fbpx Ogłoszenia dla studiów zaocznych | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Ogłoszenia dla studiów zaocznych

Wrzesień 2020

Data publikacji 09.09.2020

Zaliczenie poprawkowe z Wstępu do psychologii klinicznej (dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla studentów wszystkich trybów (zaoczne oraz dzienne) odbędzie się 12.09. o godz. 18.15.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 9 września 2020 roku, 6:53

Sierpień 2020

Data publikacji 11.08.2020

Zaliczenie poprawkowe z Wstępu do psychologii sądowo-penitencjarnej dla st. zaocznych odbędzie się 13.09.2020 godz. 8:00 (zaliczenie potrwa pół godziny).


 

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 sierpnia 2020 roku, 13:07

Lipiec 2020

Data publikacji 03.07.2020

Zaliczenie poprawkowe z Wstępu do psychologii organizacji, zarządzania i marketingu dla st. zaocznych (prof. Anna M. Zawadzka) odbędzie się 5.09.2020 o godz. 9.00.


 

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 lipca 2020 roku, 11:43

Czerwiec 2020

Data publikacji 19.06.2020

Uwaga I rok zaoczny! Link do egzaminu u prof. Krystyny Adamskiej znajdziecie Państwo w ogłoszeniach na Portalu Studenta. Link będzie aktywny 20.06. w godz. 10.00-10.30.

Data publikacji 16.06.2020

Szanowni Państwo w dniu 20.06.20 odbędzie się test zaliczający Wstęp do psychologii klinicznej (dla st. dziennych i zaocznych). 


Link z testem będzie aktywny w godzinach od 9.00 do 9.30 TYLKO W TYM CZASIE. 
Dnia 19.06.20 otrzymacie Państwo kolejną wiadomość poprzez PS z linkiem, który będzie aktywny w kolejnym dniu o godzinie 9.00. 
Pozdrawiam 

Aleksandra Szulman-Wardal

Data publikacji 15.06.2020

Uwaga Studenci zdający egzaminy u prof. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej! Link do egzaminów u prof. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej zostanie umieszczony na Portalu Studenta.

Data publikacji 08.06.2020

Szanowni Państwo
 
W dniu 25.06.2020 r. odbędzie się spotkanie Dyrekcji Instytutu Psychologii ze studentami II-IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w sprawie zapisów na zajęcia fakultatywne 2020/2021.
 
Spotkanie odbędzie się poprzez aplikację Teams - link do spotkania poniżej.
 
Dla studentów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu - do 15 lipca,  wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wyborów zajęć, będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Instytutu Psychologii.
 

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 czerwca 2020 roku, 11:49

Maj 2020

Data publikacji 21.05.2020

Uwaga II rok zaoczny! Zaliczenie ze Wstępu do psychologii sądowo-penitencjarnej (prof. Beata Pastwa-Wojciechowska) odbędzie się 20.06.2020 o godz. 10.30.

Uwaga II rok zaoczny!  Zaliczenie ze Wstępu do psychologii organizacji , zarządzania i marketingu (prof. Anna Maria Zawadzka) odbędzie się 13.06.2020 o godz. 9.00.


Uwaga III rok Psychoseksuologia zaoczna! Egzamin zerowy z Seksuologii sądowej odbędzie się 31.05. o godz. 9.00.


Egzamin zerowy z Wprowadzenia do psychoterapii relacyjnej dla st. zaocznych odbędzie się 30.05. o godz. 9.00.

Data publikacji 18.05.2020

Odrobienie zajęć z Cyberprzemocy (mgr Mateusz Lammek) dla st. zaocznych: 30.05.2020, godz. 13.25-18.20.


Uwaga II rok! Odrobienie wykładu Podstawy statystyki psychologicznej (prof. Roman Konarski) dla st. zaocznych: 23.05.2020, godz. 18.35.

Data publikacji 15.05.2020

Zaliczenie przedmiotu Wprowadzenie do psychologii społecznej (ćwiczenia) prowadzonego przez mgr Magdaleną Iwanowską dla grup 1, 2, 3 (niestacjonarne) odbędzie się 24.05.2020 r. w godz. 18.45-19.15. Na ok. 3 dni przed tym terminem przez Portal Studenta zostanie przesłany link do platformy, w której odbędzie się zaliczenie.

Data publikacji 14.05.2020

dr Dorota Dykalska odwołuje wszystkie zajęcia w dniach 16-17.05.2020.

Data publikacji 07.05.2020

Uwaga I rok zaoczny - gr. I i II! Skorygowano ćwiczenia z mgr Pauliną Anikiej - prosimy o weryfikację.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 maja 2020 roku, 17:56

Wytyczne dotyczące realizacji praktyk w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, profesor UG przesłał ogólne wytyczne dotyczące realizacji praktyk. Tekst dokumentu jest zamieszczony poniżej.
Każdy Wydział oraz Instytut posiada dodatkowo swoje własne, specyficzne regulacje zawarte w regulaminach praktyk. W Instytucie Psychologii osobami odpowiedzialnymi za zaliczanie praktyk są opiekunowie praktyk właściwi dla danej ścieżki lub specjalizacji.

ZałącznikWielkość
PDF icon Praktyki na UG. Wytyczne 21.042.92 MB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 kwietnia 2020 roku, 10:51

Uwaga studenci

W związku ze zmianami kadrowymi w Instytucie Psychologii od dnia 20 kwietnia obsługą toków studiów dla studentów studiów stacjonarnych zajmuje się p. Monika Siedlecka (monika.siedlecka@ug.edu.pl), natomiast studentów studiów niestacjonarnych p. Monika Baldys (monika.baldys@ug.edu.pl). 
 
W sprawach związanych z praktykami (zawodowymi i pedagogicznymi) prosimy o kontakt z poszczególnymi opiekunami praktyk.
 
Jednocześnie pragniemy poinformować studentów 4-5 roku, iż czekamy na szczegółowe wytyczne Działu Kształcenia i Rektora dotyczące aktualnej sytuacji związanej z realizacją praktyk. Jak tylko je otrzymamy niezwłocznie pojawi się komunikat na stronie.
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku, 7:27

Kwiecień 2020

Data publikacji 30.04.2020

Uwaga Studenci! Zachęcamy do udziału w warsztatach z kompetencji miękkich w ramach Projektu ProUG w formie on-line. Kontakt i szczegółowe informacje: Krzysztof Michalski (krzysztof.michalski@ug.edu.pl) oraz Marcin Zieliński (marcin.zielinski@ug.edu.pl).

Data publikacji 27.04.2020

Uwaga I rok zaoczny! Odrobienie zaległych wykładów z Psychologii rozwoju człowieka 10.05.2020 w godz. 09:00 – 15:30. Poniżej link:
https://us04web.zoom.us/j/77572170107?pwd=Y25rVTJsaE1QQ2xudFcwelpBSERmQT09

Data publikacji 23.04.2020

Informacje dot. sposobu uczestnictwa w wykładzie on-line prof. Romana Konarskiego zostały umieszczone w Portalu Studenta.


Seminarium kursowe dr Natalii Treder-Rochna odbędzie się w sobotę tj. 25.04.2020 od godziny 18.30.
 

Data publikacji 15.04.2020

Uwaga I rok zaoczny! Poniżej link do wykładu Psychologia rozwoju człowieka (prof. Henryk Olszewski), który odbędzie się w dniu 26.04. godz. 8.00.
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76734654649?pwd=WXVURmdLMjFxVWxSQkVjSmF0dXhSUT09
Meeting ID: 767 3465 4649
Password: 026476


Uwaga! W planie wykładów fakultatywnych wkradł się błąd. Ostatni wykład z Psychologii ekonomicznej (wykład ) odbędzie się 10.05. o godz. 10.35. Plan został poprawiony. Prosimy o weryfikację.
 
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 kwietnia 2020 roku, 10:06

Luty 2020

Data publikacji 28.02.2020

Cyberprzemoc (mgr Mateusz Lammek) dnia 1.03.2020- zajęcia rozpoczną się 15 minut później.

Data publikacji 11.02.2020

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Etyka zawodu psychologa (dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla st. zaocznych odbędzie się 22.02. o godz. 8.00 w sali C103.


Dodatkowe konsultacje mgr Pauliny Anikiej w przerwie międzysemestralnej dla st. zaocznych odbędą się 15.02 godz. 12.00 w c404.

Data publikacji 10.02.2020

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ PRACA PSYCHOLOGA PRAKTYKA Z MŁODZIEŻĄ
Szanowni Państwo, pozostały do przygotowania następujące tematy warsztatów:
Zajęcia 29.02

2. Warsztaty zwiększające zaufanie w grupie.

3. Skuteczna komunikacja interpersonalna.

Zajęcia 18.04
7. Zarządzanie wrażeniem i autoprezentacja
Jeszcze raz podkreślam, że aby zajęcia się odbyły konieczne jest Państwa zaangażowanie. Dobierzcie się w pary i przygotujcie jeden z powyższych tematów w taki sposób aby zagospodarować godzinę zajęć z młodzieżą (w formie warsztatu). Bardzo ważne jest to, żebym wiedział, która para przygotowuje który temat. Proszę do mnie napisać jak Państwo się obdzieliliście. Decyduje kolejność zgłoszeń! Zasady tworzenia konspektu przesyłam w załączniku i wstawiam na portal studenta w zakładce materiały do zajęć z Pracy psychologa praktyka z młodzieżą.
Marcin Szulc

Data publikacji 06.02.2020

Uwaga III rok zaoczny:  termin poprawkowy z ćwiczeń: Psychologia procesów poznawczych (dr Beata Mańkowska) odbędzie się w dniu 22 lutego (sobota) o godz. 11.30 w gab. C318.

Data publikacji 04.02.2020

Uwaga III rok zaoczny! Zaliczenie poprawkowe dla st. zaocznych z Psychopatologii (prof. Wioletta Radziwiłłowicz) odbędzie się 23.02. o godz. 12.30 w sali C108.


Uwaga I rok zaoczny! Zaliczenie poprawkowe dla st. zaocznych z Historii myśli psychologicznej (prof. Katarzyna Skrzypińska) odbędzie się 29.02.2020 o godz. 12.00 w sali C105.

Data publikacji 03.02.2020

Spotkanie organizacyjne dla studentów uczestniczących w zajęciach "Praca psychologa praktyka z młodzieżą"(st. zaoczne)

W dniu 8.02 o 11.30 w S 208 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników zajęć. "Praca psychologa praktyka z młodzieżą". Podczas spotkania zostaną przydzielone tematy warsztatów do opracowania przez studentów oraz warunki zaliczenia. Zajęcia rozpoczynają się 29.02 (dwa bloki) dlatego należy przygotować się do nich wcześniej. Obecność obowiązkowa.
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 lutego 2020 roku, 13:42

Styczeń 2020

Data publikacji 29.01.2020

Poprawa przedmiotu Introduction to Psychology dla st. zaocznych (dr Marta Łockiewicz) odbędzie się 22.02., w godz. 13:00-13.45 (C316).

Data publikacji 28.01.2020

Zaliczenie z Psychologii edukacyjnej (dr Paulina Pawlicka) dla studiów zaocznych odbędzie się 9.02. o godz. 14 (C108).

Data publikacji 27.01.2020

Zaliczenie z fakultetu Praca z osobami które doświadczyły traumy dla st. dziennych i zaocznych (dr Magdalena Chrzan-Dętkoś) odbędzie się 8.02.2020 o godz. 13.00 w auli S208


Zaliczenie z przedmiotu Etyka zawodu psychologa (dr Aleksandra Szulman-Wardal) dla st. zaocznych odbędzie się 01.02. o godz. 14.30 w auli S208.

Data publikacji 21.01.2020

Zaliczenie ( tzw. egzamin połówkowy) z Podstaw statystyki psychologicznej dla studiów zaocznych (prof. Roman Konarski) odbędzie się 2.02. o godz. 12.00 w auli S208. Uwaga! zmiana godziny zaliczenia.

Data publikacji 14.01.2020

Uwaga III rok zaoczny! Zaliczenie z Psychopatologii (prof. Wioletta Radziwiłłowicz) dla st. zaocznych odbędzie się 1.02. o godz. 9.00 w auli S204.


Uwaga I rok zaoczny! Na Państwa prośbę, zaliczenie Z Historii myśli psychologicznej (prof. Katarzyna Skrzypińska) odbędzie się 1.02. o godz. 11.00 w auli S205.

Data publikacji 07.01.2020

Zaliczenie z Teorii uzależnień (dr Marcin Szulc) dla st. zaocznych odbędzie się 1.02.2020 o godz. 17.30 w auli s208.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 stycznia 2020 roku, 11:20