Współpraca naukowa pomiędzy Instytutem Nauk Psychospołecznych Uniwersytetu w Bergen w Norwegii a Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

logoMiędzynarodowy projekt

„A longitudinal study of workaholism and its relationship with organizational variables, health and genes”
(„Badanie longitudinalne uzależnienia od pracy i jego związku ze zmiennymi związanymi z pracą w organizacji, zdrowiem i genami”)

Projekt jest prowadzony w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Instytutem Nauk Psychospołecznych, Instytutem Biomedycyny, Instytutem Globalnego Zdrowia Publicznego i Podstawowej Opieki Zdrowotnej na Uniwersytecie w Bergen w Norwegii, Uni Research w Bergen w Norwegii oraz Narodowym Centrum Badań Środowiska Pracy (National Research Centre for the Working Environment) w Kopenhadze w Dani. Kierownikiem projektu jest profesor Stale Pallesen z Uniwersytetu w Bergen. Głównym wykonawcą jest Paweł Atroszko z Zakładu Psychometrii i Statystyki w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. W badania zaangażowani są członkowie Koła Badań Psychologicznych „Experior”, działającego przy Instytucie Psychologii UG, którego opiekunem jest Paweł Atroszko.

Badania w ramach projektu dotyczą związku pracoholizmu ze zmiennymi związanymi z pracą w organizacji, takimi jak zaangażowanie w pracę i satysfakcja z niej czerpana, zdrowiem, między innymi doświadczanym stresem, zdrowiem fizycznym i psychicznym, a także z genami. Badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Badanie ma olbrzymie znaczenie z perspektywy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej i wpisuje się w nurt badań nad optymalnymi warunkami pracy promującymi produktywność pracowników oraz ich zdrowie. Jest to pierwsze badanie na świecie dotyczące związku pracoholizmu z genami i ma ono szczególne znaczenie z punktu widzenia rozwoju nauki w Polsce. Przyczyni się ono do uzyskania zauważalnego wkładu w naukę w obszarze psychologii pracy, organizacji i zarządzania na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim jednak udział w badaniu pracowników stanowi okazję dla firm i instytucji do realnego uczestnictwa w rozwoju i promowaniu najlepszych warunków pracy opartych na zdrowym zaangażowaniu, wydajności i satysfakcji pracowników.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z głównym wykonawcą projektu, którego dane kontaktowe znajdują się poniżej.

 

Paweł Atroszko
Instytut Psychologii
Uniwersytet Gdański, Polska
Telefon: +48 58 523 43 22
p.atroszko@ug.edu.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 26. Październik 2015 - 08:23; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 26. Październik 2015 - 09:23; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny