uczelnia

Pożegnanie

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 27 Kwiecień, 2015 - 06:46

Prof. Tadeuszowi Dmochowskiemu

 

Dyrektorowi Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego

 

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

 

Mamy

 

składają Pracownicy Instytutu Politologii

Uniwersytetu Gdańskiego

 

Organizacja roku akademickiego 2014/2015

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 31 Marzec, 2015 - 13:58

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 45/R/14
z dnia 06 maja 2014 roku 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu UG 12/12, z dnia 29 marca 2012 roku ze zm. zarządza się, co następuje: 

§ 1

Ustala się następującą organizacje roku akademickiego 2014/2015