Dyrekcja | Wydział Nauk Społecznych

Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Politologii
Prof. zw. dr hab. Andrzej Gąsiorowski
tel.: 58 523 41 63
e-mail: polag@ug.edu.pl
politologia@ug.edu.pl - sekretariat
pokój: D-403 (wejście przez sekretariat D-401)

Dyżury, pokój  D 403:
poniedziałek  w godz. 10.30-11.30
czwartek       w godz. 12.00-13.00,
 

Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii ds. naukowych
Prof. UG, dr hab. Jarosław Nocoń
tel.: 58 523 41 57
e-mail: poljn@ug.edu.pl
pokój: D-404 (wejście przez sekretariat D-401)

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii ds. współpracy i rozwoju

prof. UG, dr hab. Rafał Ożarowski
tel.: 58 523 4182
e-mail: ozaraf@univ.gda.pl
pokój: D-406 (wejście przez sekretariat D-401)

 

 

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Politologii ds. dydaktycznych
Dr Beata Słobodzian
e-mail: polbsl@ug.edu.pl
tel.: 58 523 41 62
pokój: D-405 (wejście przez sekretariat D-401)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krystyna Kowalkowska
Treść wprowadzona przez: Rafał Chyła
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 lutego 2017 roku, 9:43