fbpx Zadania Komisji Etyki | Wydział Nauk Społecznych

Zadania Komisji Etyki | Wydział Nauk Społecznych

Komisja Etyki ds. Projektów Badawczych przy Instytucie Psychologii UG

Zadania Komisji Etyki

Komisja Etyki działająca przy Instytucie Psychologii UG wyraża opinie dotyczące projektów badawczych z zakresu psychologii, które mogą budzić wątpliwości etyczne.

Są to w szczególności projekty, w których:

- osobami badanymi są dzieci lub młodzież niepełnoletnia;
- procedura badawcza może obniżać nastrój lub wywoływać negatywne emocje u osób badanych;
- osoby badane mogą mieć kontakt z treściami: drastycznymi, drażliwymi, nieprzyjemnymi, o charakterze wulgarnym, prowokacyjnym, agresywnym lub seksualnym.

Opinia Komisji Etyki jest również często wymagana w przypadku zgłaszania projektów do konkursów o granty badawcze, w tym konkursów Narodowego Centrum Nauki czy Naukowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przewodniczącym Komisji Etyki jest Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii ds. Nauki: prof. UG, dr hab. Henryk Olszewski. W skład Komisji wchodzą członkowie wybierani spośród grona pracowników naukowych Instytutu Psychologii lub innych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 12 grudnia 2016 roku, 6:08