O nas | Wydział Nauk Społecznych

O nas

Akademickie kształcenie politologiczne w Gdańsku zostało zapoczątkowane ponad 40 lat temu w roku akademickim 1963/64, poprzez utworzenie Studium Nauk Politycznych na Wydziale Humanistycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. 20 marca 1970 roku utworzono na bazie Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej Uniwersytet Gdański i zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 1970 roku przekształcono Studium Nauk Politycznych w Instytut Nauk Politycznych wchodzący w skład Wydziału Humanistycznego. Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 5/R/90 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 stycznia 1990 roku przekształcono Wydział Humanistyczny w dwa wydziały: Wydział Filologiczno-Historyczny i Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk Politycznych po przekształceniu wchodził w skład Wydziału Nauk Społecznych. Uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 kwietnia 1992 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych z dniem 31 lipca zlikwidowano Instytut Nauk Politycznych i w jego miejsce z dniem 1 czerwca 1992 roku utworzono następujące katedry:

 • Katedrę Historii Najnowszej i Myśli Politycznej XIX i XX wieku
 • Katedrę Międzynarodowych Stosunków Politycznych
 • Katedrę Politologii Stosowanej
 • Katedrę Systemów Politycznych
 • Katedrę  Nauki o Cywilizacji


Instytut Politologii w obecnym kształcie ma 8 Zakładów (Zarządzenie Rektora nr 67/R/13):

 • Zakład Polityki Publicznej i Społecznej.
 • Zakład Systemów Politycznych.
 • Zakład Stosunków Międzynarodowych.
 • Zakład Historii Najnowszej i Myśli Politycznej.
 • Zakład Stosunków Międzynarodowych i Studiów Strategicznych.
 • Zakład Nauki o Bezpieczeństwie.
 • Zakład Europeistyki i Nauki o Cywilizacji
 • Zakład Teorii Polityki

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 marca 2017 roku, 13:05