Dyrekcja | Wydział Nauk Społecznych

Dyrekcja Instytutu Pedagogiki

Dyrektor Instytutu Pedagogiki
prof. dr hab. Romuald Grzybowski
tel.  58 523 42 04
e-mail: r.grzybowski@ug.edu.pl
Dyżur: środa 11.30 – 13.00 gabinet A 419

 
Z-ca Dyrektora ds. Studiów I Stopnia
dr Alicja Komorowska – Zielony
tel.  58 523 42 56
e-mail: akomorowskaz@wp.pl
Dyżur: środa 10.00 – 11.30 gabinet A 416
Dyżur ds. zapewnienia  jakości kształcenia
Trzecie środy miesiąca godz. 16.30 – 17.30 A 416
 
Z-ca Dyrektora ds. Studiów II Stopnia
dr Paweł Śpica
tel.   58 523 42 56
e-mail: pawel.spica@ug.edu.pl
Dyżur: środa 09.45 – 11.15 gabinet A 416
Dyżur ds. zapewnienia  jakości kształcenia
Pierwsze środy miesiąca godz. 15.00 – 16.00 A 416
 
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. Justyna Siemionow
tel. 58 523 42 57
e-mail: pedjs@ug.edu.pl
Dyżur: środa 08.00 – 09.30 gabinet A 417
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Jarosław Jurkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 sierpnia 2017 roku, 8:01