DETEKTOR - konkurs fact-checkingowy

„Co zrobić tam, gdzie doniosły fakt ginie w powodzi falsyfikatów, a głos prawdy zagłuszony zostaje niesamowitą wrzawą…?” – pytał Stanisław Lem w powieści „Głos Pana” z 1968 roku. Dziś, gdy fałszywe informacje rozprzestrzeniają się nawet kilka razy szybciej niż prawda, pytanie wydaje się bardzo aktualne. Mimo to wciąż nie wypracowano na nie jednoznacznej odpowiedzi… Jednak poszukujemy jej w ramach akademickiego konkursu fact-checkingowego „DETEKTOR”!

Konkurs fact-checkingowy „DETEKTOR” to cykliczne wydarzenie organizowane od 2022 roku przez Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (IMDiKS) we współpracy z głównym partnerem – Stowarzyszeniem Demagog, pierwszą polską organizacją fact-checkingową. Najważniejszym celem wydarzenia jest edukacja medialna w zakresie weryfikacji informacji oraz poszukiwania młodych talentów w dziedzinie fact-checkingu. Konkurs cieszy się rosnącym zainteresowaniem polskich środowisk akademickich.

W wydarzeniu udział wziąć mogą wszyscy studenci I i II stopnia, niezależnie od studiowanego kierunku. Pierwszy etap konkursu polega na zgłoszeniu kreatywnych prac związanych z weryfikacją fałszywych informacji. Komisja konkursu wybiera najlepsze prace, a wybrani studenci kwalifikują się do etapu warsztatowego, podczas którego mogą poznać praktyczne techniki weryfikacji informacji. Wszyscy studenci, którzy wzięli udział w warsztatach, muszą zmierzyć się z 10 zadaniami finałowymi, których rozwiązanie stanowi potwierdzenie ich umiejętności weryfikacji fałszywych informacji w sieci. 

Jakie nagrody można zdobyć biorąc udział w konkursie „DETEKTOR”?

W konkursie można otrzymać atrakcyjne nagrody takie, jak płatne staże, letnie praktyki, wyjazdy oraz nagrody pieniężne i rzeczowe. Nagrody w 2023 roku obejmowały płatny staż w Stowarzyszeniu Demagog, praktyki w Projekcie Pulsar, wizytę studyjną w Brukseli, nagrodę pieniężną w wysokości 800 zł oraz inne upominki dla najlepszych.

Co zrobić, by wziąć udział w kolejnej edycji wydarzenia „DETEKTOR”?

Jesteś studentem I lub II roku dowolnego kierunku? Chcesz wziąć udział w konkursie? Śledź wydarzenie na Facebooku (https://www.facebook.com/detektor.konkurs) oraz stronach Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, by dowiedzieć się o naborze do kolejnych edycji! Wydarzenie odbywa się co roku w terminach ogłaszanych z odpowiednim wyprzedzeniem.


Relacje z poprzednich edycji konkursu "DETEKTOR"

EDYCJA II - ROZWIŃ, BY PODEJRZEĆ SZCZEGÓŁY

19 czerwca 2023 roku na Uniwersytecie Gdańskim w Sali Rady Wydziału WNS odbyło się uroczyste rozdanie nagród ogólnopolskiego konkursu fact-checkingowego „DETEKTOR”. To już druga edycja nowatorskiego wydarzenia, które cieszy się rosnącym zainteresowaniem na polskich uczelniach.

Konkurs fact-checkingowy „DETEKTOR” to wydarzenie organizowane od 2022 roku przez Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (IMDiKS) we współpracy z głównym partnerem – Stowarzyszeniem Demagog, pierwszą polską organizacją fact-checkingową. Najważniejszym celem wydarzenia jest edukacja medialna w zakresie weryfikacji informacji oraz poszukiwania młodych talentów w dziedzinie fact-checkingu.

Pierwszy etap konkursu polegał na zgłoszeniu kreatywnych prac związanych z weryfikacją fałszywych informacji. Tegoroczną nowością było rozszerzenie grupy docelowej. W drugiej edycji udział wzięli studenci z całej Polski, w tym m.in. studenci dziennikarstwa, ekonomii, historii, psychologii i innych. Kolejny etap koncentrował się na aspekcie edukacyjnym – 15 najlepszych osób wzięło udział w warsztatach, które były poświęcone technikom weryfikacji fałszywych informacji. Następnie 15 finalistów zmierzyło się z 10 zadaniami finałowymi, w których musieli wykazać się umiejętnościami fact-checkerskimi w praktyce.

Rozdanie nagród – konkurs „DETEKTOR” II edycja 2023

Rozdanie nagród konkursu „DETEKTOR” zostało poprowadzone przez przewodniczącą konkursu prof. Małgorzatę Łosiewicz oraz magistra Adama Majchrzaka – koordynatora wydarzenia. W wydarzeniu uczestniczył Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, prof., UG, dr hab. Radosław Kossakowski, przedstawiciele IMDiKS oraz finaliści drugiej edycji „DETEKTORA”.

NAGRODY

Nagroda za pierwsze miejsce przypadła studentowi ekonomii z Uniwersytetu Gdańskiego – Andrzejowi Snopińskiemu. Prof., UG, dr hab. Radosław Kossakowski wraz z organizatorami przekazał mu główną nagrodę w postaci płatnego stażu w Stowarzyszeniu Demagog, a także zestaw specjalnych gadżetów i upominków.

Nagroda za drugie miejsce została przyznana Julii Kaproń z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, która otrzymała możliwość odbycia letnich praktyk w Projekcie Pulsar. Z kolei Filip Wilczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał zaproszenie na wizytę studyjną w Parlamencie Europejskim.

Dodatkowa nagroda specjalna ufundowana przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych prof. dr. hab. Michała Harciarka przypadła Zuzannie Dudkiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego. Studentka otrzymała 800 zł za najlepszą pracę kreatywną zrealizowaną w formie podcastu w pierwszym etapie konkursu.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym patronatem JM rektora UG prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego oraz patronatem Stowarzyszenia Demagog, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS), Komisji Europejskiej w Polsce, Polskiej Akademii Nauk, The Central European Digital Media Observatory (CEDMO), Google News Initiative, CyberDefence24 i Projektu Pulsar.

W składzie kapituły tegorocznej edycji zasiedli prof. Małgorzata Łosiewicz (Uniwersytet Gdański), prof. Iwona Hofman (PTKS i PAN), prof. Karina Stasiuk-Krajewska (Uniwersytet SWPS i CEDMO), dr Aleksandra Monkos (Stowarzyszenie Demagog), Bartosz Zadura (Komisja Europejska w Polsce), Daniel Rząsa (Google News Lab), Karol Jałochowski (Projekt Pulsar) oraz Adam Majchrzak (Uniwersytet Gdański i Stowarzyszenie Demagog).

EDYCJA I - ROZWIŃ, BY PODEJRZEĆ SZCZEGÓŁY 

Wyniki I edycji konkursu zostały ogłoszone 10 czerwca 2022 roku – finaliści to osoby, które w stopniu zaawansowanym posiadły i doszlifowały umiejętności fact-checkerskie. Wiedzą, jak weryfikować fałszywe konta w mediach społecznościowych, posługują się ważnymi technikami białego wywiadu i niestraszny im zalew niesprawdzonych treści w sieci. W świecie pełnym fake newsów zawód dziennikarza lub fact-checkera stoi przed nimi otworem!

Pierwsze miejsce zajął Aleksander Szlęzak z Uniwersytetu Gdańskiego, który w ramach nagrody otrzymał możliwość letniego stażu w Stowarzyszeniu Demagog w połączeniu z mentoringiem doświadczonego fact-checkera oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jak wskazywał student wakacyjna praca w organizacji fact-checkingowej to: „przede wszystkim zaskakujące weryfikacje”.

„Poza »standardowymi« fake newsami o szczepionkach i zmianach klimatycznych zdarzało mi się spotkać np. z teoriami spiskowymi o chemtrails, powodzi tysiąclecia lub uznaniem radiostacji gliwickiej za maszt stworzony na potrzeby implementacji rzekomo niebezpiecznej sieci 5G” – relacjonował Aleksander Szlęzak, student Uniwersytetu Gdańskiego.

Drugie miejsce zajęła Maria Lipińska z Uniwersytetu Warszawskiego, za co otrzymała nagrodę w postaci możliwości studyjnego wyjazdu do Brukseli w ramach nagrody zaoferowanej przez Komisję Europejską w Polsce. Jak wspominała dzięki udziałowi w konkursie zrozumiała: „jak ważne we współczesnym czasach są umiejętności krytycznego myślenia i dystansu do tego, co czytamy w Internecie”. Na trzecim miejscu znalazł się Radosław Mosór z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który otrzymał nagrodę pieniężną ufundowaną przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. luty 2022 - 07:49; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 7. luty 2024 - 19:31; osoba wprowadzająca: Adam Majchrzak