uczelnia

UWAGA STUDENCI I ROKU!

Ostatnia modyfikacja: piątek, 18 Wrzesień, 2020 - 08:25

UWAGA STUDENCI I ROKU TRYBU STACJONARNEGO! Przypominamy o konieczności zapisu poprzez Portal Studenta na lektoraty językowe (w przypadku kierunku Psychologia- język angielski) oraz wykonania testu plasującego. Zapisy będą aktywne do 20 września br.

 

Wystawienie zaświadczeń o średniej w dziekanatach przed złożeniem wniosku o stypendium Rektora

Ostatnia modyfikacja: piątek, 18 Wrzesień, 2020 - 14:06

W związku z trwającą nadal pracą zdalną w celu uzyskania zaświadczenia należy skontaktować się mailowo z osobą prowadzącą w Dziekanacie WNS dany kierunek prosząc o wystawienie zaświadczenia o średniej. Następnie dokument zostanie odesłany w formie skanu.

Gratulacje!

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 30 Czerwiec, 2020 - 10:27

Na Uniwersytecie Gdańskim, po raz pierwszy, odbyła się uroczystość uhonorowania pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni, którzy w ostatnim czasie otrzymali stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Nowa akademicka tradycja została zapoczątkowana przez Rektora UG prof. Jerzego Piotra Gwizdałę. Wśród uhonorowanych profesorów jest dwóch pracowników IF UF – prof. Martyna Koszkało i prof. Artur Szutta.

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym.

Ostatnia modyfikacja: piątek, 18 Wrzesień, 2020 - 14:24
Dziekanat WNS informuje, że wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym należy każdorazowo składać u właściwego pracownika Dziekanatu prowadzącego dany kierunek.
Wzór wniosku w załączeniu.

Ubezpieczenie NNW studentów przebywających na praktykach

Ostatnia modyfikacja: piątek, 18 Wrzesień, 2020 - 14:37
Informuję, iż na nowy okres ubezpieczeniowy od 16.06.2020 do 15.06.2021 Uniwersytet Gdański ma zawartą polisę Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla studentów przebywających na praktykach, w dotychczasowym Towarzystwie Ubezpieczeniowym – InterRisk – polisa seria A-A numer 364812.
 
Suma ubezpieczenia na studenta wynosi 15.000,- PLN
Składka pozostaje bez zmian = 3,00 PLN