Zasady przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) w języku angielskim

Data publikacji
2021-06-29

Zasady przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) w języku angielskim 

 

  1. Praca dyplomowa może być napisana w języku angielskim pod warunkiem złożenia przez studenta odpowiedniego wniosku wraz z opinią Promotora i Dyrekcji Instytutu oraz uzyskania akceptacji Dziekana (załącznik nr 1). 
  2. Recenzja pracy napisanej w języku angielskim przygotowana jest w języku polskim.
 
Wzór wniosku stanowiącego Załącznik nr 1 znajduje się na stronie Wydziału Nauk Społecznych - Studenci/Wzory podań i wniosków
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 29 Czerwiec, 2021 - 08:09; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 29 Czerwiec, 2021 - 08:09; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny