Dyrekcja | Wydział Nauk Społecznych

Dyrekcja

Autor: 
Katarzyna Leokajtis-Glanc

Dyrektor Instytutu Politologii
Prof. zw. dr hab. Andrzej Gąsiorowski
tel.: 58 523 41 63  (lub wew. 41 41)
e-mail: polag@ug.edu.pl
politologia@ug.edu.pl - sekretariat (tel. 58 523 41 41)
pokój: D-403 (wejście przez sekretariat D-401)

Dyżury, pokój  D 403:
poniedziałek  w godz. 9.45-11.15
czwartek w godz. 11.30-13.00

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii ds. naukowych
Prof. UG, dr hab. Jarosław Nocoń
tel.: 58 523 41 57 (lub wew. 41 41)
e-mail: poljn@ug.edu.pl
pokój: D-404 (wejście przez sekretariat D-401)
 

Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii ds. dydaktycznych
Dr Beata Słobodzian
e-mail: polbsl@ug.edu.pl
tel.: 58 523 41 62 (lub wew. 41 41)
pokój: D-405 (wejście przez sekretariat D-401)

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii ds. współpracy i rozwoju
Dr Jarosław Och
e-mail: poljo@ug.edu.pl
tel.: 58 523 41 82  (lub wew. 41 41)
pokój: D-406  (wejście przez sekretariat D-401)

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, 14:38