fbpx Dyrekcja | Wydział Nauk Społecznych

Dyrekcja | Wydział Nauk Społecznych

Dyrekcja

Autor: 
Katarzyna Leokajtis-Glanc

Dyrektor Instytutu Politologii
Dr hab. Jarosław Nocoń, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
tel.: 58 523 41 63 
e-mail: jaroslaw.nocon@ug.edu.pl
politologia@ug.edu.pl - sekretariat (tel. 58 523 41 41)
pokój: D-403 (wejście przez sekretariat D-401)

Dyżury, pokój  D403:
poniedziałek  w godz. 13.00-14.00; czwartek 13.00-14.00

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii ds. naukowych
dr hab. Michał Kubiak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
tel.: 58 523 41 57
e-mail: michal.kubiak@ug.edu.pl
pokój: D-404 (wejście przez sekretariat D-401)
 

Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii ds. dydaktycznych
Dr Beata Słobodzian
e-mail: beata.slobodzian@ug.edu.pl
tel.: 58 523 41 62
pokój: D-405 (wejście przez sekretariat D-401)

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii ds. współpracy i rozwoju
Dr Jarosław Och
e-mail: jaroslaw.och@ug.edu.pl
tel.: 58 523 41 82 
pokój: D-406  (wejście przez sekretariat D-401)

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 grudnia 2019 roku, 8:00