Zadania Komisji Etyki

Komisja Etyki ds. Projektów Badawczych przy Instytucie Psychologii UG

Zadania Komisji Etyki

Komisja Etyki działająca przy Instytucie Psychologii UG wyraża opinie dotyczące projektów badawczych z zakresu psychologii, które mogą budzić wątpliwości etyczne.

Są to w szczególności projekty, w których:

- osobami badanymi są dzieci lub młodzież niepełnoletnia;
- procedura badawcza może obniżać nastrój lub wywoływać negatywne emocje u osób badanych;
- osoby badane mogą mieć kontakt z treściami: drastycznymi, drażliwymi, nieprzyjemnymi, o charakterze wulgarnym, prowokacyjnym, agresywnym lub seksualnym.

Opinia Komisji Etyki jest również często wymagana w przypadku zgłaszania projektów do konkursów o granty badawcze, w tym konkursów Narodowego Centrum Nauki czy Naukowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przewodniczą Komisji Etyki jest dr hab. Krystyna Adamska, prof. UG. W skład Komisji wchodzą członkowie wybierani spośród grona pracowników naukowych Instytutu Psychologii lub innych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Październik 2015 - 12:56; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 19. Kwiecień 2021 - 06:43; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny