. 12-13.30

Data publikacji 04.06.2019

Szanowni Państwo, w dniu 11.06.2019 (wtorek) o godz. 14.00 w auli S204 odbędzie się Konkurs Seminariów Kursowych. Wszystkich Pracowników oraz Studentów serdecznie zapraszamy!

Data publikacji 03.06.2019

Zaliczenie ze Wstępu do psychologii rodziny dla studiów zaocznych odbędzie się 15.06. o godz. 12 w auli S209.


Zaliczenie z przedmiotu Komunikacja jako wyznacznik jakości życia rodzinnego dla st. zaocznych odbędzie się 15.06. o godz. 16 w auli S209.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 czerwca 2019 roku, 10:36

Maj 2019

Data publikacji 28.05.2019

Ostatnie seminarium kursowe dra Połomskiego odbędzie się 1.06. o 13.30 w cali C202.

Uwaga, zmiana sali! Zaliczenie dla st. zaocznych z Psychologicznych aspektów ojcostwa (dr Rafał Lawendowski) odbędzie się 15.06.2019 o godz. 11.30 w saliD303/D303a


Uwaga, zmiana sali!Zaliczenie dla st. zaocznych z Psychologii muzyki (dr Rafał Lawendowski) odbędzie się 15.06.2109 o godz.12.15 w sali D303/D303a

Data publikacji 24.05.2019

Zaliczenie ze Wstępu do psychologii organizacji, zarządzania i marketingu (prof. Anna M. Zawadzka):
  • dla studiów zaocznych: termin zerowy 26.05. o godz. 9.00 (C415), termin właściwy: 15.06.2019, godz. 13.00 (aula S208).
  • dla studiów dziennych: termin zerowy 29.05. o godz. 12.00 (aula S208),  termin właściwy: 19.06.2019, godz. 14.00 (aula S204)

Psychologia emocji i motywacji z dr M. Chrzan-Detkoś w dniu 25.05. zostaje odwołana (zwolnienie lekarskie)
 

Data publikacji 10.05.2019

Zaliczenie ze Wstępu do psychologii sądowo-penitencjarnej (prof. B.Pastwa-Wojciechowska) dla st. zaocznych odbędzie się: 22.06.2019 o godz. 9.00 w auli S205.

Data publikacji 09.05.2019

Spotkanie w sprawie zapisów z  II, III i IV rokiem niestacjonarnym odbędzie się dn. 2.06 o 12.15 w auli S204.
Zaliczenie z Historii Myśli Psychologicznej dla st. niestacjonarnych (dr hab. Katarzyna Skrzypińska) odbędzie się 8.06.2019 o godz. 11 w auli s204.
 

Data publikacji 08.05.2019

Uwaga II rok zaoczny, gr III i IV- prosimy o zapoznanie się ze skorygowanym planem zajęć na dzień 1.06.2019.

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 maja 2019 roku, 11:31

Kwiecień 2019

Data publikacji 26.04.2019

W najbliższą sobotę 27.04.19 o godz 9.30 w auli S208 odbędzie się egzamin "zerowy" dla studiów zaocznych z przedmiotu Psychologia kliniczna: teorie i terapie.

Data publikacji 24.04.2019

Szanowni Państwo, na najbliższe ćwiczenia z przedmiotu "Psychoterapia psychoanalityczna/psychodynamiczna", które odbędą się 28.04.19 (najbliższa niedziela) konieczne jest przygotowanie materiału z książki Agnieszki Leźnicki-Łoś "Podstawy terapii psychoanalitycznej" - 2 część "Proces terapeutyczny" strony 75 - 195. Przygotowanie powyższego materiału jest niezbędnym warunkiem, by uczestniczyć w zajęciach. W punkcie ksero zostawiłam Państwu te rozdziały. dr Joanna Kozaka
 
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 kwietnia 2019 roku, 13:24

Strony