fbpx O nas | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

O nas

O nas

Akademickie kształcenie politologiczne w Gdańsku zostało zapoczątkowane ponad 40 lat temu w roku akademickim 1963/64, poprzez utworzenie Studium Nauk Politycznych na Wydziale Humanistycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. 20 marca 1970 roku utworzono na bazie Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej Uniwersytet Gdański i zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 1970 roku przekształcono Studium Nauk Politycznych w Instytut Nauk Politycznych wchodzący w skład Wydziału Humanistycznego. Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 5/R/90 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 stycznia 1990 roku przekształcono Wydział Humanistyczny w dwa wydziały: Wydział Filologiczno-Historyczny i Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk Politycznych po przekształceniu wchodził w skład Wydziału Nauk Społecznych. Uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 kwietnia 1992 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych z dniem 31 lipca zlikwidowano Instytut Nauk Politycznych i w jego miejsce z dniem 1 czerwca 1992 roku utworzono następujące katedry:

 • Katedrę Historii Najnowszej i Myśli Politycznej XIX i XX wieku
 • Katedrę Międzynarodowych Stosunków Politycznych
 • Katedrę Politologii Stosowanej
 • Katedrę Systemów Politycznych
 • Katedrę  Nauki o Cywilizacji.


Instytut Politologii w obecnym kształcie ma 7 Zakładów (Uchwała Senatu UG z 30.10.2019 r.):

 • Zakład Teorii Polityki
 • Zakład Polityk Publicznych i Społecznych
 • Zakład Systemów Politycznych
 • Zakład Stosunków Międzynarodowych
 • Zakład Myśli Politycznej i Historii Najnowszej
 • Zakład Nauk o Bezpieczeństwie
 • Zakład Kultury Politycznej.

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 grudnia 2019 roku, 8:24