Wzory wniosków i podań | Wydział Nauk Społecznych

Wzory wniosków i podań

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon IPS bez opieki naukowej44.5 KB
Microsoft Office document icon IPS z opieką naukową30 KB
Microsoft Office document icon KARTA MOST164.5 KB
Microsoft Office document icon KARTA obiegowa40 KB
Plik ODBIÓR OSOBISTY - Wniosek o udostępnienie danych osobowych13.68 KB
Plik OŚWIADCZENIE o udostępnieniu pracy dyplomowej do celów naukowo-badawczych14.5 KB
Microsoft Office document icon OŚWIADCZENIE rezygnacja ze studiow26.5 KB
Microsoft Office document icon PODANIE o dokonanie zmiany danych osobowych34.5 KB
Microsoft Office document icon PODANIE o przedłużenie sesji40 KB
Plik PODANIE o przepisanie oceny17.83 KB
Microsoft Office document icon PODANIE o urlop dziekański30 KB
Microsoft Office document icon POROZUMIENIE MOST161 KB
Plik POWTARZANIE seminarium dyplomowego18.76 KB
Microsoft Office document icon PRZEDŁUŻENIE terminu złożenia pracy dyplomowej i magisterskiej25.5 KB
Plik Przesunięcie punktów ECTS13.37 KB
Plik UPOWAŻNIENIE do odbioru dyplomu11.49 KB
Plik Wniosek - dług punktowy28.09 KB
Microsoft Office document icon WNIOSEK do działu kształcenia o zmianę wykładu ogólnouczelnianego54.5 KB
Plik WNIOSEK o nadanie uprawnień do wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie43.9 KB
Plik WNIOSEK o powtarzanie semestru27.47 KB
Plik WNIOSEK o przepisanie oceny18.54 KB
Plik WNIOSEK o studiowanie awansem przedmioty z programu studiów18.48 KB
Plik WNIOSEK o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym15.92 KB
Plik WNIOSEK o zapisanie na wykład ogólnouczelniany - różnica programowa15.97 KB
Plik WNIOSEK o zapisanie na wykład ogólnouczeniany po terminie16 KB
Plik WNIOSEK o zmianę formy płatności z załącznikiem28.8 KB
Plik WNIOSEK o zwolnienie z opłat za studia24.09 KB
Plik WYSŁAĆ NA ADRES - Wniosek o udostępnienie danych osobowych15.17 KB
Microsoft Office document icon ZGODA na przetwarzanie danych - losy absolwentów88.5 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 października 2019 roku, 7:09