fbpx Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Ogłoszenia

Ogłoszenia

20.01.2022 Stan Młodych 2022 - warsztaty dla studentów
05.01.2022 Czasopismo Second Thoughts - zaproszenie studentów do współpracy
03.01.2022 Ewaluacja zajęć dydaktycznych na WNS
18.10.2021 Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów na rok akademicki 2021/2022.
27.09.2021 Sobotnie dyżury Dziekanatu WNS dla studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 - semestr zimowy
23.09.2021 Zarządzenie nr 122/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie opłat pobieranych od studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz w sprawie warunków i trybu zwalniania z tych opłat.
22.09.2021 Wykaz dni i godzin pracy Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych w semestrze zimowym 2021/2022
22.09.2021 Organizacja roku akademickiego 2021/2022
02.09.2021 Przedłużanie legitymacji studenckich
29.06.2021 Zasady przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) w języku angielskim
24.06.2021 Brak opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia lub je wznowili od roku akademickiego 2019/2020
07.06.2021 Zarządzenie Dziekana WNS UG nr 6/2021 z dnia 31 maja 2021r. w sprawie Procedury składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych obowiązującej na WNS UG w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2
08.12.2020 mLegitymacja UG
09.11.2020 Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG nr 17/2020 z dnia 01 października 2020 roku w sprawie określenia terminów składania wniosków o wznowienie studiów
21.10.2020 Zarządzenie nr 118/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim
20.10.2020 Elektroniczne legitymacje studenckie, legitymacje doktoranckie - przedłużanie ważności
19.10.2020 Zasady pracy Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w związku z wejściem Gdańska do "czerwonej strefy".
28.09.2020 Studenci I-go roku akademickiego 2020/2021 - organizacja pracy Dziekanatu WNS ważne informacje
25.06.2020 Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym.