Podstawowe informacje

Od 1 lipca 2019 przeniesienie stypendiów na ul. Bażyńskiego 1a.

Z dniem 1 lipca rozpoczyna funkcjonowanie Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów oraz jedna ogólnouczelniana Komisja Stypendialna, która w zakresie swoich obowiązków rozpatrywać będzie wszystkie sprawy stypendialne dotyczące studentów UG.
 
W związku z nowym rozporządzeniem Rektora od 1 lipca składacie Państwo wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, o zapomogę oraz o stypendium rektora m.in. za wysoką średnią w nowopowstałej jednostce centralnej na ul. Bażyńskiego 1a, pok. 116, kod 80-309.
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 1. Lipiec 2019 - 06:21; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 13. Maj 2020 - 09:03; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny