monografie

Monografie

2018

a_training_guideBenjamin, K., Colverd, S., Kaźmierczak, M., Jagiełło-Rusiłowski, A., Pawlicka, P., Suhajda, É. V., Vastag, Z., Schober, P. (2018). A training guide: Achieving Resilience Through Play and Drama.

 

 

 

 

 

 

 

best_practice_guideBenjamin, K., Burton, L., Cammerlander, L., Colverd, S., Glawe, M., Jagiełło-Rusiłowski, A., Pawlicka, P., Suhajda, É. V., Schober, P., Schuur, K., Vastag, Z. (2018).  Best practice guide: Achieving Resilience Through Play and Drama.

 

 

 

 

 

 

DROMBłażek, W., Sajewicz-Radtke, U., Błażek, M., Lewandowska-Walter, A., Radtke, B. M. (2018). Diagnoza rozwoju osobowościowego młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

 

 

 

 

okładkaRóżycka-Tran, J. (2018). Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach świata. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 14. Listopad 2018 - 11:37; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 16. Październik 2019 - 10:05; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

2017

okładkaBesta T., Kosakowska-Berezecka N.(2017). Między grupami: przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot


okładkaJodzio K.(2017). Mózg na nowo odkryty: początki polskiej myśli naukowej o roli neuronów w życiu psychicznym, Difin, Warszawa


okładkaBłażek M,  Lewandowska-Walter A. (2017). Rozwód jako proces: perspektywa dorosłych i dzieci, Difin, Warszawa


okładkaJurek P., Olech M. (2017). Siedmiowymiarowy Kwestionariusz Osobowości. Narzędzie do diagnozy osobowościowych predyspozycji zawodowych: Fundacja Altkom Akademia, Warszawa


okładkaRoid G., H.,Sajewicz-Radtke U., Radtke B., M., Lipowska M. (2017). Skale inteligencji Stanford-Binet: piąta edycja: podręcznik diagnosty, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Gdańsk


okładkaRoid G., H., Jurek P., Olech M., Sajewicz-Radtke U., Radtke B.M. (2017).: Skale inteligencji Stanford-Binet: piąta edycja: podręcznik techniczny, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Gdańsk


okładkaMańkowska B., (2017). Wypalenie zawodowe: źródła, mechanizmy, zapobieganie, Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, Gdańsk

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 7. Marzec 2018 - 11:40; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 14. Listopad 2018 - 11:35; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

2016

okładka

Bogdanowicz,M.,  Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B.,M., Kalka D.,  Karpińska,E., Bogdanowicz,K.,M., Łockiewicz M. (2016). Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów powyżej 16. roku życia. BATERIA-16 plus [B-16]. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.


okładka

Karczmarzyk, M., Lewandowska-Walter, A.,Wasilewska A. (2016). Co dzieci myślą o życiu, religii i sztuce: z cyklu: Dziecko a tematy trudne, Gdańsk: Harmonia Universalis,


okładka

Kosakowska-Berezecka, N.,  Żadkowska,M.,  M Gajewska, M.,  Wroczyńska, A.,  Znaniecka, M.  (2016). Nawigator pary: podręcznik dla par. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.


okładka

Kosakowska-Berezecka, N.,   Żadkowska, M.,   Gajewska, M.,  Wroczyńska, A.,  Znaniecka, M.  (2016). Para na kurs : podręcznik trenerski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.


okładka

Makarowski, R.,   Smolicz.T.  (2016). Czynnik ludzki w procesie szkolenia lotniczego.  Dęblin : Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.


okładka

Mański, A. (2016).  Dziecko z dysmorfią twarzy : badania empiryczne uwarunkowań jego percepcji u matek i nauczycieli.  Warszawa : Difin,


okładka

Żemojtel-Piotrowska, M. (2016). Psychologiczne wyznaczniki i konsekwencje roszczeniowości w perspektywie (między)kulturowej  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar. Seria Monografie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Psychologia Międzykulturowa.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Grudzień 2016 - 07:06; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 7. Marzec 2018 - 11:36; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

2015

Bateria diagnozy funkcji poznawczych PU1

Borkowska, A.R.,  Sajewicz-Radtke, U.,  Lipowska, M., Kalka, D. (2015). Bateria diagnozy funkcji poznawczych PU1. Pamięć – uwaga – funkcje wykonawcze. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych SEBG

 

 

 

 

 

 


Podróże psychologiczne przez kultury świataBoski, P., Różycka-Tran, J., Sorokowski, P. (2015). Podróże psychologiczne przez kultury świata. Poznań: Sorus


Kwestionariusz diagnozy funkcjonalnejJurek, P., Pawlicka, P. (2015). Kwestionariusz  diagnozy funkcjonalnej. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.


Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwaKaźmierczak, M. (2015). Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa. Warszawa: Scholar

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Październik 2015 - 14:32; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 1. Grudzień 2016 - 07:07; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

2014

Małżeństwo i miłośćRostowski, J., Rostowska, T. (2014). Małżeństwo i miłość: kontekst psychologiczny i neuropsychologiczny. Warszawa: Difin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Październik 2015 - 14:29; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 7. Październik 2015 - 09:14; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

2013

Adamska, K. (2013). Świat organizacji racjonalnej. Sopot: Smak Słowa.

 

 

 

 

 

 

 


Bidzan, M. (2013). Nastoletnie rodzicielstwo. Perspektywa Psychologiczna. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.

 

 

 

 

 

 

 


Bobkowicz-Lewartowska, L. (2013). wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

 

 

 

 

 

 

 


Goździewicz, A. (2013). Otwartość na karierę międzynarodową studentów ostatnich lat studiów. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

 

 

 

 

 


Lewandowska-Walter, A., Błażek, M., Bruski, W. (2013). Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

 

 

 

 

 

 


Łockiewicz, M., Bogdanowicz, K.M. (2013). Dysleksja  u osób dorosłych. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.

 

 

 

 

 

 

 

 


Makarowski, R. (2013). Stres w sportach wysokiego ryzyka. Niebo – ziemia – woda. Warszawa: Wydawnictwo Difin

 

 

 

 

 

 

 


Nieckarz, Z., Celińska-Nieckarz, S., Godlewska-Werner, D. (2013). Psychologia coachingu biznesowego. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.

 

 

 

 

 

 

 


Niesiobęcka, M. (2013). Dlaczego nie płacimy podatków. Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

 

 

 

 

 

 

 


Pastwa-Wojciechowska, B. (2013). Psychopaci – sprawcy przestępstw seksualnych. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Wrzesień 2014 - 09:42; osoba wprowadzająca: Rafał Chyła Ostatnia zmiana: środa, 7. Październik 2015 - 08:25; osoba wprowadzająca: Rafał Chyła