Wsparcie dla badań naukowych

W strukturze Wydziału Nauk Społecznych funkcjonuje Biuro projektów, które koordynuje Pani mgr inż. Jolanta Mrozek, e-mail: jolanta.mrozek@ug.edu.pl, tel. (58) 523-43-07, 572-727-548, gabinet C302.

Pracownicy zainteresowani składaniem wniosków o dofinansowanie projektów naukowych i rozwojowych powinni skontaktować się z Biurem Projektów Wydziału Nauk Społecznych. Biuro Projektów na etapie przygotowania wniosków projektowych wspiera pracowników WNS w zakresie:

  • wyszukiwania źródeł finansowania projektów,
  • pomocy informacyjnej i doradczej mającej na celu zapewnienie zgodności wniosku z zasadami konkursu,
  • procedur związanych z wypełnianiem wniosku o finansowanie lub dofinasowanie,
  • weryfikacją projektu pod względem formalnym i rachunkowym.

Biuro Projektów prowadzi bazę grantów i projektów realizowanych przez pracowników WNS UG na potrzeby sprawozdawczości, parametryzacji, rankingów itp.

W ramach Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej osobą odpowiedzialną za wsparcie administracyjne pracowników i doktorantów składających wnioski projektowe jest Pani dr Katarzyna Marosz, e-mail: katarzyna.marosz@ug.edu.pl, tel. (58) 523-42-15, gabinet B429. 

Do zadań Pani dr K. Marosz należy wsparcie pracowników w zakresie poprawności wypełnienia wniosków projektowych, procedowania wniosku na Wydziale Nauk Społecznych, kontaktu z Biurem Projektów WNS oraz sprawozdawczości. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Listopad 2021 - 17:18; osoba wprowadzająca: Marcin Połom Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Listopad 2021 - 13:44; osoba wprowadzająca: Marcin Połom