European Journal of Transformation Studies

European Journal of Transformation Studies

„European Journal of Transformation Studies" jest periodykiem, którego współwydawcą jest Instytut Politologii UG.

Czasopismo znalazło się na liście Emerging Sources Citation Index

w ramach Web of Science.

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=transformation

 

Czasopismo znalazło się wśród sześciu czasopism redagowanych na Wydziale Nauk Społecznych w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, ogłoszonym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.

European Journal of Transformation Studies - 20 punktów

Redaktor naczelny:   prof. UG, dr hab. Arkadiusz Modrzejewski

https://europeourhouse.weebly.com/ejts.html

wns.ug.edu.pl/media/aktualnosci/42494/european_journal_transformation_studies_na_liscie_erih_plus

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. Styczeń 2018 - 13:04; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Wrzesień 2019 - 15:27; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny