Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Politologii

Dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
tel.: 58 523 41 63 
e-mail: arkadiusz.modrzejewski@ug.edu.pl
politologia@ug.edu.pl - sekretariat (tel. 58 523 41 41)
pokój: D-403 (wejście przez sekretariat D-401)

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii

Dr hab. Jakub Potulski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
tel.: 58 523 41 57
e-mail: jakub.potulski@ug.edu.pl
pokój: D-404 (wejście przez sekretariat D-401)
 

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii

Dr hab. Katarzyna Kamińska-Korolczuk
tel.: 58 523 41 82
e-mail: katarzyna.kaminska-korolczuk@ug.edu.pl
pokój: D-406 (wejście przez sekretariat D-401)