Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa | Wydział Nauk Społecznych