fbpx Zadania Komisji Etyki | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Zadania Komisji Etyki

Komisja Etyki ds. Projektów Badawczych przy Instytucie Psychologii UG

Zadania Komisji Etyki

Komisja Etyki działająca przy Instytucie Psychologii UG wyraża opinie dotyczące projektów badawczych z zakresu psychologii, które mogą budzić wątpliwości etyczne.

Są to w szczególności projekty, w których:

- osobami badanymi są dzieci lub młodzież niepełnoletnia;
- procedura badawcza może obniżać nastrój lub wywoływać negatywne emocje u osób badanych;
- osoby badane mogą mieć kontakt z treściami: drastycznymi, drażliwymi, nieprzyjemnymi, o charakterze wulgarnym, prowokacyjnym, agresywnym lub seksualnym.

Opinia Komisji Etyki jest również często wymagana w przypadku zgłaszania projektów do konkursów o granty badawcze, w tym konkursów Narodowego Centrum Nauki czy Naukowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przewodniczą Komisji Etyki jest dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG. W skład Komisji wchodzą członkowie wybierani spośród grona pracowników naukowych Instytutu Psychologii lub innych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 kwietnia 2021 roku, 6:43