fbpx Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Ogłoszenia

Ogłoszenia

07.09.2022 Oferta medyczna dla studentów.
25.07.2022 Terminy składania wniosków i przyznawania miejsc w domach studenckich UG w roku Akademickim 2022/2023 dla studentów I roku I i II stopnia
29.03.2022 Zniesiony obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych.
10.03.2022 Szkolenie BiHK - przetłumaczone akty prawne/Course BiHK - legal acts
17.02.2022 Procedura składania prac dyplomowych od semestru zimowego 2021/2022
23.09.2021 Zarządzenie nr 122/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie opłat pobieranych od studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz w sprawie warunków i trybu zwalniania z tych opłat.
29.06.2021 Zasady przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) w języku angielskim
24.06.2021 Brak opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia lub je wznowili od roku akademickiego 2019/2020
08.12.2020 mLegitymacja UG
09.11.2020 Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG nr 17/2020 z dnia 01 października 2020 roku w sprawie określenia terminów składania wniosków o wznowienie studiów
21.10.2020 Zarządzenie nr 118/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim
20.10.2020 Elektroniczne legitymacje studenckie, legitymacje doktoranckie - przedłużanie ważności
19.10.2020 Zasady pracy Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w związku z wejściem Gdańska do "czerwonej strefy".
28.09.2020 Studenci I-go roku akademickiego 2020/2021 - organizacja pracy Dziekanatu WNS ważne informacje
25.06.2020 Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym.