Dyrekcja | Wydział Nauk Społecznych

Dyrekcja Instytutu Pedagogiki

Autor: 
Ewa Nyrek
Dyrektor Instytutu Pedagogiki
prof. dr hab. Romuald Grzybowski
tel.  58 523 42 04
e-mail: romuald.grzybowski@ug.edu.pl
Dyżur: środa 10.00 – 11.00 gabinet A 419

 
Z-ca Dyrektora ds. Studiów I Stopnia
dr Alicja Komorowska – Zielony
tel.  58 523 42 56
e-mail: akomorowskaz@wp.pl
Dyżur: środa 10.00 – 11.30 gabinet A 416
Dyżur ds. zapewnienia  jakości kształcenia
Pierwsze środy miesiąca godz. 15.00 – 16.00 A 416
 

Z-ca Dyrektora ds. Studiów II Stopnia
dr Paweł Śpica
tel.   58 523 42 56
e-mail: pawel.spica@ug.edu.pl

Dyżur: wtorek  10.30 – 11.30 gabinet A 416
Dyżur ds. zapewnienia  jakości kształcenia
Pierwsze wtorki  miesiąca godz. 12.30 – 13.30 A 416

 

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG
tel. 58 523 42 57
e-mail: justyna.siemionow@ug.edu.pl

Dyżur:wtorek  11.30 – 13.00 gabinet A 417

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 kwietnia 2019 roku, 8:18